Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) Bölüm HakkındaKimya - Biyoloji Mühendisliği Nedir?

Kimya - Biyoloji Mühendisliği bölümü öncelikli olarak kimya, biyoloji, matematik gibi temel bilimler, hayat bilimleri ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapı oluşumunu hedefleyen bir bölümdür. Daha spesifik olarak; Kimya ve Biyoloji, özellikle Biyoteknoloji alanlarındaki mühendislik problemlerinin saptanıp tanımlanmasını ve bu alanla ilişkili Teknik Kimya, Biyolojik Kimya, Organik Kimya, Proses Mühendisliği gibi disiplinlerde analitik düşünerek çözüm bulunabilmesini öğretmek programımızın temel amacını oluşturmaktadır.

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

Kimya - Biyoloji Mühendisliği Program İçeriği

Günümüzde biyolojik bilimlere ve buna bağlı mühendislik uygulamalarına olan ihtiyaç, özellikle sağlık, tarım, gıda gibi alanlarda giderek belirginleşmektedir, bu gibi alanlarda Kimya - Biyoloji Mühendisleri önemli sorumluluklar üstlenecektir. Bu yönde, biyoteknolojik problemlerin saptanması ve analitik çözümler üretilmesi amacıyla, teorik ve pratik derslerde kimyasal ve biyolojik sistemler mühendislik disiplini ile bütünleşmiş olarak verilmektedir. Öğrencilerimiz bölüm ve alan seçmeli dersler sayesinde tıbbi ve tarımsal biyoteknoloji, hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, genetik, genom teknolojileri, hücre kültürü, doku kültürü, sistematik, biyosensörler, biyomimetik (biyomimikri), sinirbilim, çevre ve enerji yönetimi, yenilenebilir enerji, atık yönetimi, biyomalzeme, nanoteknoloji, katalizörler ve katalitik tepkimeler, polimer bilimi, proses mühendisliği, hesaplamalı biyoloji ve biyoenformatik, biyoistatistik gibi alanlarda uzmanlaşmaya yönelebilmektedirler. Bölümümüz, ülkemizde ve uluslararası alanda hızlı teknolojik gelişime uyum sağlayarak, yeni teknolojik gelişmeleri takip edebilen, tasarım geliştirme, üretim ve uygulama aşamalarını planlayıp, yürütülmesini sağlayabilecek, temel, bilimsel ve teknik bilgi birikimi kazanmış, alanında uzman mühendisler ve aynı zamanda yazılı ve sözlü iletişim gücü kuvvetli ve kendine güvenen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitim süresi dört yıl olup, program en çok yedi yılda tamamlanabilir. Öğrenim dili %100 İngilizce’dir ve yabancı dil hazırlık eğitimi zorunludur. Yabancı dil eğitimi belirtilen eğitim süresine dahil değildir.

Mezunların İş Olanakları

Öğrencilerimiz mezun olduklarında yurt içinde ve yurt dışında, endüstriyel, akademik veya idari çevrelerde sağlık, ilaç, gıda, tarım, malzeme, enerji, elektronik ve bunlar gibi daha bir çok sektörde çalışma imkanı bulabilmektedirler. Hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde

Kimya-Biyoloji Mühendisliği