Geleneksel Tamamlayıcı Tıp ve Klinik Hipnoz’un;

  1. Bilimsel düzeyde araştırılması, uygulanması

  2. Akademik kurumlarının kurulması

  3. Sahada çalışanlar ile akademik yapı arasında köprü kurulması

  4. Yabancı yayınların Türkçeye çevrilmesi

  5. Yerli yayınların oluşturulması

  6. Yerli, Yabancı dernek ve kuruluşlarla iletişime geçilmesi

  7. Üsküdar Üniversitesinin Uluslararası bir merkez haline getirilmesi

  8. Yabancı ve yerli eğitimlerin, sempozyum ve kongrelerin organize edilmesi