Mazeret Sınavları Hakkında (18.04.19)

Eklenme Tarihi : 18 Nisan 2019

Mazeret Sınavları aşağıda belirtilen yer ve zamanda gerçekleştirilecektir:

SOS126 Genel Sosyoloji: 9 Nisan Salı-11.00- Fuat Sezgin Konferans Salonu

İLET202 Türk Medya Tarihi: 11 Nisan Perşembe- 15.30- GCB202

RTİ104 Reklama Giriş, HİL210 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, RTİ364 Yenilikçi ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri, RTİ456 Reklamcılık ve Pazarlama: 11 Nisan Perşembe- 14.40- GCB302

RPRG104 Girişimcilik ve Proje Kültürü, RTİ356 Nöropazarlama: 11 Nisan Perşembe- 14.40- Güney B Blok 1.Kat İbni Sina Salonu

İLET304 Medyanın Ekonomi Politiği (RTİ-Hİ bölümleri için): 12 Nisan Cuma- 11.00- GCB201

MİS302 İletişim Psikolojisi: 12 Nisan Cuma- 11.00- GDB201

İLET304 Medyanın Ekonomi Politiği (GİT-RTS-YMG-Mİ): 15 Nisan Pazartesi - 12.40 - GCB201

MİS362 Modernite, Postmodernite ve Medya: 16 Nisan Salı - 09.40 - İbn-i Sina Salonu

MİS452 Kent ve İletişim: 16 Nisan Salı - 10.00 - GCB409

HİL104 Halkla İlişkilere Giriş: 15 Nisan Pazartesi- 14.00- GCB301

RTS104 Radyo TV Yayıncılığına Giriş, MİS104 Kitle İletişim Sistemlerine Giriş, RTS204 Senaryo Yazarlığı, RTS366 Türk Sineması: 16 Nisan Salı-11.30- GDB302

İLET204 Siyasal İletişim (GİT-RTS-Hİ-RTİ-Mİ bölümleri için), HİL366 Kamuda Halkla İlişkiler: 17 Nisan Çarşamba- 13.30- GDB 302

YMG202 Basın Haberciliği: 17 Nisan Çarşamba - 11.00- GCB202

YMG354  Yeni Medya Eleştrisi: 18 Nisan Perşembe - 14.00- GDB201

İmaj ve Algı Yönetimi: 18 Nisan Perşembe -10.30 - Güney B Blok 1.Kat İbni Sina Salonu

Mesleki İngilizce II : 18 Nisan Perşembe -10.30 - Güney B Blok 1.Kat İbni Sina Salonu

YMG458 Alternatif Basın: 19 Nisan Cuma -17.00- GDB302

MIS458 Suç, Toplum ve Medya: 22 Nisan Pazartesi -09.00-GDB202