Sosyoloji Bölümü

Sosyoloji Bölümü Hakkında

Sosyoloji Bölümü

Sosyoloji bölümünün amacı; sosyoloji alanına ve toplumsal hayatın sağlıklı gidişatına katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede, sosyoloji disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış; olayları, olguları, kuramları eleştirel bir bakış açısıyla çözümleyebilen; ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan toplumsal gelişmeleri takip eden ve etik değerleri ilke edinen mezunlar vermeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca, sosyoloji bölümünde çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanabilen ve özgün saha araştırmaları gerçekleştirebilen uzmanlar yetiştirmek, en önemli amacımızdır.

Sosyoloji Bölümü İçeriği

Sosyoloji bölümünün programı, öğrencilerin toplumsal olayları anlama, yorumlama, eleştirel yaklaşım geliştirme ve çözüm üretebilme kapasitelerini geliştirecek  yönde düzenlenmiştir. Sosyoloji bölümü, sosyolojik analizin temel kuramsal konularını ve araştırma yöntemlerini kapsayan bir eğitimin yanı sıra geniş bir kültürel birikim sağlamaktadır.

Sosyoloji Bölümü İş Olanakları

Sosyoloji bölümü mezunları alanlarıyla ilgili eğitmen ya da araştırmacı olmanın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal hizmetlerde, medya ve iş dünyasında, kamuoyu araştırması yapan kuruluşlarda, toplum, çocuk ve gençlik merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, ticaret ve sanayi odalarında, yerel yönetimlerde, hastane yönetimlerinde, vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan örgütlerde iş imkânı bulabilmektedirler.

Öğrenim Dili: Türkçe, Puan Türü: TM-3, Hazırlık: İsteğe Bağlı