Psikoloji (İngilizce) Bölüm Hakkında

Psikoloji Bölümü

Psikoloji Bölümü eğitimi, akademik ve klinik standartlar çizgisinde işlenen konulara çok yönlü yaklaşmayı ve bu konuları eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Psikoloji bölümü akademik eğitimi takip eden klinik deneyimler, edinilen bu bilgilerin dinamik olarak uygulanabilme becerisini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Araştırma yöntemleri eğitimiyle, öğrencilere araştırma-yürütme ve ilgili araştırmaları eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisi kazandırılmaktadır. Teoriden pratiğe doğru ilerleyen bu çizgideki genel alan eğitimi; araştırma, proje ve sosyal sorumluluk içerikli dersler ve farklı bölümlerden alınabilecek seçmeli dersler ile öğrencilere kendilerine özgü bir ders programı sentezi yapma imkânı sunmaktadır.

Akademik ve Klinik Eğitimin İçiçe Olduğu Bir Alt Yapı

Psikoloji bölümünde disiplinler arası iş birliğini destekleyen eğitim yaklaşımımız, davranış sağlığına çok boyutlu ve küresel bir bakış açısı ile bölümler arası ortak ders alma imkânı ve zengin seçmeli ders alternatifleri sunarak yan dal yapabilmeyi teşvik etmektedir. Psikoloji bölümü öğrencileri, bu şekilde geniş yelpazeli ve bütüncül bir eğitim ile meslek hayatına hazırlanmaktadırlar. Psikoloji Bölümü öğrencileri, edindikleri akademik bilgi ve klinik tecrübeleri etkin olarak kullanabilen, teorik ve pratik alanda Türkiye’nin ihtiyaç ve sorunlarına cevap verebilen, donanımlı, çalışkan ve mesleki ahlâk bilincinde olan, yenilikçi-girişimci-geliştirici bireyler olarak mezun olmaktadırlar.

Üsküdar Üniversitesi'nde Psikoloji Eğitimi

Özgün Eğitim Mozaiğimiz ile;

  • Davranış Sağlığı ve Bilimlerinde uzman, Türkiye’nin ilk ve tek tematik üniversitesi olarak Psikoloji, Felsefe, Sağlık, Genetik, Mühendislik Birlikteliği sentezi ile alternatifsiz bir eğitim modeli
  • “Üniversite-Hastane İş birliği Modeli” ile akademik ve klinik eğitimin iç içe dokunuşu
  • Teknolojiyi, Davranış Sağlığı ve Bilimleri ile birleştiren teknogirişimci bir alt yapı
  • Patoloji merkezli olmayan, bireysel sağlık ve refah odaklı bir bakış açısı
  • Geleneksel terapi altyapısını alternatif psikolojik bakış açıları ile bütünleştirebilen bir yaklaşım
  • Sosyal ve kültürel değerlerin bireysel ve toplumsal refaha ermede koruyucu etkisini önemseyen bir vizyonla Türkiye’nin sosyal ve kültürel dokusuna duyarlı çalışmalar yapma hedefi
  • Profesyonel standartların belirlediği ve etik değerlerin önemle vurgulandığı inter ve multidisipliner eğitim kültürü oluşturma ideali ile dünya standartlarının üstünde bilim üretme hedefi
  • Davranış Sağlığı ve Bilimlerine disiplinler arası bir yaklaşım


Öğrenim Dili: İngilizce Hazırlık: Zorunlu Puan Türü: TM-3