Web Sorumluları

FAKÜLTE WEB SORUMLULARI KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YAVUZ GÜLER
Koordinatör
Arş. Gör. Salih BİLGİN
Raportör
Arş. Gör. Betül ÇELEBİ
Raportör
Hülya DÜNDAR
Fakülte Sekreteri/Raportör