Kurumsal

B. KURUMSAL

1. Hakkımızda

Davranış sağlığı ve bilimleri alanında tematik bir üniversite olan Üsküdar Üniversitesi bünyesindeki Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, NPİSTANBUL Beyin Hastanesinin 16 yıllık birikiminden de faydalanarak diğer fakültelerin de katılımlarıyla disiplinler arası araştırmalar ve çalışmalar yapmaktadır. Mühendislik uygulamalarını temel bilimler alanındaki uygulamalarını sağlık bilimleri teması etrafında şekillendiren fakültemiz, ulusal ve uluslararası ölçekte katma değer üreten patent, proje, ürün üretme ve yaygınlaştırma gayesiyle 2012-2013 öğretim yılında eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde 9 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler :

- Adli Bilimler (İngilizce)

- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 

- Biyomühendislik (İngilizce)

- Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

- Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

- Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)

- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

- Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) 

- Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

2.  Gelişim

2.1. Fakülte Yönetimi (2018-2019) (Ek-2)

Dekan            

Dekan Yardımcısı      

Dekan Yardımcısı

Fakülte Sekreteri

2.2. Fakülte Kurulu (Ek-3)

Prof. Dr. Tayfun UZBAY – Dekan – Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Bölüm Başkan Vekili

Prof. Dr. Sevil ATASOY- Adli Bilimler Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Muhsin KONUK – Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Serhat ÖZEKES – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL - Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Kaan YILANCIOĞLU - Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİÇEK – Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sevimoğlu - Biyomühendislik (İngilizce) Bölüm Başkan Vekili

Prof. Dr. Elif ERHAN – Profesör Temsilcisi Üye

Prof. Dr. Sırrı AKBABA– Profesör Temsilcisi Üye

Prof. Dr. Süleyman İRVAN – Profesör Temsilcisi Üye

Doç. Dr. Belkıs Atasever ARSLAN – Doçent Temsilcisi Üye

Doç. Dr. Barış ERDOĞAN– Doçent Temsilcisi Üye

Dr.Öğr. Üyesi Emel Serdaroğlu KAŞIKÇI – Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi Üye

Lokman ÇELİK – Fakülte Sekreteri / Raportör

2.3. Fakülte Yönetim Kurulu (Ek-4)

Prof. Dr. Tayfun UZBAY – Dekan

Prof. Dr. Muhsin KONUK – Profesör Temsilcisi Üye

Prof. Dr. Sevil ATASOY- Profesör Temsilcisi Üye

Prof. Dr. Elif ERHAN – Profesör Temsilcisi Üye

Doç. Dr. Serhat ÖZEKES – Doçent Temsilcisi Üye

Doç. Dr. Belkıs Atasever ARSLAN – Doçent Temsilcisi Üye

Dr.Öğr. Üyesi Osman Murat ANLI – Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi Üye

Lokman ÇELİK – Fakülte Sekreteri / Raportör

2.4. Bölüm Başkanlıkları (Ek-5)

ADLİ BİLİMLER (TÜRKÇE)
Prof. Dr. Sevil Atasoy - Rektör Yardımcısı-Bölüm Başkanı

 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
Doç. Dr. Serhat Özekes-Dekan Yardımcısı-Bölüm Başkanı

 BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE)
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sevimoğlu - Bölüm Başkan Vekili

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
Prof. Dr. Osman Çerezci - Bölüm Başkanı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çiçek - Bölüm Başkanı

KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
Dr. Öğr. Üyesi Kaan Yılancıoğlu-Dekan Yardımcısı-Bölüm Başkanı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (TÜRKÇE)
Prof. Dr. İ. Tayfun Uzbay - Dekan - Bölüm Başkan Vekili

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE)
Prof. Dr. Muhsin Konuk - Rektör Yardımcısı- Bölüm Başkanı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel - Bölüm Başkanı
2.5. Erasmus Koordinatörlüğü (Ek-6)

Fakülte Koordinatörü: Prof. Dr. Tunç Çatal

Adli Bilimler Bölüm Koordinatörü: Dr.Öğr. Üyesi Tuğba Ünsal

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Koordinatörü: Doç.Dr.  Serhat Özekes

