Medya ve İletişim Bölüm Hakkında

medya ve iletişim bölümüÖğrenim Dili: Türkçe  İngilizce Hazırlık: İsteğe Bağlı  Puan Türü: TS-2

Medya ve İletişim Bölümü

Medya ve İletişim Bölümünde akademik ve bilimsel odaklı bir eğitim öğretim anlayışı esas alınmaktadır. Bu yanıyla Medya ve İletişim Bölümü, İletişim Fakültesindeki diğer bölümlerle yakın işbirliği içerisinde bulunmaktadır. Medya ve iletişim alanının daha çok uygulama alanlarına yoğunlaşan diğer bölümler için Medya ve İletişim bölümü bir bakıma kuramsal bilgi desteği de sağlamaktadır.

Medya ve İletişim Bölümü, akademik ve bilimsel anlayış üzerine odaklanması nedeniyle daha çok, alana akademisyen, araştırmacı ve bilim insanı yetişmek misyonu etrafında biçimlendirilmiştir. Bu yanıyla bölüm, diğer bölümler için bir yandan bilimsel bir temel oluşturma işlevine sahiptir, bir yanıyla da program niteliği gereği diğer bölümlerin tümüne akademik anlamda bir şemsiye görevi görmektedir.

Medya ve İletişim Bölümü Program Yapısı

Medya ve İletişim Bölümünün ders programı da söz konusu misyon ve işlevleri doğrultusunda yapılandırıldı. Buna göre dört yıllık lisans eğitimi vermekte olan bölümün ilk iki yılında öğrencinin, iletişim bilimlerinin yanında genel olarak tüm sosyal bilimler alanında da sağlam bir bilimsel temel oluşturabilmesine yönelik bir ders programı uygulanmaktadır. Bu derslerin çoğu fakültenin diğer bölümlerinin birinci ve ikinci sınıf dersleriyle eşleştirilmiş durumdadır. Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise öğrencinin iletişim bilimlerinin ayrıntılarına ilişkin olarak sağlam bir teorik ve metodolojik formasyon kazanması amaçlanmıştır. Diğer yandan fakültemizin tüm bölümlerinde olduğu gibi Medya ve İletişim Bölümünde de öğrenciler bölümdeki zorunlu dersleri almakla yükümlü olmakla birlikte seçmeli ders alımlarında, ilgi alanlarına göre serbest bırakılmışlardır. Buna göre öğrenci seçmeli derslere ilişkin kredilerini kendi bölümünün seçmeli derslerinin yanı sıra diğer bölümlerin seçmeli veya zorunlu dersleri arasından da seçme özgürlüğüne sahiptir.

Medya ve İletişim Bölümü İstihdam Olanakları

Medya ve İletişim Bölümü mezunları öncelikle iletişim bilimleri alanında sağlam bir akademik formasyona sahip olmaktadırlar. Bu da onların akademik alanda ilerlemelerine olanak vermektedir. Ayrıca medya sektörünün hemen tüm alanlarında, özel ve kamu kurumlarının kurumsal iletişim birimlerinde, reklam ve halkla ilişkiler sektöründe istihdam olanağı bulabilmektedirler.