Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Hakkında

Üsküdar Üniversitesinde Güçlü Bir Altyapı ile Yeni Mühendisler Yetişiyor…

Elektronik Mühendisliği Bölümü Nedir? 

Elektronik Mühendisliği, bilgi çağının altyapısını oluşturan ve yaşam kalitesine katkıda bulunan sistem ve cihazların tasarımı, geliştirilmesi, üretilmesi ve yönetimi ile ilgili kapsayıcı ve yaratıcı bir meslektir.

Elektronik Mühendisi Problem Çözer

Bir elektronik mühendisi, çoğunlukla yeni bilgi ve bilgisayar yoğun teknolojilerin kullanılmasını gerektiren konuların araştırılması, tasarımı, geliştirilmesi, üretilmesi, yönetilmesi ve pazarlanması süreçlerinde öncelikle yer alır. Bunun yanında bankacılıktan savunma sanayine, reklam ve film endüstrisinden otomotiv sanayine,  tıbbi tanı ve tedavi sistemlerinden akıllı ev ve yollara, okyanus araştırmalarından uzay keşiflerine varıncaya kadar bütün alanlarda ihtiyaç duyulan teknolojiyi sağlar ve problem çözer. Elektronik Mühendisliği, pek çok yenilik ve buluşların itici gücüdür.

Elektronik Mühendisliği Eğitimi ile Sektörün İhtiyacı Karşılanıyor

Elektronik sektöründeki hızlı gelişime uyum sağlayan, araştıran, tasarlayan, üretim ve uygulama aşamalarını planlayıp yürütülmesini sağlayabilecek birikime sahip mühendislere ülkemizin ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Üsküdar Üniversitesi, ulusal ve uluslararası düzeyde teknolojik gelişime katkıda bulunabilecek elektronik mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Elektronik Mühendisliğinin Uygulama Alanları Nelerdir?

Günümüzde tıptan haberleşmeye, bilgisayar ve internet teknolojisinden uzay araştırmalarına kadar çok farklı disiplinlerde elektronik mühendisine ihtiyaç duyulur. Örneğin modern teşhis ve tedavi yöntemleri için elektronik bilim dalının katkısı gerekir. Akıllı evler, akıllı yollar ve akıllı şehirler gibi akıllı ön eki alan hiçbir uygulama elektronik bilimi olmaksızın düşünülemez. Endüstrinin değişik alanlarında kullanılan otomasyon sistemleri ve robotlar büyük ölçüde Elektronik Mühendisliğinin uygulama alanları içinde yer alır. Özetle söylemek gerekirse; elektronik mühendisi sadece bilgi çağının altyapısını kurmakla kalmaz, diğer bilim alanlarında ve mühendislik dallarında karşılaşılan problemleri de çözerek destek olur.

Elektronik Mühendisliği Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Üsküdar Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümünde öncelikli olarak matematik, temel bilimler ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapı oluşturulması hedeflenir. Daha spesifik olarak; elektronik alanındaki mühendislik problemlerinin saptanıp tanımlanması ve bu alanla ilişkili disiplinlerde analitik düşünerek çözüm bulmayı öğretmek programımızın temel amacını oluşturur.

Elektronik Mühendisliği Bölümünde; öğrencilerin, günümüz gelişmelerine paralel farklı mühendislik uygulamalarını öğrenmeleri için öncelikle gerekli donanım ve modern iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca Fakültemizdeki bölüm çeşitliliğinden faydalanarak çok disiplinli alanlarda ortak çalışma yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Bölümümüzde, ilk iki yılda matematik ve fen bilimleri dersleri ile temel mühendisliğe hazırlık dersleri verilmektedir. Daha sonraki yıllarda verilen derslerle, her biri elektronik mühendisliğinin birer uygulaması olan aşağıdaki disiplinlerde gerekli alt yapının oluşturulması sağlanır:

İnternet başta olmak üzere bilgisayar sistemleri ve haberleşme ağları

Mobil haberleşme ve kablosuz ağlar

Optik ve mikrodalga iletişimi

Tümleşik elektronik sistemler

Gelişmiş robotlar ve akıllı makineler

Video ve görüntü işleme sistemleri

Kuantum cihazları ve kuantum hesaplama

Elektrik gücünün üretimi ve iletimi

Elektromanyetik uyumluluk

Yenilenebilir enerji sistemleri

Elektronik Mühendisliği Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Kritik düşünme ve problem çözme, iletişim ve iş birliği, öğrenmeyi ve düşünmeyi öğrenme gibi becerilerle donattığımız mezunlarımız, dünyanın her yerinde mesleklerini özgüvenle icra edebilirler. Mezunlarımızın iş hayatında ayrıca araştırmacı, yönetici, girişimci olarak başarıyla yer almaları da hedeflerimiz arasındadır.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!