Biyomühendislik (İngilizce) Bölüm Hakkında


Biyomühendislik Nedir?

Biyoloji ve tıp alanındaki problemleri çözmek için matematik, fizik ve kimya gibi temel fen bilimlerinin uygulamada buluştuğu mühendislik ilkelerini ve yöntemlerini kullanan yeni bir alan olan Biyomühendislik, yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren yarı iletken elektroniğinin keşfi ve bilgisayarların devreye girmesiyle hızla yükselen teknoloji ve yaşam arasında bir köprü sağlayarak, insan vücudunu anlamada ve onarmada, hekimlerin subjektif yorumu yerine bilimsel objektif verilere dayalı tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine öncülük etmektedir.

Gençlerimizi özgüven sahibi, taklitçilikten uzak, çok yönlü ve bağımsız düşünebilen, toplumsal sorumluluk bilincine ve mesleğinin gerektirdiği etik değerlere sahip, üretken hedefleri olan, takım çalışmasını ve ömür boyu öğrenmeyi benimsemiş, araştırmacı, patent ve marka konularına duyarlı girişimci bireyler olarak yetiştirerek ulusumuza ve uluslararası topluma hizmet etmeyi amaçlıyoruz.

biyomühendislik

Biyomühendislik Program İçeriği

Biyomühendisliğin hedefi temel tıp bilimleri, biyoloji ve mühendislik bilimlerinde kullanılan teknolojiler konusunda eğitim-öğretim sunmak. Ayrıca biyolojik sistem ve süreçlerden esinlenerek yeni teknolojiler geliştirebilen, tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında köprü kurabilen teknik elemanlar olarak yetişmesini mümkün kılmaktır.

Biyomühendislik programının amacı, alanında, çağdaş eğitimin gerektirdiği her türlü fiziksel donanımla Türkiye’nin önde gelen seçkin ve başarılı öğretim kadrosuyla dünyanın her yerinde aranan, milli ve manevi kimlik şuuruna sahip, üretken mezunlar yetiştirmektir.

Eğitim süresi 8 yarıyıl olup, öğrenim dili İngilizce’dir.

Biyomühendislik İş Olanakları

Mezunlar, ilaç endüstrisi, medikal aygıtlar, genetik, biyoteknoloji, enerji, tarımsal ilerlemeler, çevre ıslahı ile ilgili çeşitli endüstrilerde üretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde yer alabilecekleri gibi akademik alanda da yer edinebilirler.

 biyomühendislik