Biyomühendislik Bölüm Koordinatörü: Dr.Öğr. Üyesi Tuba Sevimoğlu

Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölüm Koordinatörü: Dr.Öğr. Üyesi Zeynep Kanlıdere

Endüstri Mühendisliği Bölüm Koordinatörü: Dr.Öğr. Üyesi Osman Murat Anlı

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Salih Gencer

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Koordinatörü: Dr.Öğr. Üyesi Shirin Tarbiat

Yazılım Mühendisliği Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Türker Ergüzel

2.6. Komisyonlar (Ek-7)

EĞİTİM KOMİSYONU:

Fakülte Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Serhat ÖZEKES (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Üye: Dr.Öğr. Üyesi Tuğba ÜNSAL ( Adli Bilimler Bölümü)

Üye:Dr.Öğr. Üyesi Ümit TAŞ ( Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Üye: Dr.Öğr. Üyesi Vildan Enisoğlu ATALAY (Biyomühendislik Bölümü)

Üye: Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Can TİMUÇİN (Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü)

Üye: Dr.Öğr. Üyesi Osman Murat ANLI (Endüstri Mühendisliği Bölümü)

Üye: Dr.Öğr. Üyesi Emel Serdaroğlu Kaşıkçı & Doç. Dr. Belkıs Atasever ( Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe Bölümü)

Üye: Dr.Öğr. Üyesi Pınar ÖZ ( Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce Bölümü)

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Kristin SURPUHİ BENLİ ( Yazılım Mühendisliği Bölümü)

 STAJ KOMİSYONU:

Fakülte Komisyon Başkanı:Prof. Dr. Tunç Çatal

Adli Bilimler Bölüm Temsilcisi:Dr.Öğr. Üyesi Tuğba Ünsal

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Temsilcisi: Dr.Öğr. Üyesi Ümit Taş

Biyomühendislik Bölüm Temsilcisi: Dr.Öğr. Üyesi Vildan Enisoğlu Atalay

Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölüm Temsilcisi: Dr.Öğr. Üyesi Zeynep Kanlıdere

Endüstri Mühendisliği Bölüm Temsilcisi: Dr.Öğr. Üyesi Hasan Çiçek

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Bölüm Temsilcisi: Dr.Öğr. Üyesi Emel Serdaroğlu Kaşıkçı

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Temsilcisi: Dr.Öğr. Üyesi Shirin Tarbiat

Yazılım Mühendisliği Bölüm Temsilcisi: Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel

 FAKÜLTE KALİTE KOMİSYONU

Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel - Başkan / Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emel Serdaroğlu Kaşıkçı - Üye/ Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sevimoğlu - Üye/ Biyomühendislik (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi Osman Murat Anlı -Üye/ Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çiçek - Üye/ Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Arş. Gör. Ecem Kaplan - Raportör/ Biyomühendislik (İngilizce)

Arş. Gör. Fatma Betül Akyol - Raportör/ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Arş. Gör. Büşra Türker - Raportör/ Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

 
BAŞARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. İ. Tayfun Uzbay  (Dekan) Başkan/ Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

Doç. Dr. Serhat Özekes (Dekan Yardımcısı) Üye/ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi Kaan Yılancıoğlu (Dekan Yardımcısı) Üye/ Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)

Arş. Gör. Asena Zişan Peker Raportör/ Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

MEZUNİYET KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Vildan Enisoğlu Atalay Başkan / Biyomühendislik (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Ünsal Üye / Adli Bilimler (Türkçe)

Arş. Gör. Özlem Şimşek Raportör/ Adli Bilimler (Türkçe)

2.7. Web Sorumluları 

Arş. Gör. Fatma Betül Akyol

Arş. Gör. Büşra Türker

Arş. Gör. Zeliha Nur KİRİŞ

2.8. Akademik Personel ve Bölümler (2017-2018)

                Tablo 1. Akademik Personelin Unvana Göre Dağılımı

Öğretim Elemanı

Sayı

PROF.DR.

13

DOÇ.DR.

2

DR.ÖĞR.ÜYESİ

19

ARŞ.GÖR.

