Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - Bölüm Hakkında


Bilgisayar  Mühendisliği Nedir ?

Bilgisayar bilimi doğrudan veya dolaylı olarak, bilim, mühendislik, sağlık bilişimi, iş, sanat vb. dâhil olmak üzere birçok diğer disiplinleri etkileyen ve hızla gelişen bir disiplindir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, öğretim üyeleri ve öğrencilerinin, geniş yelpazedeki karmaşık teknolojik, tıbbi ve sosyal sorunların çözülmesinde ve farklı disiplinlerdeki uygulama alanlarında yenilikçi araştırma anlayışını teşvik ederek, modern bilgisayar bilimlerinden azami düzeyde fayda sağlamayı amaçlamaktadır.

Bilgisayar  Mühendisliği Program İçeriği

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü misyonu;

- Ekonomik, sosyal ve etik olarak bilinçli mühendisler yetiştirmek,

- Sağlık bilişimi odaklı araştırma ve yenilik yöntemleri geliştirerek uzmanlaşmak,

- Öğrencileri eğitmek ve mühendislik, bilgisayar bilimi ve bilgi sistemlerine profesyonel iş gücü ile katkıda bulunmak,

- Öğrencilerin araştırma yürütebilmeleri ve gerçek dünya sorunlarını çözebilmeleri için ortam sağlamak, disiplinler arası ve çok disiplinli çalışma ve uygulamalara katkıda bulunmak,

- Etkin öğrenme, analitik düşünme, liderlik becerileri ve mühendislik karar verme mekanizmalarını geliştirmektir.

Eğitim süresi bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç 4 yıldır.Eğitim dili İngilizcedir

bilgisayar mühendisliği

Mezunların İş olanakları

Sağlık bilişimi, yapay zekâ, sinyal işleme, görüntü işleme, veri madenciliği ve karar verme temel olarak üzerinde durduğumuz alanlardır. Bu çağdaş ve hâlâ gelişmekte olan alanlarda çalışarak mezunlarımız, geleceğin heyecan veren mühendislik sorunlarını çözmeye ve hızla değişim gösteren bilgisayar bilimleri alanında en son gelişmeleri takip etmeye hazır olacaklardır.