Medya ve İletişim Bölüm Hakkında

medya ve iletişim bölümüMedya ve İletişim Bölümü Akademisyen, Araştırmacı ve Bilim İnsanı Yetiştiriyor

Akademik ve bilimsel odaklı bir eğitim-öğretim anlayışını esas alan Medya ve İletişim bölümü, İletişim Fakültesindeki diğer bölümlerle yakın iş birliği içerisinde bulunmaktadır. Medya ve İletişim bölümü, medya ve iletişimin daha çok uygulama alanlarına yoğunlaşan diğer bölümler için bir bakıma kuramsal bilgi desteği de sağlamaktadır.

Medya ve İletişim bölümü, akademik ve bilimsel anlayış üzerine odaklanması nedeniyle daha çok, alana akademisyen, araştırmacı ve bilim insanı yetişmek misyonu etrafında biçimlendirilmiştir. Bu yanıyla bölüm, diğer bölümler için bir yandan bilimsel bir temel oluşturma işlevine sahiptir, bir yanıyla da program niteliği gereği diğer bölümlerin tümüne akademik anlamda bir şemsiye görevi görmektedir.

Medya ve İletişim Bölümünde Nasıl Bir Eğitim Programı Uygulanıyor?

Dört yıllık lisans eğitimi verilen Medya ve İletişim bölümünün ilk iki yılında öğrencinin, iletişim bilimlerinin yanında genel olarak tüm sosyal bilimler alanında da sağlam bir bilimsel temel oluşturabilmesine yönelik bir ders programı uygulanmaktadır. Bu derslerin çoğu fakültenin diğer bölümlerinin birinci ve ikinci sınıf dersleriyle eşleştirilmektedir.

Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise öğrencinin iletişim bilimlerinin ayrıntılarına ilişkin olarak sağlam bir teorik ve metodolojik formasyon kazanması amaçlanmaktadır. İletişim Fakültesinin tüm bölümlerinde olduğu gibi Medya ve İletişim bölümünde de öğrenciler bölümdeki zorunlu dersleri alırken; ilgi alanları doğrultusunda seçmeli ders almaktadır. Öğrenci, seçmeli derslere ilişkin kredilerini kendi bölümünün seçmeli derslerinin yanı sıra diğer bölümlerin seçmeli veya zorunlu dersleri arasından da seçebilmektedir.

Medya ve İletişim Bölümü Mezunları Hangi Alanlarda Çalışabilir?

Lisans eğitimiyle iletişim ve medya alanında sağlam bir akademik formasyona sahip olan Medya ve İletişim bölümü mezunları, akademik alanda ilerleyebilmektedir. Mezunlar, medya sektörünün hemen tüm alanlarında, özel ve kamu kurumlarının kurumsal iletişim birimlerinde, reklam ve halkla ilişkiler sektöründe istihdam olanağı bulabilmektedir.