Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı Hakkında

Biyoteknoloji Anabilim Dalı Biyoteknoloji (Tezli-Tezsiz) Yüksek Lisans Programının amacı, alanı ile ilgili teorik ve teknolojik gereksinim ve donanımlara sahip olan, alanındaki gelişmeleri takip etmiş ve etme becerisini kazanmış, öğrenmenin hazzını özümseyerek öğretmeye odaklanmış araştırıcılar yetiştiımektir.

Bu yüzden insan ve çevre sağlığını ilgilendiren kuruluşların araştııma geliştirme bölümlerinde yüksek biyoteknologlara ihtiyaç vardır. Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programının amacı temelde, teknolojik anlamda araştırma yapacak bireylere gerekli bilgi birikimi sağlayarak yurdumuzda ve yurt dışında nitelikli akademik eleman ihtiyacının karşılanması ve bunun yanında yapılacak olan çalışmalara da öncülük edebilecek yüksek biyoteknologların yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Yüksek lisans programını bitiren bireyler, ilaç, çevre, tarım, ziraat ve biyomedikal gibi alanlarda çalışabileceği gibi endüstriyel biyoteknoloji çevre, ilaç şirketleri, adli tıp laboratuvarları, özel tanı laboratuvarları, devlet hastanesi genetik laboratuvarları, özel veya devlet üniversitelerinde gerek araştırmacı gerekse akademisyen olarak çalışabileceklerdir. Yüksek lisans programı kapsamında öğrencilere endüstriye teşvik edilerek kendi projelerinin hayata, inovatif aktarımı için kendi biyoteknoloji şirketlerini tanımaları teşvik edilerek, Türkiye'de biyoteknoloji sektörünün gelişmesine katkı yapması umulmaktadır.