Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Hakkında

Üsküdar Üniversitesinde Güçlü Bir Altyapı ile Yeni Mühendisler Yetişiyor…

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Nedir? 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, bilgi çağının altyapısını oluşturan ve yaşam kalitesine katkıda bulunan sistem ve cihazların tasarımı, geliştirilmesi, üretilmesi ve yönetimi ile ilgili kapsayıcı ve yaratıcı bir meslektir. 

Elektrik-Elektronik Mühendisi Problem Çözer

Bir elektrik-elektronik mühendisi, çoğunlukla yeni bilgi ve bilgisayar yoğun teknolojilerin kullanılmasını gerektiren konuların araştırılması, tasarımı, geliştirilmesi, üretilmesi, yönetilmesi ve pazarlanması süreçlerinde öncelikle yer alır. Bunun yanında bankacılıktan savunma sanayine, reklam ve film endüstrisinden otomotiv sanayine,  tıbbi tanı ve tedavi sistemlerinden akıllı ev ve yollara, okyanus araştırmalarından uzay keşiflerine varıncaya kadar bütün alanlarda ihtiyaç duyulan teknolojiyi sağlar ve problem çözer. Elektrik-elektronik mühendisliği, pek çok yenilik ve buluşların itici gücü durumundadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Eğitimi ile Sektörün İhtiyacı Karşılanıyor

Ülkemizde elektrik ve elektronik sektöründeki hızlı gelişime uyum sağlayan, yeni teknolojik gelişmeleri takip edebilen, tasarım geliştirme, üretim ve uygulama aşamalarını planlayıp, yürütülmesini sağlayabilecek, bilimsel birikimi kazanmış mühendislere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Üsküdar Üniversitesi olarak; ulusal ve uluslararası alanda hızlı teknolojik gelişimine katkıda bulunabilecek elektrik-elektronik mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Uygulama Alanları Nelerdir?

Günümüzde tıptan haberleşmeye, bilgisayar teknolojisinden uzay araştırmalarına kadar çok farklı disiplinlerde elektrik-elektronik mühendisine ihtiyaç duyulur. Örneğin tıbbi cihazların geliştirilmesi, etkin kullanımı, modern teşhis ve tedavi yöntemleri ile güvenilir ve sonuçların  elde edilmesinde elektrik ve elektronik bilim dalının katkısı gerekir. Endüstri sektöründe değişik alanlarında kullanılan otomasyon sistemleri ve robotlar büyük ölçüde Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin diğer bir uygulama alanları içinde yer alır. Özetle söylemek gerekirse; elektrik-elektronik mühendisi oluşan problemi çözer...

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Üsküdar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öncelikli olarak matematik, temel bilimler ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapı oluşumunu hedeflenmektedir. Daha spesifik olarak; elektrik ve elektronik alanındaki mühendislik problemlerinin saptanıp tanımlanmasını ve bu alanla ilişkili disiplinlerde analitik düşünerek çözüm bulunabilmesini öğretmek programımızın temel amacını oluşturur.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde; öğrencilerin, günümüz gelişmelerine paralel değişik mühendislik uygulamalarını öğrenmeleri için öncelikle gerekli donanım ve modern iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca Fakültemizdeki bölüm çeşitliliğinden faydalanarak çok disiplinli alanlarda ortak çalışma yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Bölümümüzde, birinci yılda temel mühendislik bilimlerine ek olarak Elektrik-Elektronik Mühendisliğine giriş adı altında uygulamalı formasyon dersi verilmektedir. Daha sonraki yıllarda verilen güncelleştirilmiş derslerle, her biri elektrik-elektronik mühendisliğinin birer uygulamaları olan aşağıdaki disiplinlerde gerekli alt yapının oluşturulması sağlanır.

  • İnternet başta olmak üzere bilgisayar sistemleri, veri ve haberleşme ağları
  • Mobil haberleşme ve kablosuz ağlar
  • Optik ve mikrodalga iletişimi
  • Tümleşik elektronik sistemler
  • Gelişmiş robotlar ve akıllı makineler
  • Video ve görüntü işleme sistemleri
  • Kuantum cihazları ve kuantum hesaplama
  • Elektrik gücünün üretimi ve iletimi
  • Elektromanyetik harp
  • Yenilenebilir enerji sistemleri

Öğrenim Dili İngilizce

Eğitim süresi 8 yarıyıl olan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Hazırlık sınıfı zorunludur ve öğrenim dili %100 İngilizce’dir. Program tamamlandıktan sonra lisansüstü eğitime devam edilebilmektedir.

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Eğitim programımızın sonucunda mezunlarımızın, dünyanın her yerinde mesleğini icra edebilecek elde etmiş oldukları özgüven ve bilgi birikimleri ile sadece mühendis olarak değil  aynı zamanda araştırmacı, bilişim sektöründe yöneticilik gibi geniş bir yelpazede iş hayatlarını başarıyla devam edebilmeleri hedeflerimiz arasındadır.