İletişim Fakültesi Staj Yönergesi

Eklenme Tarihi : 23 Ocak 2017

Staj yapacak öğrencilerimizin dikkatine,

Zorunlu stajını yapmak isteyen öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar ve süreçler aşağıdaki gibidir:

 • Öğrenci, tabi olduğu Üsküdar Üniversitesi Staj Yönergesi’ni mutlaka okumalıdır. https://uskudar.edu.tr/assets/uploads/sayfa/18/file/22.pdf
 • Öğrenci, Kariyer Merkezi’nin web sitesinden gerekli belgeleri indirmelidir. http://kariyer.uskudar.edu.tr/
 • Öğrenci, zorunlu 25 işgünü stajını tamamlaması gerektiğinden, istediği tarih aralığını ya yaz tatiline denk getirmeli ya da dersinin olmadığı tespit edilen günlerde dönem içerisinde gerçekleştirmelidir. 
 • Öğrenciye, en geç altıncı yarıyılı (üçüncü sınıf) bitirdiği dönemin sonrasındaki yaz tatilinde zorunlu stajını yapmasıönerilmektedir. Öğrencinin staj işlemleri sekizinci yarıyıla veya sonrasına kalması halinde, öğrencinin mezuniyet işlemleri uzayabilmektedir.
 • Öğrenci, staj yapmak istediği kurumu belirleyerek, kurumun insan kaynakları birimi ile iletişime  geçmeli ve kurumun onayını almalıdır.
 • Öğrenci, staj yeri bulma konusunda başarısız olursa, Kariyer Merkezi veya Fakülte Staj Komisyonu’ndan destek isteyebilir.
 • Öğrenci, staj yeri konusunda ilgili kurum tarafından kabul edildikten sonra, staj başvuru formunu önce programının staj komisyonu üyesine, ardından ilgili kurumdaki kişiye imzalattıktan sonra formu sigorta işlemlerinin başlaması için Kariyer Merkezi’ne teslim eder.
 • Öğrencinin stajı bittikten sonra ekimin ilk haftası içerisinde program staj komisyonu üyesine staj defterini ve staj yaptığı kurumdaki amirinin kendisi hakkında kapalı zarfta verdiği değerlendirme notunu teslim eder.
 • Fakülte staj komisyonu, öğrencinin stajını değerlendirdikten sonra başarılı veya başarısız şeklinde öğrencinin notunu sisteme girer.
 • Öğrencinin, zorunlu stajını yaz mevsiminde yapmak istemesi halinde dikkat etmesi gereken tarih aralıkları aşağıdaki gibidir:
 • Mayıs ayının ikinci haftası: Staj başvuru formunun Kariyer Merkezi’ne verilmesi gerektiği son haftadır.
 • Haziran – Eylül ayları arası: en az 25 işgünü staj yapılması gereken zaman dilimi.
 • Ekim ayının ilk haftası: Öğrencinin, staj komisyonu üyesine defterini ve raporunu imza karşılığı teslim etmesi gereken zaman dilimidir.
 • Ocak ayının son haftası: Öğrencinin staj notunun komisyon tarafından açıklanması.
 • Öğrenci, zorunlu stajını dönem içinde derslerin çakışmadığı zaman diliminde yapmak istiyorsa, sekizinci yarıyıl başlamadan staj işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Öğrenci, zorunlu stajın haricinde gönüllü staj yapmak istiyorsa, Kariyer Merkezi’nin aşağıdaki linkte aldığı ilgili karara göre stajını organize etmelidir.  Ardından öğrenci, Fakülte sekreterliğine başvurarak Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayıyla gönüllü stajına başlayabilmektedir. http://kariyer.uskudar.edu.tr/tr/icerik/16/gonullu-stajlar-hakkinda-bilgilendirme--2