Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Hakkında

Güncel Bilgi ve Becerilere Sahip Uzmanlar Eğitiyoruz

 

Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Nedir?

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği yaşam ve temel mühendislik bilimlerinin yanında diğer temel bilimler olan kimya, biyoloji, matematik bilimlerini de ele alan bir alandır. 

 Tam Donanımlı Profesyoneller Yetiştirilmesi Hedefleniyor

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümünde, öğrenciler için analitik düşünce sayesinde biyolojik kimya, organik kimya, proses/süreç mühendisliği problemlerinin yanı sıra biyoteknoloji ile ilgili alanlarda da mühendislik problemlerini çözme yaklaşımları hakkında tam bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Üsküdar Üniversitesi hem Türkiye'de hem de dünya çapında kimya ve biyoloji mühendisliğinin önde gelen bir merkezi olmayı hedeflemektedir.

ERASMUS İmkânları Sunuluyor

Üsküdar Üniversitesinde lisans ve yüksek lisans öğrencileri multidisipliner bir çerçevede eğitim görme fırsatı yakalamaktadır. Bu sayede öğrencilerin, yüksek etkili, dünya standartlarında ve en üstün özelliklere sahip çok çeşitli araştırma konuları arasından ilgili oldukları alanları seçebilme imkânı bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz ikili anlaşmalarımız (ERASMUS) aracılığıyla uluslararası eğitim deneyimi kazanabilmektedir.

Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Günümüzde kimya ve biyoloji bilimlerine ve bunlara bağlı mühendislik uygulamalarına olan ihtiyaç, özellikle sağlık, tarım, gıda gibi alanlarda giderek belirginleşmektedir. Kimya ve biyoloji mühendisleri bu gibi alanlarda önemli sorumluluklar üstleneceklerdir. Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü mühendislik disiplini ile bütünleşik olan temel bilimlerin teorik ve uygulamalı derslerinden oluşmaktadır. 

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü öğrencileri için; Tıbbi ve tarımsal biyoteknoloji, hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, genetik, genomik, hücre kültürü, doku kültürü, biyosensörler, biyomimetik, sinirbilim, çevre ve enerji yönetimi, yenilenebilir enerji, atık yönetimi, biyomalzemeler, nanoteknoloji, katalizörler ve katalitik reaksiyonlar, polimer bilimi, süreç mühendisliği, bilişimsel biyoloji, biyoinformatik ve biyoistatistik gibi birçok alanda uzmanlaşma fırsatı oluşturacak bir eğitim sunulmaktadır. 

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümünde; yapı tabanlı ilaç tasarımı, DNA ve peptit tasarımı ve sentezi, peptidomimetikler, moleküler dinamik, hücresel sinyalizasyon, ilaç direnci, sanal tarama gibi araştırma konuları ele alınmaktadır. 

Öğrenim Dili İngilizce

Eğitim süresi dört yıl olan Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümünde öğrenim dili %100 İngilizce olup yabancı dil hazırlığı zorunludur. Yabancı dil eğitimi belirtilen eğitim süresine dâhil değildir.

Mezunlar İçin Çalışma Alanları Nelerdir?  

Bölüm mezunları, hem kimya mühendisliği hem de biyomühendislikte öğrenim görecekleri ve çalışacaklarından dolayı, iş imkânları çok daha çeşitlidir ve bu esneklik onların gelecekteki odağını daha verimli bir şekilde seçmelerine olanak tanımaktadır. Bu yaklaşımla, bir mezun, büyük ölçüde kimyasal tasarıma odaklanıp bir ilaç firmasında veya ilgili akademik enstitülerde iş bulabilirken, başka bir mezun, daha çok biyolojik konulara odaklanarak bir hastane laboratuvarında veya bu alanlarla ilgili akademik çevrede çalışabilir. 

Mezunlar için sağlık, tıp, gıda, tarım, malzeme, enerji, elektronik gibi birçok sektörde çalışma fırsatı bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, tercihe göre hem yurt içinde hem de yurt dışında akademik kariyer odaklı çeşitli araştırma destekleri ile de devam edilebilir. 

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!