Bölüm Hakkında

İletişimde Uygulamalı Eğitim Sunuyoruz

 Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Nedir?

Günümüzün ileri endüstri toplumlarında reklam tasarımı ve iletişiminin önemi giderek artmaktadır. Sağlam temelli bir akademik donanım, entelektüel bilgiye sahip olmanın yanı sıra ilgili sektörlerin gereksinimlerine yanıt verecek kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla kurulan Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü, nitelikli akademisyen kadrosu, öğrencinin ilgi, yetenek ve yönelimlerine yanıt vermeye elverişli ders programıyla dört yıllık lisans eğitimi vermektedir.

Reklam Tasarımı ve İletişiminde Ders Programı İlgi Alanları Gözetilerek Hazırlanıyor

Dört yıllık lisans eğitimi ile hem reklam sektörüne hem de reklamcılık konusunda akademik çalışma yapan kurumlara kalifiye eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Reklam tasarımı ve iletişiminin yanı sıra pazarlama, marka yönetimi, halkla ilişkiler, yetenek yönetimi, insan kaynakları, kurumsal iletişim gibi pek çok alanla da ilgili olan bölümde ders programı alanın bu bütünleşik özelliğine uygun olarak hazırlanmaktadır.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünde ilk iki yılı zorunlu derslerden oluşmaktadır ve fakültenin diğer bölümleriyle paralellik göstermektedir. Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise bölüm öğrencileri ilgi alanlarına ve eğilimlerine göre uygulama ağırlıklı derslere yönlendirilmektedir. Üçüncü ve dördüncü sınıfta seçmeli ders sayıları artarken; öğrencilere, kendi bölümleri dışında fakültenin diğer bölümlerinden de ilgi alanları, yetenekleri ve istekleri doğrultusunda ders seçme imkânı sunulmaktadır.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?   

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölüm mezunları reklam, halkla ilişkiler, pazarlama, insan kaynakları ve siyasal iletişim uygulamaları gibi pek çok alanda ve sektörde istihdam edilebilmektedir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!