Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Hakkında

Öğrenim Dili: Türkçe  İngilizce Hazırlık: İsteğe Bağlı  Puan Türü: TS-2


*2019-2020 eğitim öğretim döneminde öğrenci alımı planlanmaktadır.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü teoriyi uygulamayla, bilimi sanatla, gerçekliği sanalla sentezleme anlayışı üzerine kurulan bir bölüm olup, iletişim bilimlerinin geleceğe taşınmasında önemli kapılar açma özelliğine sahiptir. Çizgi Film ve Animasyon Bölümüyle, iletişim alanında teorik bilgiyi, uygulamalı eğitimle destekleyerek aktarmak ve bu alanda gerek sektörün gerekse de üniversitelerin ihtiyacı olan donanımlı meslek ve sanat insanları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Çizgi film ve animasyon, dijital iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği çağımızda iletişim ve görsel sanatları ilgilendiren bütün iş ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulan bir alan haline gelmiş bulunuyor. ÜÜ. İletişim Fakültesi de söz konusu alanın bu özelliğini dikkate alarak hem iletişim sektörüne kalifiye elemanlar yetiştirmek, hem de alanda nitelikli akademik kadroların yetişmesine öncülük etmeyi misyon edinmiştir. Üsküdar Üniversitesi’nin zengin fiziki olanakları, son teknolojiyle donatılmış bilgisayar laboratuvarları, televizyon stüdyoları, çekim, yapım ve kurgu atölyeleri çizgi film ve animasyon alanında ileri düzeyli eğitim için uygun bir ortam sunmaktadır. Nitelikli akademik kadrosuyla bölüm, kendi alanında iddialı ve benzerleri arasında en iyi olmayı amaç edinmiştir.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Program Yapısı

Fakültenin diğer bölümleriyle işbirliği ve koordinasyon biçiminde eğitim öğretim verilmekte olan bölümün ilk yılında yer alan dersler ağırlıklı olarak temel sosyal bilim ve temel iletişim bilimleri formasyonu kazandırmaya dönüktür. İkinci sınıftan itibaren teorik ve uygulamalı alan derslerine de yer verilmeye başlanmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise programın yüzde seksenini alana ilişkin uygulamalı dersler oluşturmaktadır. Bölüm ders programı yapısı genelden özele, kuramdan uygulamaya, zorunludan seçimliye bir müfredat özelliği taşımaktadır. Öğrenci üçüncü sınıftan itibaren bölüm seçmelilerin yanı sıra fakülte ve üniversite seçmeli derslerini de almaya başlamaktadır. Çizgi Film ve Animasyon (CFA) Bölümü öğrencilerimiz fakültenin öteki bölümlerinden de ders seçimi yapabilmektedirler. Okulda verilen eğitimin sektör deneyimiyle pekiştirilmesi amacına dönük olarak son iki yıl içerisinde öğrencinin çeşitli kurum ve kuruluşlarda çizgi film ve animasyon alanında staj yapması da sağlanmaktadır. Staj uygulaması aynı zamanda üniversite –sektör işbirliği açısından da önemsenmektedir.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü İstihdam Olanakları

Çizgi Film ve Animasyon Programı mezunları için çeşitli sektörlerde geniş bir iş alanı bulunmaktadır. Alanda Türkiye’de önemli bir ihtiyaç bulunmaktadır. Çeşitli üniversitelerde çizgi film ve animasyon bölümleri bulunmakla birlikte yetişmiş eleman açısından henüz gereksinimleri karşılayacak düzeye gelinmiş değil. Bu nedenle de alanda yetişmiş eleman ihtiyacı oldukça fazla.  Bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşların iletişim birimleri, halkla ilişkiler departmanları, reklam ve tanıtım birimleri bünyesinde görev yapabilirler. Reklam ve halkla ilişkiler sektöründe hareketli görüntü tasarımcısı olarak istihdam edilebilirler. Televizyon ve sinema sektöründe çizgi film tasarımcısı, yapımcısı ve yöneticisi olarak istihdam olanağı bulabilmektedirler. Eğitim kurumlarında eğitim amaçlı çizgi film ve animasyon tasarımları, eğitici kısa film çalışmaları vb. üretim alanlarında çalışabilirler. Üniversitelerin ilgili bölüm ve birimlerinde akademisyen olarak görev alabilirler. Dolayısıyla da çizgi film ve animasyon uzman ve sanatçısı iletişim, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler, propaganda, eğitim, sağlık vb. hemen tüm sektörlerde istihdam olanağı bulabilmektedir.