Biyomühendislik - Bölüm Hakkında

Öğrenim Dili: %100 İngilizce Hazırlık: Zorunlu Puan Türü: MF-4


Misyon

Biyoloji ve tıp alanındaki problemleri çözmek için matematik, fizik ve kimya gibi temel fen bilimlerinin uygulamada buluştuğu mühendislik ilkelerini ve yöntemlerini kullanan yeni bir alan olan Biyomühendislik, yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren yarı iletken elektroniğinin keşfi ve bilgisayarların devreye girmesiyle hızla yükselen teknoloji ve yaşam arasında bir köprü sağlayarak, insan vücudunu anlamada ve onarmada, hekimlerin subjektif yorumu yerine bilimsel objektif verilere dayalı tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine öncülük etmektedir. Gençlerimizi özgüven sahibi, taklitçilikten uzak, çok yönlü ve bağımsız düşünebilen, toplumsal sorumluluk bilincine ve mesleğinin gerektirdiği etik değerlere sahip, üretken hedefleri olan, takım çalışmasını ve ömür boyu öğrenmeyi benimsemiş, araştırmacı, patent ve marka konularına duyarlı girişimci bireyler olarak yetiştirerek ulusumuza ve uluslararası topluma hizmet etmeyi amaçlıyoruz.

Vizyon

Biyomühendislik alanında, çağdaş eğitimin gerektirdiği her türlü fiziksel donanımla Türkiye’nin önde gelen seçkin ve başarılı öğretim kadrosuyla dünyanın her yerinde aranan, milli ve manevi kimlik şuuruna sahip, üretken mezunlar yetiştirmektir.