Genel BilgiDavranış sağlığı ve bilimleri alanında tematik bir üniversite olan Üsküdar Üniversitesi bünyesindeki Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin amacı, NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesinin 16 yıllık birikiminden de faydalanarak disiplinler arası araştırmalar ve çalışmalar yapmaktır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, %100 İngilizce  eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik ve Endüstri Mühendisliği bölümleri ile Türkçe ve İngilizce dillerinde eğitim veren Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümleri tanıyalım:

Bilgisayar Mühendisliği temel olarak bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımlarını içeren bir mühendislik dalıdır. Bilgisayar Mühendisliği, tasarım ve üretimin en üst düzeyde olduğu, birçok alt alanı bulunan ve sürekli gelişmekte olan bir mühendislik alanıdır. Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunları yazılım uzmanı, sistem mühendisi, veri tabanı yöneticisi ve AR-GE çalışanı olarak görev alabilmektedirler.

Çalışma alanındaki bu çeşitliliğe rağmen, günümüzün rekabetçi piyasası, ya yeni bir iş alanı oluşturmak ya da mevcut işi farklı bir şekilde yapmak üzere uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunlarının fark yaratabileceği alanlardan bir tanesi de “Sağlık Bilişimi” alanıdır. Sağlık Bilişimi; sağlık bilimleri alanında kullanılan ölçüm ve görüntüleme yöntemleri ile elde edilen tıbbi verilerin işlenmesi, biçimlendirilmesi, paylaşılması ve sonuçta hasta tedavilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesini hedef almaktadır. Sağlık Bilişimi alanındaki güncel uygulamalara örnek olarak; gerçek kişilerin sayısal ortamda gerçek gibi görüntü ve hareketleri ile canlandırılması anlamına da gelen “Avatar Modelleme” ; kişilere bilgisayar gibi elektronik cihazlarla iletişim kurma imkânı veren Beyin Bilgisayar Arayüzü; beyinin ürettiği dalgaları, vücut ısısı, solunum sayısı, kas gerginliği ve kalp atım sayısı gibi bilgileri özel elektrodlar ile elde ettikten sonra bunları bilgisayar yöntemleri ile analiz ederek kişinin bedensel davranışları ile düşünceleri arasındaki ilişkiyi görselleştirmeyi sağlayan Neurobiofeedback verilebilir.

Fakültedeki diğer bir bölüm olan Biyomühendislik; biyomekanik, biyomedikal, biyoelektronik, biyomateryaller, biyokimyasal sistemler, biyokimya bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen mühendislik ilkelerinin biyolojik sistemlere uygulandığı bir bilim dalıdır. Biyomühendislik bilimi, biyosensörler, biyokökenli malzemeler, endüstriyel enzim reaksiyonları, biyofarmasötiklerin üretimi ve saflaştırılması, biyomimetik, biyomedikal mühendisliği, tanı kitleri, rekombinant ilaçlar, görüntüleme sistemleri, tıbbi biyoprotezler, yapay dokular ve organlar, dayanıklı yüzey kaplama materyalleri gibi birçok faydalı ürün geliştirerek kullanıma sunmaktadır. Örneğin; nörostimülasyon ve nöroimplantasyon (beyin pili) gibi dünyadaki yeni açılımlara örnek teşkil edecek Nöroteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi bölüm içerisinde yer almaktadır.

Bölüm mezunları, biyoloji bilimleri ve biyoteknolojinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında, tarım sektöründe araştırmacı ve yönetici olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca hastanelerde, ilaç endüstrisinde, çevre koruma ile ilgili kuruluşlarda, Türk Standartları Enstitüsü ve Hıfzısıhha Enstitüsünde, protez, implant yapan işletmelerde çalışma olanağı bulabilmekte; akademik pozisyonlarda, endüstride, klinik tıpta ve resmi dairelerde görev alabilmektedirler. Ülkemizde yeni bir bilim dalı olması ve son yıllarda biyomühendislik alanındaki gelişmelere paralel olarak artan iş olanakları, yeni alanların da ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Endüstri Mühendisliği sistem fonksiyonlarının daha az endüstriyel atık, daha kaliteli ürün ve daha az kaynak kullanımı ile ortak olarak daha iyi çalışmasını mümkün kılar. Endüstri Mühendisleri, insan, robot, süreç, malze­me, bilgi, cihaz ve enerji girişlerinin bütünleştirilmesinden ortaya çıkan sistemlerin tasarımı, üretim fonksiyonlarının geliştirilmesi ve bu sistemlerin kurulması ile ilgilenir. Endüstri Mühendisi, mühendislik analizi ve tasarım temelleri ile birlikte matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimler­deki yetenek ve bilgilerini birleştirerek bir sistemin özelliklerini tanımlar, kestirir ve sonuçları diğer rakiplerle karşılaştıra­rak verimlilik analizi yapar. Bu meslek esnek, çok yönlü ve çeşitli mühendislik alanlarını kapsar. Mezunları, üretim, enerji, ulaştırma, taşımacılık ve lojistik, tedarik zinciri, sağlık sektörü, otomasyon ve kontrol mühendisliği, bilişim teknolojileri, finans, telekomünikasyon, turizm alanlarını içeren geniş bir yelpazede iş bulurlar.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde, öğrencilerin hem moleküler biyoloji ve genetik gibi hızla ilerleyen bir alanda son gelişmelere vakıf, yetkin ve vizyon sahibi olup hem de liderlik, iletişim, takım çalışması, girişimcilik gibi daha genel vasıfları geliştirebilmiş ve bunları bilimsel birikimi ile harmanlayabilen özgür ve yaratıcı düşünebilen, inisiyatif alabilen bireyler olarak yetişebilmesi hedeflenmiştir. Öğrencilere ilk 2 yıl kademeli olarak temel derslerle moleküler biyolojiye giriş dersleri laboratuvar uygulamaları eşliğinde verilerek sonraki yıllarda moleküler biyoloji yaklaşımlarının detaylı olarak uygulandığı genetik mühendisliği ve moleküler biyoteknolojiye yönelik ileri dersler verilecektir. Beyin davranış araştırmalarında önemli bir araç alan hayvan modelleri üzerinde çalışma imkânı sağlayan hayvan deneyleri için özel bir araştırma ünitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde bulunmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları moleküler biyoloji alanındaki yetkinlikleri ile ileri seviyede araştırmacı olmak için lisansüstü eğitimlerine devam edebilecekleri gibi, adli tıp, ilaç sanayi ve biyoteknoloji, danışmanlık, klinik araştırmalar, medikal editörlük gibi alanlarda kariyer imkânları bulabilirler. Moleküler Biyoloji alanında 4 yıllık eğitimleri sonunda edindikleri birikim ve girişimcilik ruhuyla Biyoteknoloji uygulamalarını ekonomiye kazandırabilirler.

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, sağlık bilişimi, biyoteknoloji, genetik, beyin haritalama ve davranış ilişkisine yönelik çalışmalarınıı, NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirerek ülkemizdeki önemli bir ihtiyaca cevap vermeyi amaçlamaktadır.