Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Hakkında

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programı

*2018-2019 eğitim öğretim döneminde öğrenci alımı planlanmaktadır.

 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Nedir?

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, bilgi toplumunu oluşturan teknolojilerin sağlanmasında büyük payı olan mühendislik dallarından biridir. Elektrik ve Elektronik bilim dalları, günlük hayatı doğrudan etkileyen ve yüksek teknoloji ile bütünleşmiş dallardır. Uygulama alanları çok geniş olan, diğer bilim ve teknoloji alanları ile doğrudan bağıntısı bulunan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, pek çok yenilik ve buluşların itici gücü durumundadır. Kontrol-kumanda, haberleşme, otomasyon, iletişim, bilgi depolama ve aktarım vb. konuların temelini Elektrik ve Elektronik Mühendisliği oluşturmaktadır. Günümüzde çok kullanılan mobil haberleşme ve hesaplamalar, elektronik ticaret uygulamaları da bu bilim dallarının ana konuları arasındadır. Diğer taraftan, savunma sanayisi ve siber güvenlikte Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yeri tartışma götürmez konumdadır.

Son yıllarda dünya genelinde Elektrik ve Elektronik sektörü sürekli bir gelişim göstermiştir. Son beş yıl içerisinde dünya genelinde elektrik ve elektronik alanlarındaki gelişmeler iki kat artmış ve her geçen dönemde de gelişimini ve büyümesini sürdürmektedir. Küresel finansal krize rağmen son zamanlarda bu sektörde yaşanan olumlu gelişmeler, ülkelerin ekonomilerinde sektörün kritik önemini giderek artırmaktadır. Yeni nesil erişim ve uydu şebekelerinin ortaya çıkışı ve ülkelerin pazardaki rekabet seviyesini artırma yönünde yeni düzenleme arayışları bu sektörde yaşanan önemli gelişmelerden bazılarıdır. Sektörde görülen en önemli eğilimlerden biri olan yeni nesil erişim şebekelerine geçişin rekabet dinamiklerine ve pazar yapısına etkisinin önümüzdeki on yıl içinde etkilerini göstermesi beklenmektedir.


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programı İçeriği

Günümüzde tıptan haberleşmeye, bilgisayar teknolojisinden uzay araştırmalarına kadar her konuda elektrik ve elektronik mühendisliğinin önemi belirginleşmektedir. Diğer taraftan tıbbi cihazların geliştirilmesi, etkin kullanımı, böylece modern teşhis ve tedavi yöntemleri ile daha güvenilir ve başarılı sonuçlar elde etmek, elektrik ve elektronik bilim dallarının önemli katkısına ihtiyaç duymaktadır. Sağlık ve endüstri gibi pek çok alanda otomasyon sistemleri ve robotlar kullanılmaktadır ve bu teknolojilerinin donanım temelleri büyük ölçüde elektroniğin uygulama alanıdır.

Ülkemizde de, uluslararası elektronik sektöründeki hızlı teknolojik gelişime uyum sağlayarak, yeni teknolojik gelişmeleri takip edebilen, tasarım geliştirme, üretim ve uygulama aşamalarını planlayıp, yürütülmesini sağlayabilecek, sağlam bir bilimsel ve teknik bilgi birikimi kazanmış mühendislere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda ve Türkiye elektrik ve elektronik sanayilerinin hızlı teknolojik gelişimine katkıda bulunabilecek elektrik ve elektronik mühendisleri yetiştirmek amacıyla Üsküdar Üniversitesi bünyesinde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü açılması hedeflenmektedir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü öncelikli olarak matematik, temel bilimler ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapı oluşumunu hedeflemektedir. Daha spesifik olarak; elektrik ve elektronik alanındaki mühendislik problemlerinin saptanıp tanımlanmasını ve bu alanla ilişkili disiplinlerde analitik düşünerek çözüm bulunabilmesini öğretmek programımızın temel amacını oluşturmaktadır. Bunların dışında, programımızdan mezun olan öğrencilerimizin günümüze uygun mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, donanım ve modern iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilecek ve fakültemizdeki bölüm çeşitliliğinden faydalanarak çok disiplinli alanlarda çalışma yapabilecek kapasiteye erişmeleri programımızın en belirgin avantajı olarak sayılabilir. Ayrıca, öğren-geç mantığından sıyrılarak hayat boyu öğrenmeyi ve kendilerini geliştirmeyi yaşam felsefesi haline getirebilecek, yazılı ve sözlü iletişim gücü kuvvetli ve kendine güvenen bireyler yetiştirerek üniversite eğitimine getirdiğimiz yenilikçi bakış açısıyla başarıyı sağlayarak, ilerleyen yıllarda başka bölüm ve üniversitelere de örnek teşkil edecek olmak yadsınamayacak önemdeki vizyonlarımızdandır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans programı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavdan elde edilen puan ile tercih edilir. Eğitim süresi 8 yarıyıl olmakla birlikte Hazırlık Sınıfı zorunludur ve öğrenim dili %100 İngilizce’dir. Program tamamlandıktan sonra lisansüstü eğitime devam edilebilir.

Üniversite bünyesinde çeşitli burs imkanları bulunmaktadır. https://uskudar.edu.tr/tr/sayfa/167/burslar-ve-ogrenim-ucreti-burslar


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Mezunları İş Olanakları

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarının çalışma alanları;

Elektrik enerjisinin; hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretiminin yapılması,

Üretim noktasından tüketim noktasına kadar iletim hattının plan, proje ve uygulamasının yapılması,

Elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesinin yapılması,

Haberleşme, endüstriyel, kontrol ve tıbbi elektronik cihaz ve ekipmanların tasarım, imalat, işletme ve bakımının yapılması,

Sayısal (mikroişlemci tabanlı) ve bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, imalat, işletme ve bakımının yapılması,

Elektronik teçhizat sistemleri için bakım, işletme standartları, bültenler, teknik talimatlar, resimli şemaların hazırlanması,

Bu işler için gerekli işgücü ve maliyeti hesaplanması,

Danışmanlık eğitim-öğretim, yönetim ve teknik satış işlemlerinin yapılması

olarak sıralanabilir.