Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Hakkında

Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 

Biyomühendislik Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, alanı ile ilgili teorik ve teknolojik gereksinim ve donanımlara sahip olan, alanındaki gelişmeleri takip etmiş ve etme becerisini kazanmış, öğrenmenin hazzını özümseyerek öğretmeye odaklanmış araştırıcılar yetiştirmektir.

Bu yüzden insan ve çevre sağlığını ilgilendiren kuruluşların araştırma-geliştirme bölümlerinde yüksek biyomühendislere ihtiyaç vardır. Biyomühendislik Yüksek Lisans Programının amacı temelde, teknolojik anlamda araştırma yapacak bireylere gerekli bilgi birikimi sağlayarak yurdumuzda ve yurt dışında nitelikli akademik eleman ihtiyacının karşılanması ve bunun yanında yapılacak olan çalışmalara da öncülük edebilecek yüksek biyomühendislerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.


Yüksek lisans programını bitiren bireyler, ilaç, çevre, tarım, ziraat ve biyomedikal gibi alanlarda çalışabileceği gibi endüstriyel Biyomühendislik çevre, ilaç şirketleri, adli tıp laboratuvarları, özel tanı laboratuvarları, devlet hastanesi genetik laboratuvarları, özel veya devlet üniversitelerinde gerek araştırmacı gerekse akademisyen olarak çalışabileceklerdir. Yüksek lisans programı kapsamında öğrenciler endüstriye katkı sağlamaları özendirilerek yenilikçi projelerinin hayata geçirilebilmesinde kendi Biyomühendislik şirketlerini kurmaları teşvik edilerek, Türkiye’de Biyomühendislik sektörünün gelişmesine katkı yapması umulmaktadır.

Bu amaçla yüksek lisans programında öğrencilerin temel bilgileri öğrenebilmeleri için alması gereken zorunlu dersler ve çalışmak istediği alana uygun olan seçmeli dersleri seçerek hem temel bilgilerini hem de istedikleri alan ile ilgili bilgileri eksiksiz edinebilmeleri için geniş yelpazeli bir ders programı oluşturulmuştur. Öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri pratikte uygulayabileceği nöropsikoloji ve psikoloji laboratuvarları, beyin görüntüleme (nörobilim) laboratuvarları, elektrofizyolojik görüntüleme laboratuvarı, radyodiagnostik görüntüleme laboratuvarı, klinik biyokimya ve toksikoloji laboratuvarı, klinik farmakogenetik laboratuvarı, beyin uyarım laboratuvarları ayrıca program dahilindedir.

Programa ilgili üniversitelerin biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, sağlık bilimleri, tıp, eczacılık, veterinerlik, matematik, fizik, kimya, psikoloji, hemşirelik, malzeme mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, gıda mühendisliği, mühendislik bilimleri, biyoloji ve kimya mühendisliği, genetik ve biyomühendislik, biyomühendislik gibi bölümlerinden mezun olan öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.