Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölüm Hakkında

Öğrenim Dili: Türkçe  İngilizce Hazırlık: İsteğe Bağlı  Puan Türü: TS-2

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü

Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü günümüzün ileri endüstri toplumlarında giderek değer kazanan nitelikte insan yetiştirmek amacına dönük olarak yapılandırılmıştır. Sağlam bir akademik anlayışa uygun olarak hem entelektüel bilgi birikimi açısından nitelikli hem de ilgili sektörlerin gereksinimlerine yanıt verecek kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümümüz nitelikli akademisyen kadrosu, öğrencinin ilgi ve yönelimlerine yanıt vermeye elverişli ders programıyla dört yıllık lisans eğitimi vermektedir.

Dört yıllık lisans eğitimi kapsamında hem reklam sektörüne hem de reklamcılık konusunda akademik çalışma yapmakta olan kurumlara kalifiye eleman yetiştirilmektedir. Reklam tasarım alanı reklamcılığın yanında pazarlama, marka yönetimi, halkla ilişkiler, yetenek yönetimi, insan kaynakları, kurumsal iletişim gibi pek çok alan ve konuyu da içermekte olup bölüm ders programlarımız da alanın bu bütünleşik ve çeşitlilik yapısına uygun olarak hazırlandı.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Program Yapısı

Bölüm programının ilk iki yılı zorunlu derslerden oluşup fakültenin diğer bölümleriyle paralellik göstermektedir. Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise bölüm öğrencileri ilgi alanlarına ve eğilimlerine göre uygulama ağırlıklı derslere yönlendirilmektedirler. Üçüncü ve dördüncü sınıfta seçmeli ders sayıları artarken, öğrencilere, kendi bölümlerinin dışında fakültenin öteki bölümlerinden de ilgi ve isteklerine göre istedikleri dersleri alabilme serbestisi tanınmaktadır.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü İstihdam Olanakları

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölüm mezunları reklam, halkla ilişkiler, pazarlama, insan kaynakları, siyasal iletişim uygulamaları vb. pek çok alanda ve sektörde istihdam edinme olanağına sahiptirler.