Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Öğrenim Dili: Türkçe  İngilizce Hazırlık: İsteğe Bağlı  Puan Türü: TS-2

Radyo Tv Sinema bölümüRadyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında

Radyo, televizyon ve sinema gibi kitlesel iletişim araçlarının toplumda yaygınlaşmasıyla birlikte iletişimin önce toplumsal, ardından da bilimsel bir olgu olarak biçimlendiğini görüyoruz. İletişim teknolojisindeki gelişmelerle sosyoekonomik dönüşümlerin oluşturduğu birliktelik toplumsal yaşamı her boyutuyla kuşatan kitle iletişim endüstrisi olarak biçimlendi. Kitle iletişim araçlarının toplumdaki etkinlik alanlarını hızla genişletmelerine koşut olarak alanda görev yapacak profesyonellerin eğitiminin ciddiyeti de giderek çok daha önem kazanmaya başladı. Nitekim kitle iletişimin endüstriyel üretim ortamında üretilen veya dönüşüme uğrayan her tür bilgi veya iletinin geniş toplumsal kesimlerce ulaşılabilir olması nedeniyle ciddi öneme sahiptir. Bu nedenle de söz konusu ortamda üretilecek ve topluma aktarılacak bilgi ve iletinin üretiminden dağıtımına, hatta kullanımına dek insanlara fayda sağlayacak biçimde planlanması büyük önem taşımaktadır. Bu da kitle iletişim sektörüne kalifiye meslek insanları kazandırmakla ancak mümkündür.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü de nitelikli akademik kadrosu, fizik ve teknik donanımlı mekanlarıyla, laboratuvarlarıyla, radyo ve televizyon stüdyolarıyla teorik ve uygulamalı eğitimin bütünleştiği, yalnızca bugünü değil geleceği de dikkate alarak hazırlanmış müfredatıyla öğrencileri kalifiye meslek insanları olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Program Yapısı

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü genelden özele, teoriden pratiğe giden, ardışık, birbirini tamamlayıcı derslerden oluşan, çok sayıda seçmeli derslerle hareketliliğe sahip, öğrencinin diğer bölümlerden seçmeli ders almasına elverişli, dolayısıyla bölümler arası geçişkenlik özelliği taşıyan, esnek, dinamik, güncellenebilir bir yapıda olup öğrencinin ilgi ve yeteneğini özgürce geliştirmesine ve kullanmasına olanak vermektedir. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün ilk iki yılında fakültenin öteki bölümleriyle büyük oranda eş ve koşut götürülen programdaki derslerin alınması zorunluluğu varken, üçüncü ve dördüncü yılda öğrencinin ağırlıklı olarak seçmeli derslere yöneltilmektedir. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, kendi bölümlerindeki zorunlu derslerin dışında almaları gereken seçmeli dersleri, kendi ilgileri doğrultusunda kendi bölümlerinin yanı sıra fakültenin diğer bölümlerinin zorunlu ve seçmeli derslerinden de seçme serbestisine sahiptirler.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü İstihdam Olanakları

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunları radyo, televizyon, sinema sektörünün yanında yazılı basın, reklam, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, insan kaynakları, siyasal iletişim vb. medyayla ilişkili hemen tüm sektörlerde istihdam olanağı bulabilmektedirler.