Dekan’ın Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, fen bilimlerinin bu iki önemli alanında, çağdaş eğitiminin gerekleri doğrultusunda, dünya ile rekabet edebilecek bilgi ve donanıma sahip üniversite mezunları yetiştirmek amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimiz hayata atıldıklarında bilgi ve becerilerini rahatlıkla kullanabilecekleri seçkin bir eğitim alacaklardır. Nitelikli eğitim kadromuzun yetiştirdiği Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Bilgisayar Mühendisliği ,Endüstri Mühendisliği , Yazılım Mühendisliği, Adli Bilimler , Kimya-Biyoloji Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans programlarından mezun olanlar ülkemizin bilimsel zeminine ve nitelikli iş gücüne önemli katkılar sağlayacaktır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, sıradan değil, bilgi, beceri ve duruşuyla fark yaratabilen, analitik düşünen, sorgulayan, bilimsel çalışma ve keşiflere yatkın öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim sistemimiz bilimsel bilgi üretme becerisine sahip, bilimsel bilgiyi teknolojiye dönüştürmenin önemini kavramış ve Türkiye’nin bilimsel saygınlığına güç katacak geleceğin nitelikli bilim insanlarının ortaya çıkmasını ve akademik hayata katılmasını da sağlayacaktır.

Prof. Dr. Tayfun Uzbay