Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Hakkında

Öğrenim Dili: Türkçe  İngilizce Hazırlık: İsteğe Bağlı  Puan Türü: TS-2

Görsel İletişim Tasarımıgörsel iletişim tasarımı bölümü

Dijital iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, multimedya iletişim ortam ve araçlarının hızla yaygınlaşan kullanım alanı görsel tasarımı giderek çok daha önemli kılmaktadır. Sözlü ve yazılı iletişimin yanında görsel iletişimin de önemli bir insanal iletişim formu olduğu bilinmektedir. Baskı teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte kitle iletişimin sanatsal ve endüstriyel ortamında oldukça önemli bir unsur haline gelen görselliğin, şimdilerde içerisinde bulunduğumuz dijital dönemde hem iletişimsel hem de sanatsal açıdan çok daha merkezi bir yere konumlandığı gözlenmektedir. Bu da iletişim eğitiminde görsel iletişime yer verilmesinin ne denli ciddi bir önem arz ettiğini ortaya koymaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı Program Yapısı

Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü de İletişim Fakültesinin öteki bölümlerinde olduğu gibi eğitim öğretimin ilk iki yılını temel sosyal bilim formasyon derslerine ayırmakta. Sonraki iki yılda ise uygulamalı eğitime ağırlık vermektedir. Bölüm program yapısı genelden özele, kuramsaldan uygulamaya, birbirini tamamlayıcı derslerden oluşmaktadır. Bölüm öğrencileri ilk iki yıl süresince belli alan derslerinin dışındaki dersleri öteki bölüm öğrencileriyle ortak müfredat kapsamında almaktadırlar. Üçüncü sınıftan (beşinci yarıyıl) itibaren öğrenciler görsel iletişim ve tasarım alanında uygulamalı derslere yönlendirilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz mezuniyete yaklaştıkça seçmeli derslerin programdaki ağırlığı artırılmaktadır. Buna göre öğrencilerimize, kendi alan dersleri dışında da özel ilgi alanlarına bağlı olarak fakültenin diğer bölümlerinden de ders alabilme esnekliği tanınmaktadır.


Görsel İletişim Tasarımı İstihdam Olanakları

Bölümden mezun olan öğrenciler medya sektörünün görsel iletişimle ilgili tüm alanlarında istihdam olanağı bulabilmektedirler. Ayrıca kamu ve özel sektör kurumlarının kurumsal iletişim birimlerinde, reklam ve halkla ilişkiler kuruluşlarının görsel iletişim ve tasarım birimlerinde, internet medyasında vb. pek çok alanda istihdam edilebilmektedirler.