Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü
Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

 Endüstri Mühendisliği Nedir?

Endüstri Mühendisliği; insan, makine, bilişim, donanım ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, iyileştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Bu sistemlerden elde edilen sonuçların belirlenmesi, öngörülmesi ve değerlendirilmesi için mühendislik analiz ve tasarım ilke ve yöntemlerinin yanı sıra matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimlerdeki uzmanlaşmış bilgi ve yetenekten yararlanan mühendislik bilim dalıdır (IIE).

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı İçeriği

Endüstri Mühendisliği’nin temel prensiplerini uygulayarak kendi profesyonel alanlarındaki problemleri çözebilecek, üretim ve hizmet sistemlerinin çözümleme, tasarım, uygulama ve verimliliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabilecek, bilimsel araştırmalar yaparak Endüstri Mühendisliği konusunda bilgi üretimine katkıda bulunabilecek mezunlar yetiştirmektir.

Endüstri Mühendisliği lisans programı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavdan elde edilen puan ile tercih edilir. Eğitim süresi 8 yarıyıl olmakla birlikte Hazırlık Sınıfı zorunludur ve öğrenim dili %100 İngilizce’dir. Program tamamlandıktan sonra lisansüstü eğitime devam edilebilir.

Üniversite bünyesinde çeşitli burs imkanları bulunmaktadır. https://uskudar.edu.tr/tr/sayfa/167/burslar-ve-ogrenim-ucreti-burslar

Endüstri Mühendisliği Mezunları İş Olanakları

Endüstri Mühendisliği Mezunları İş Olanakları

Endüstri Mühendisliği lisans mezunları ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışabilirler. Bu açıdan iş alanı çok geniştir.

Endüstri Mühendisliği lisans mezunları çalıştıkları özel sektör ve kamu kuruluşlarında verimliliğin artırılmasını, kaynakların optimal kullanımını ve gereksinimleri en iyi şekilde karşılayan ürün, süreç ve sistem tasarımlarının ortaya konulmasını sağlayacak; görev aldıkları akademik kurumlarda yaptıkları çalışmalarla bilime katkı yapacaklardır.