Felsefe Misyon ve Vizyon

Misyon

Temel felsefe tarihi bilgisini üretebilen ve aktarabilen; analitik ve sentetik düşünme, okuma, yazma ve aktarma yetkinliğine sahip, bilim, kültür, sanat gibi alanlara ilişkin sorunları disiplinler arası bilgiyi de kullanarak felsefi açıdan değerlendirebilen; insanlığın evrensel nitelikteki problemlerinin bilincinde, çağdaş dünyanın mevcut sorunlarını felsefi olarak tartışabilen; farklı bakış açıları ve yöntemler geliştirebilen, yenilikçi, çoğulcu, eşitlikçi, etik ve araştırmacı bireyler yetiştirmek.

Vizyon

Vizyonumuz; temel felsefe tarihi eğitiminin evrensel düzeyde verildiği; sosyal ve temel bilimlerle olduğu kadar sanatla da ilişkilenen; çağdaş dünya sorunlarını hem teorik hem de pratik felsefeler içerisinde ele alan; dünyadaki çeşitli felsefi gelenek ve bakış açıları ile diyalog içerisinde olan çoğulcu, eşitlikçi, etik, katılımcı, yenilikçi, sorgulayıcı, yaratıcı ve disiplinlerarası düşünceye yer açan bir felsefe bölümü olmaktır.