Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü
Bilgisayar  Mühendisliği Bölümü Nedir ?

Bilgisayar bilimi doğrudan veya dolaylı olarak, bilim, mühendislik, sağlık bilişimi, iş, sanat vb. dâhil olmak üzere birçok diğer disiplinleri etkileyen ve hızla gelişen bir disiplindir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, öğretim üyeleri ve öğrencilerinin, geniş yelpazedeki karmaşık teknolojik, tıbbi ve sosyal sorunların çözülmesinde ve farklı disiplinlerdeki uygulama alanlarında yenilikçi araştırma anlayışını teşvik ederek, modern bilgisayar bilimlerinden azami düzeyde fayda sağlamayı amaçlamaktadır.

bilgisayar mühendisliği bölümü

Bilgisayar  Mühendisliği Program İçeriği

Bilgisayar Mühendisliği bölümünün eğitim öğretim programı, sektördeki gelişmeleri takip ederek sürekli olarak iyileştirilmektedir. Bu içerik uluslararası kaynaklarla desteklenmektedir. Bilgisayar Mühendisliği bölümü ders müfredatı öğrencilere %25’i aşan seçmeli ders imkanı sunmaktadır. Gerek bölüm seçmeli, gerek alan seçmeli (fakülte içerisindeki diğer bölümlerden seçebilecekleri dersler), gerek sosyal seçmeli (diğer fakültelerden seçebilecekleri dersler), gerekse de 2. yabancı dil seçmeli (İspanyolca, Almanca, Çince, Rusça, Arapça vb.) derslerle öğrenciler farklı alanlardan dersleri, o alandaki öğrencilerle alarak disiplinler arası çalışma fırsatı bulmaktadır. Bu birikimlerini de gerek ders içi projelerle, gerekse de 4. sınıfta iki dönem boyunca hazırladıkları bitirme projeleri ile uygulayabilmektedirler. Öğrenciler ayrıca donanım ve yazılım alanlarında 2 adet yaz stajı yaparak sektör tecrübesine de sahip olmaktadırlar. Öğrenciler kendilerine sunulan çeşitli yurtdışı imkanlarıyla ister başka bir ülkede eğitim alabilmekte, isterlerse de diledikleri ülkede yaz stajı yapma imkanına sahip olmaktadırlar. Detaylı ders planları ve içerikleri ilgili sayfalardan incelenebilir.

 Eğitim süresi bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç 4 yıldır. Eğitim dili İngilizcedir

 

 

Bilgisayar  Mühendisliği Mezunların İş olanakları

Bilgisayar  Mühendisliği Mezunların İş olanakları

Teknolojideki gelişmeler ışığında gün geçtikçe Bilgisayar Mühendisliği bilim dalında farklı uzmanlık alanları ortaya çıkmaktadır. Genel olarak bu alanlar şu başlıklar halinde incelenebilir; sağlık bilişimi, yazılım uzmanlığı, robotik, sistem mühendisliği, veri tabanı yöneticiliği, Ar-Ge, adli bilişim ve siber güvenlik, donanım/elektronik, web tasarımı ve programcılığı, çoklu ortam (Multimedya), akademik kariyer. Bilgisayar Mühendisliğinin pek çok alanda ve kurumda uygulama alanı vardır ve mezunlar her sektörün bilgi teknolojileri ile ilgili birimlerinde mühendis ve yönetici olarak çalışabilir.