Genel Bilgi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren öğrenci kabulüne başlamıştır.

Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün temel amacı Üsküdar Üniversitesi’nde Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında sürdürülen lisansüstü eğitimi düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek lisansüstü çalışma ve projelere yön vermek, öğrencilerini güncel konularda ileri araştırmalara yöneltmektir.

Enstitünün lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler ders, seminer ve tez çalışmalarını bağlı oldukları yönetmeliğe uygun olarak sürdürürler. Öğrenciler lisansüstü eğitimlerini bağlı oldukları yönetmeliklerde belirtilen sürede tamamlamak zorundadır.

Bilim çağında Türkiye’nin seçkin eğitim kurumlarının başında yer alan Üsküdar Üniversitesi’nin Lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde önemli yeri olan Fen Bilimleri Enstitüsü seçkin bilim kadrosu ile geleceğimizin bilim adamlarını yetiştirme çabalarını sürdürmektedir. Enstitümüz Üniversitemizce belirlenen vizyon ve misyona uygun olarak belirlenen prensipler ışığında faaliyet göstermektedir.

Üsküdar Üniversitesi’nin Ar-Ge faaliyetlerine de katkıda bulunan ve/veya bulunacak olan nitelikli insan gücünü yetiştiren Fen Bilimleri Enstitüsü sorumluluğunun bilinciyle, ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.