Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN Dekan V. / Başkan

Prof. Dr. Sinan CANAN Üye

Prof. Dr. Sermin KESEBİR Üye

Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR Üye

Prof. Dr. Abulfez SÜLEYMANOV Üye

Doç. Dr. Barış Erdoğan Üye

Doç. Dr. Barış METİN Üye

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ARSLAN Üye

Hülya DÜNDAR Raportör