Moleküler Biyoloji Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Hakkında

Moleküler Biyoloji Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Moleküler Biyoloji Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, alanı ile ilgili teorik ve teknolojik gereksinim ve donanımlara sahip olan, alanındaki gelişmeleri takip etmiş ve etme becerisini kazanmış, öğrenmenin hazzını özümseyerek öğretmeye odaklanmış bireyler yetiştirmektir.

Moleküler Biyoloji  Yüksek Lisans Programı hastalıklara tanı koyma, tedaviye zemin hazırlama ve hastalıkların nedenlerini anlamaya çalışmanın yanında hastalıklara veya herhangi bir fiziksel soruna neden olabilecek moleküler mekanizmaların önceden saptanıp bireylere genetik danışma veya gerekli yaşam düzeninin oluşturulmasında gerek duyulan bir bilim dalıdır. Bu yüzden canlı sağlığını ilgilendiren kuruluşların sağlık bölümlerinde yüksek moleküler biyologlara ihtiyaç vardır.

Moleküler Biyoloji  Yüksek Lisans Programının temelde, moleküler düzeyde araştırma yapacak bireylere gerekli bilgi birikimi sağlayarak yurt içi ve yurt dışında nitelikli akademik eleman ihtiyacının karşılanması ve bunun yanında yapılacak olan çalışmalara da öncülük edebilecek yüksek moleküler biyologların yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Yüksek lisans programını bitiren bireyler davranış ve bağımlılık genetiği, klinik genetik, bitki genetiği, mikrobiyal genetik gibi alanlarda çalışabileceği gibi bitki ve bakteri biyoteknolojisi, endüstriyel tarım, kişiye özel ilaç tasarımı yapan ilaç şirketleri, adli tıp laboratuvarları, özel tanı laboratuvarları, devlet hastanesi genetik laboratuvarları, özel veya devlet üniversitelerinde gerek araştırmacı gerekse akademisyen olarak çalışabileceklerdir.

Bu amaçla yüksek lisans programında öğrencilerin temel bilgileri öğrenebilmeleri için alması gereken zorunlu dersler ve çalışmak istediği alana uygun olan seçmeli dersleri seçerek hem temel bilgilerini hem de istedikleri alan ile ilgili bilgileri eksiksiz edinebilmeleri için geniş yelpazeli bir ders programı oluşturulmuştur. Öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri pratikte uygulayabileceği nöropsikoloji ve psikoloji laboratuvarları, beyin görüntüleme (nörobilim) laboratuvarları, elektrofizyolojik görüntüleme laboratuvarı, radyodiagnostik görüntüleme laboratuvarı, klinik biyokimya ve toksikoloji laboratuvarı, klinik farmakogenetik laboratuvarı, beyin uyarım laboratuvarları ayrıca program dahilindedir.

Öğrencilerin bu Programa kabulünde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin öğrenci kabulü ile ilgili olan maddeleri esas alınacaktır. Programa ilgili üniversitelerin biyoloji, tıp, eczacılık, veterinerlik, psikoloji bölümlerinden mezun olan öğrenciler başvuru yapabileceklerdir. Yüksek lisans programından mezun olabilmek için iki yıl içinde (4 dönem) en az 21 kredi toplamak zorundadırlar. Ayrıca öğrenciler ders dışı zamanlarda laboratuvarda yürütülen çalışmalara da katılarak laboratuvar bilgi ve kültürlerini uygulamalı olarak pekiştireceklerdir. Öğrenciler yüksek lisans programına başvurmadan önce danışman öğretim üyelerini seçebilecekleri gibi kredilerin toplanmasından sonra da danışman öğretim üyelerini seçebileceklerdir.

 Hedeflerimiz:  Analiz ve sentez yeteneği ile donanmış, mesleki yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmek, Ülke bilim ve teknolojisine katkıda bulunan Lisansüstü bir program olmak, Moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanlardaki araştırmalarda önde gelen bölümlerden biri olmak.