Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Hakkında
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü

Üsküdar Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü'ne hoş geldiniz.

Yeni kurulan bir bölüm olarak, araştırma ve öğretimde uzun bir mükemmeliyet geleneği oluşturmayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerimiz için, yaşam ve temel mühendislik bilimleri üzerine ve bunun yanında temel bilimler, kimya, biyoloji, matematik bilimlerinin temel kavramları üzerine de sağlam bir altyapı oluşturulmuş bulunmaktayız. Analitik düşüncenin oluşumu sayesinde, mezun olmuş kimya ve biyoloji mühendisleri, biyolojik kimya, organik kimya, proses mühendisliği problemlerinin yanı sıra biyoteknoloji ile ilgili alanlarda da mühendislik problemlerini çözme yaklaşımları hakkında tam bilgi sahibi olacaklardır. Sonuç olarak, hem Türkiye'de hem de dünya çapında kimya ve biyoloji mühendisliğinin önde gelen bir merkezi olmayı hedeflemekteyiz.

Üsküdar Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans öğrencileri multidisipliner bir çerçevede eğitim görme fırsatı yakalamakta ve bu sayede öğrencilerin, yüksek etkili, dünya standartlarında ve en üstün özelliklere sahip çok çeşitli araştırma konuları arasından ilgili olduklarını seçebilme imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz ikili anlaşmalarımız (ERASMUS) aracılığıyla uluslararası eğitim deneyimi kazanabilmektedirler.

Bölümümüzden bazı araştırma konusu örnekleri:

  • Yapı tabanlı ilaç tasarımı
  • DNA ve peptit tasarımı ve sentezi
  • Peptidomimetikler
  • Moleküler dinamik
  • Hücresel sinyalizasyon
  • İlaç direnci
  • Sanal tarama


Kimya-Biyoloji Mühendisliği

Kimya - Biyoloji Mühendisliği Program İçeriği

Günümüzde kimyasal ve biyolojik bilimlere ve bunlara bağlı mühendislik uygulamalarına olan ihtiyaç, özellikle sağlık, tarım, gıda gibi alanlarda giderek belirginleşmektedir, bu gibi alanlarda kimya ve biyoloji mühendisleri önemli sorumluluklar üstleneceklerdir. Bu yönde, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü programı, mühendislik disiplini ile bütünleşik olan temel bilimlerin teorik ve uygulamalı derslerinden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz, tıbbi ve tarımsal biyoteknoloji, hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, genetik, genomik, hücre kültürü, doku kültürü, biyosensörler, biyomimetik, sinirbilim, çevre ve enerji yönetimi, yenilenebilir enerji, atık yönetimi, biyomalzemeler, nanoteknoloji, katalizörler ve katalitik reaksiyonlar, polimer bilimi, süreç mühendisliği, bilişimsel biyoloji, biyoinformatik ve biyoistatistik gibi bir çok alanda uzmanlaşma fırsatına sahip olacaklardır.

Eğitim süresi dört yıldır ve program en fazla yedi yıl içinde tamamlanabilmektedir. Öğretim dili % 100 İngilizce olup, yabancı dil hazırlığı zorunludur. Yabancı dil eğitimi belirtilen eğitim süresine dahil değildir.

Kimya-Biyoloji MühendisliğiMezunlar için İş Olanakları

Öğrencilerimiz hem kimya mühendisliği hem de biyomühendislikte öğrenim görecekleri ve çalışacaklarından dolayı, önlerindeki imkanlar çok daha çeşitlidir ve bu esneklik onların gelecekteki odağını daha verimli bir şekilde seçmelerine olanak tanımaktadır. Bu yaklaşımla, bir mezun, büyük ölçüde kimyasal tasarıma odaklanıp bir ilaç firmasında veya ilgili akademik enstitülerde iş bulabilirken, başka bir mezun, daha çok biyolojik konulara odaklanarak bir hastane laboratuvarında veya bu alanlarla ilgili akademik çevrede iş bulabilecektir. Böylece mezunlarımız sağlık, tıp, gıda, tarım, malzeme, enerji, elektronik gibi birçok sektörde çalışma fırsatı bulacaklardır. Hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde çalışabileceklerdir. Bunlara ek olarak, mezunlar hem yurt içinde hem de yurt dışında akademik kariyerlerine çeşitli araştırma destekleri ile devam edebileceklerdir.