9

TOPLAM

43
Tablo 2. Toplam Akademik Personelin Bölümlere Göre Dağılımı

BÖLÜMLER

KADROLU

Adli Bilimler (Türkçe)

4

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

5

Biyomühendislik (İngilizce)

4

Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

5

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

6

Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)

4

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

5

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

5

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

5

TOPLAM

43

Tablo 3. Akademik Personelin Unvana Göre Programlara Dağılımı

BÖLÜM

PROF.DR

DOÇ.DR.

DR. ÖĞR. ÜYE

ARŞ. GÖR.

Adli Bilimler (Türkçe)

1

0

2

1

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

0

1

3

1

Biyomühendislik (İngilizce)

2

0

1

1

Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

4

0

0

1

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

1

0

4

1

Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)

0

0

3

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

3

0

1

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

2

0

2

1

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

0

1

3

1

TOPLAM

13

2

19

9


2.9. Lisans Programı Öğrenci Sayısı (2017-2018)

ÇAP ve YANDAL programı hariç toplam öğrenci sayısı: 1189

ÇAP ve YANDAL programı dahil toplam öğrenci sayısı: 1279

Tablo 4. Bölümlere Göre Öğrenci Dağılımı

BÖLÜM/SINIF
Hazırlık
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
ÇAP
Yan Dal
TOPLAM
Adli Bilimler (Türkçe)

0

60

0

0

0

2

2

64

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

66

58

44

39

35

14

16

272

Biyomühendislik (İngilizce)

26

48

28

32

23

17

1

175

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

63

63

35

14

3

13

2

193

Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)

17

8

0

0

0

0

0

25

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

7

68

47

61

41

14

5

243

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

59

62

40

37

37

2

0

237

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

43

25

0

0

0

0

2

70

TOPLAM

281

392

194

183

139

62

28

1279


  • Fakültemize Erasmus Programı ile Gelen Öğrenci Sayısı: 3
  • Biyomühendislik: 3
  • Fakültemizden Erasmus Programı ile Yurt Dışına Giden Öğrenci Sayısı: 56
  • Yabancı uyruklu öğrenci sayısı: 178

Tablo 5. Bölümlere göre Erasmus Programı İle Giden Öğrenci Sayıları

BÖLÜMLER

Erasmus İle Giden Öğrenci Sayısı

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

4

Biyomühendislik (İngilizce)

20

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

8

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

24

TOPLAM

56


Tablo 6. Bölümlere Göre Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

BÖLÜMLER

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Adli Bilimler (Türkçe)

1

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

40

Biyomühendislik (İngilizce)

28

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

29

Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

15

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

34

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

31

TOPLAM

180


2.10. Mezun Sayısı

Tablo 7. Bölümlere Göre Mezun Öğrenci Sayıları

BÖLÜM/SINIF

Sayı

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

23

Biyomühendislik (İngilizce)

22

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

33

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

27

TOPLAM

107


2.11. İdari Kadro

İdari Personel Sayısı: 2 (Fakülte Sekreteri, Yazı İşleri ve Arşiv Asistanı)

3. Eğitim-Öğretim

Programlarımız Sayısal puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Öğretim dilimiz fakültemizde yer alan 7 bölüm için İngilizce olmakla birlikte Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı dilde öğrenci almaktadır. Fakültemizde Çift Ana Dal ve Yan Dal olanakları sağlamakla birlikte fakültemiz 93 ERASMUS anlaşması ile öğrencilerimize uluslararası alanda tecrübe edinmelerine de olanak sağlamaktadır. (Ek-8

Bununla birlikte fakültemizin temel faaliyet ARGE odaklarımız çerçevesinde yetişmiş araştırmacı ve nitelikli işgücünü yetiştirmektir. Bu çerçevede katkı sağlaması gayesiyle kurulan araştırma ve uygulama merkezleri, öğrencilerimiz ile birlikte hizmet almak isteyen diğer kurumlara da katkıda bulunmaktadır.

4. Araştırma ve Geliştirme

Fakültemizde ARGE faaliyetleri makale, bildiri, proje, telif eser, tezler yoluyla yürütülmektedir. Türkiye’nin davranıl bilimleri ve sağlık alanında ilk tematik üniversitesi olan üniversitemizin ARGE (Ek-9) odakları Sağlık ve Mühendislik alanlarını kapsamakta ve bu alanlarda yoğun akademik çalışmalar yürütülmektedir. (Bkz: Akademik Faaliyet Listesi)

5. Paydaşlar

Rektörlük, rektörlüğe bağlı birimler, fakülteler, akademik ve idari personel, öğrenci temsilcileri, kurul ve komisyonlar iç paydaşlarımız; Mezunlar, resmi ve özel meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, teknoloji geliştirme ve uygulama şirketleri, işverenler ve diğer üniversite mensupları dış paydaşlarımızdır.

