Halkla İlişkiler Bölüm Hakkında

Halkla İlişkiler Toplumsal İhtiyaçları Karşılamayı Amaçlıyor


Halkla İlişkiler Bölümü Nedir?

Modern toplum yapısının biçimlenmesiyle, demokratik sistemin ve serbest piyasa ekonomisinin gelişmesiyle birlikte, tanıtım, imaj, propaganda, reklam gibi kamusal alanda güçlü temsil ortamları oluşturmaya yönelik yöntem ve teknikleri ele alan meslek dalıdır.

Halkla İlişkiler, Siyaset ve Ekonominin İhtiyaçlarından Doğdu

Seçme ve seçilme esasına dayalı demokratik sistemlerin gelişmesine koşut olarak siyasetin aktörleri de siyasette başarılı olabilmenin sırrını tanıtım, propaganda, reklam gibi halkla ilişkiler teknik ve yöntemlerinde bulmaya yöneldi. Diğer yandan serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle birlikte başlayan rekabet nedeniyle piyasada iş yapan kurum, kuruluş ve kişilerin başarının anahtarını tanıtım, reklam, propaganda, dolayısıyla da halkla ilişkiler olarak görmeleriyle birlikte söz konusu alanda profesyonelleşmenin gerekliliği ortaya çıktı. Böylece halkla ilişkiler alanı geçmişten bugüne önemli meslekler arasındaki yerini aldı.

Halkla İlişkiler, Geleceği Parlak Bir Meslek

Günümüzde halkla ilişkiler mesleği, interdisipliner bir yapıya bürünerek önemli ve geleceği parlak bir bilimsel ve mesleki alan haline gelmiştir. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde lisans eğitimi veren Halkla İlişkiler bölümünde alanda güçlü meslek insanları ve kalifiye akademisyenler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Halkla İlişkiler Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Bölüm ders programı, genelden özele, teoriden pratiğe giden, ardışık, birbirini tamamlayıcı derslerden oluşmaktadır. Çok sayıda seçmeli ders imkânı sunan Halkla İlişkiler Bölümü öğrencinin diğer bölümlerden istediği dersleri alabilmesine açık, dolayısıyla bölümler arası geçişkenlik özelliği taşımaktadır. Esnek, dinamik ve güncellenebilir bir yapıda olan ders programı, öğrencinin ilgi ve yeteneğini özgürce geliştirmesine ve kullanmasına olanak vermektedir. Eğitim öğretimin ilk iki yılında fakültenin öteki bölümleriyle büyük oranda paralel şekilde ilerleyen programdaki derslerin alınması zorunlu tutulmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yılda öğrenci, ağırlıklı olarak seçmeli derslere, ilgisine ve yeteneğine uygun şekilde uygulamalı eğitime yöneltilmektedir.

Halkla İlişkiler Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?   

Halkla İlişkiler Bölümü mezunları için istihdam olanakları oldukça geniş ve çeşitlidir. Bölüm mezunları, halkla ilişkiler ve reklam işiyle uğraşan profesyonel ajanslarda istihdam olanağı bulabilmektedir. Ayrıca özel ve kamusal statüdeki bütün kurum ve kuruluşların kurumsal iletişim birimleri, bölüm mezunları için önemli istihdam olanağı sağlamaktadır. Bölüm mezunları ayrıca siyasi aktörlerin, özel kurum ve kuruluşların, kişilerin halkla ilişkiler ve imaj danışmanlığı görevlerinde bulunabilir. Ayrıca fakültemizin halkla ilişkiler bölümü öğrencileri diğer bölümlerimizin eğitim öğretim olanaklarından da yararlandıkları takdirde medya sektörünün diğer alanlarında da istihdam olanağı bulabilir.