Dekan’ın Mesajı

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, bünyesinde barındırdığı Psikoloji (Türkçe), Psikoloji (İngilizce), Sosyoloji, Felsefe , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (TR) ve (ING) bölümleri ve Tarih Bölümü ile öğrencilerini insana ve topluma yönelik alanlarda yetiştirmeyi amaçlayan bir fakültedir. Fakültemizde insanı ve toplumu daha iyi anlamaya ve anlatmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğretim elemanlarımız bir yandan nitelikli ve titiz çalışmalarla insanı ve toplumu anlama çabası içinde bilim dünyasına katkıda bulunurken, öte yandan öğrencilere ve topluma gerek bilimsel gerekse kişisel birikimlerini aktarma gayreti içerisindedirler.

Öğrencilerimizin hoşgörülü, analitik, nesnel ve eleştirel düşünmeye önem veren, ulusal ve uluslararası değerlere saygılı, problem çözme becerisine sahip ve alanında iyi donanımlı bireyler olarak yetişmesi hedefimizdir.

Fakültemiz eğitime başladığı 2012-2013 eğitim- öğretim yılından bu yana hedeflerine uluşmanın azim ve gayreti içerisindedir. Öğrencilerimizi yarının dünyasına hazırlarken gerekli bilgi, değer ve becerileri kazandırma çabamız devam edecektir.

Öğrencilerimizin alanlarında başarılı, topluma ve insanlığa yararlı bireyler olması en büyük dileğimizdir.

Prof. Dr. Sırrı Akbaba