VAJİNİSMUS TEDAVİSİ HİPNOZ UYGULAMASI

ÖZET

Klinik Psikolog Dr. Murat Ulusoy

Kadın cinsel işlev bozukluklarından vajinismus cinsel penetrasyonun yaşanmaması ve kadının partneri ile cinsel ilişkiye girmekten korkması ile karakterize bir bozukluktur. Vajinismus evliliklerde sorun yaşanmasında ve çoğu evliliğin sonlanmasında temel etken olarak görülmektedir. Vajinismusta temel sorun pelvik taban kaslarının ve psoas kaslarında istemsiz kasılmalar ve vajen girişin kapanmasıdır. Bu çalışmada vajinismusun tedavisinde hipnoz uygulamasının etkinliği incelenmiştir. Bu amaçla yürütülen çalışma vaka sunumu üzerinden yürütülmüştür. İlişkiye giremiyorum diye başvuran vakaya vajinismus tanısı konulmuş ve tedavi aşamasına geçilmiştir. Terapi için Dr. Ulusoy’un Hiponoterapi modeli tercih edilmiştir. Seansta vakaya ve partnerine vajinusmus için psiko cinsel eğitim verildi. Psikocinseleğitim sonrasında kişi seanslarda hipnoza alındı ve vajinismusun dinamikleri çözülmeye çalışıldı. Üç saatlik çalışmanın yaptırılan bilişsel davranışçı çalışmalar ödev olarak verildi ve vaka partneri ile birlikte bu ödevleri tekraren uyguladı. Terapi sonunda vaka partneri ile birlikte cinsel ilişki deneyimi yaşadı ve vajinismus tanısının ortadan kalktığı görüldü. Bu sonuç vajinusmus tedavisi hipnoz yönteminin etkinliğini göstermektedir.

 

Anahtar kelimeler: vajinismus, vajinismus tedavisi, hipnoz, hipnoterapi

 

Vajinismus Nedir?

Vajinismus (vagina: kılıf, kap; -ismus: fiil, edim) cinsel içinde kayganlaşmanın azlığı ile birlikte yaşanan tekrarlayıcı ve kalıcı rahatsızlık, yakınma ve ağrılarla karakterize olan bir cinsel bozukluktur. Bu rahatsızlıkta vajinal ilişkide zorlanmalar yaşanmaktadır. Vajinismusta spesifik olan durum cinsel birleşme konusu için fobi derecesinde bir korku yaşanmasıdır (Reissing ve ark., 2004). Kadınlar cinsel birleşmenin neredeyse imkansız olduğunu düşünmektedir.

 

Vajinismus Tedavisi Nasıl Yapılır?

Vajinismus Tedavisinde "Dr. Ulusoy Tekniği" bu çalışmada kullanılmıştır. Bu teknikte üç saatlik eklektik ve entegratif çalışmanın ardından bir günde çözüme gidilmiştir.

 

Özet Olarak Vajinismus Tedavisinde;

Formülasyonlu Sorun Odaklı yaklaşım

Ayna Nöron Aktivasyon uygulamalı Psikocinseleğitim

Hipnozla; formülasyonlu soruna dönük terapi, kasılmaların kaldırılıp zihin beden gevşemesinin sağlandığı ve İlişki modeline ait hazırlık

Geri Bildirimli/Biofeedback, Farkındalık/Mindfulness içeren ve Dirençlerin kaldırılmasına ait Holotropik Nefes uygulamalı davranışçı (muayene ve çalıştırma) tedavinin uygulanarak ilişkiye ait modelin öğretildiği”

Süreci kapsayan eklektik (birden fazla yöntem), entegratif (kendi içinde organize) ve basamaklı bir süreci kapsar. Tedavi öğrenmeye ve beyinde/zihinde nöroplastisite oluşturmaya dönüktür.