İç ve Dış Paydaşlarımız, fakültenin misyonu ve hedeflerinin uygulamaya konulması, uygulamaların yeterliliğin kontrol edilmesi ve iyileştirme süreçlerinde katkıda bulunmaları itibariyle oldukça değerli katkılarda bulunmaktadır. Bununla ilgili olarak düzenlenen fakülte etkinlikleri, ortak faaliyetler, kurum ziyaretleri, ölçme-değerlendirme süreçleri ya da karşılıklı istişare süreçleri ile yürütülmekte olup öğrencilerimizin de bu süreçlere staj, etkinlik organizasyonu ve sosyal ağ oluşturma süreçleri ile dahil olmaları sağlanmaktadır. (Bkz. Paydaş Dosyası)  

6. İç Değerlendirme Süreci ve Maddi Kanıtları

Fakültemizde bulunan 5 komisyonun ortak çalışmaları neticesinde fakültenin misyon, hedef ve stratejilerine ne kadar ulaşıp ulaşmadığı kalite ve iç değerlendirme süreçleriyle izlenmektedir. Belirli aralıklarla yapılan komisyon toplantıları tutanak ve kararları ile Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu’nun hazırladığı merkezi anketler (Eğitim-Öğretim İçerik ve Yöntemi Hakkında Öğrenci Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme) kontrol mekanizmamızın maddi kanıtlarını teşkil etmektedir. Ayrıca Bölümler bazlı olarak da Eğitim-Öğretim İçerik ve Yöntemi Hakkında Öğrenci Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme anketleri yapılmaktadır.  Söz konusu anketler yılda en az 2 kez (Güz ve Bahar) uygulanmak üzere planlanmış (Bkz. Ölçme-Değerlendirme Dosyası) ve uygulanmaya başlanmıştır. (Bkz. Örnek Anket Uygulaması)  (Bkz. Anket Uygulaması Sonuç Raporu)

Paydaş işbirliği yazışmaları, gerçekleştirilen paydaş anketleri iç değerlendirme sürecine yönelik kontrol mekanizmamızın diğer maddi kanıtlarını teşkil etmektedir. (Bkz. Paydaş Dosyası)

7. Ulaşılabilirlik-Görünürlük

Fakültemiz hakkındaki tüm bilgiler, uygulamalar, faaliyetlerimiz vb. düzenli olarak güncellenen Web sayfamızdan takip edileiblmektedir. Bu maksatla Fakültemizde bir Web koordinatörü bulunmaktadır. Öğrencilerin ve diğer paydaşlarımızın ulaşabileceği Web sayfamız yanında Öğrenci Bilgi Sistemi (Ek-10), Öğrenci Mail Sistemi, Stix (Ek-11uygulaması ile Yasa ve Yönetmeliklerden müteşekkil merkezi servisler (Ek-12) tarafından sağlanmaktadır. Bununla birlikte öğrenci, idari ve akademik personelin bu kaynaklara erişimini sağlamak amacıyla bilgilendirici görsel dosyalar da web sitemizde paylaşılmıştır (Ek -13).

8. İyileştirme

Fakültemiz; Fakülte Yönetimi, Fakülte Kurulu, Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlardan müteşekkil iç teşkilatların icra ettiği toplantılarda paydaş görüşlerinin de değerlendirilmesi suretiyle birimlere yönelik iyileştirme alan ve konularını tespit eden, iyileştirme planı yapan, planlanan uygulamaları hayata geçiren ve bu uygulamaları sürekli izleyerek gerekli görülen önlemlerin alındığı bir iyileştirme süreci işletmektedir. Buna dair süreçler öncelikle bölüm toplantılarında daha sonra fakülte yönetim kurulu ve akademik genel kurulda gündeme alınarak değerlendirilmektedir.