Üsküdar University

Close

Tuba SEVİMOĞLU, Ph.D

Assistant Professor of Biological Sciences and Bioengineering

tuba.sevimogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2439

ORCID ID: 0000-0003-4563-3154

Citation : 175 | h-index : 5 | i10-index : 4


Born in Istanbul. Tuba Sevimoğlu graduated from Yıldız Technical University, Department of Chemical Engineering. She completed her master's degree at the Department of Industrial Engineering, Florida International University in Florida, USA, as an assistant at the same time. At the same time, she worked on NASA-supported intelligent simulation applications project. She holds the Alpha Pi Mu that is an honorary membership for outstanding students. She completed her Ph.D. in Marmara University Bioengineering Department (English). During her Ph.D. study, she completed a research project on the identification of psoriasis-related biomarkers. Dr. Sevimoğlu has 4 printed articles and 2 articles within the scope of SCI. She also has reports posted at international conferences. Dr. Sevimoğlu is a board member / member of various associations within the scope of social responsibility projects.

read more

Education Status & Academic Titles


Supervised Graduate Theses


  • Serebral Palsi, Adrenolökodistrofi ve Parkinson hastalıklarının ortak genetik mekanizmalarının biyoinformatik yaklaşımı ile incelenmesi, 2019.
  • Şizofreni, bipolar bozukluk ve depresyon hastalık proteinlerinde yeniden pozisyonlama yöntemiyle aday etken moleküllerinin belirlenmesi, 2019.
  • Hesaplamalı Sistem Biyolojisi Yaklaşımı Kullanılarak İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ve Kolorektal Kanser Hastalıklarının İlişkilerinin İncelenmesi, 2019.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 5
Systems biomarkers in psoriasis: Integrative evaluation of computational and experimental data at transcript and protein levels
GENE (2018)
Integration of multiple biological features yields high confidence human protein interactome
Journal of Theoretical Biology (2016)
Computational Systems Biology of Psoriasis: Are We Ready for the Age of Omics and Systems Biomarkers?
OMICS: A Journal of Integrative Biology (2015)
Tissue-Specific Molecular Biomarker Signatures of Type 2 Diabetes: An Integrative Analysis of Transcriptomics and Protein-Protein Interaction Data
OMICS: A Journal of Integrative Biology (2015)
The role of protein interaction networks in systems biomedicine
Computational and Structural Biotechnology Journal (2014)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications)

Toplam: 2
Psoriazis Genetik Faktörler, Tetikleyici Faktörler, Tedavi Seçenekleri ve Komorbiditeleri
ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (2019)
Transkriptom Verisi ve Omik Araçları Kullanılarak Otoimmün Hastalıklar ile İnsan Bağırsak Mikrobiyotası Arasındaki İlişkinin Analizi
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2019)

Academic Activities > Book - Book Chapter


Book Name Year
Human Microbiota and Microbiota Related Diseases 2019
The Potential Use of Mirna Based Therapeutics in Alzheimers Disease and Autism 2019

Academic Activities > Congress - Conference Participation


Toplam: 4
Congress - Conference Name Congress Date
International Molecular Medicine by the Bosphorus 05 / 2019
International Molecular Medicine Symposium by the Bosphorus 05 / 2019
IVEK BIO 11 / 2018
EurasianScientech 2018 11 / 2018

Administrative Activities


Administrative Duty Category Administrative Duty Year
Dekan Yardımcısı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2020
Ana Bilim Başkanı Biyomühendislik 2020
Bölüm Başkanlığı Biyomühendislik (İngilizce) 2020
Ana Bilim Dalı Koordinatörü Biyomühendislik Ana Bilim Dalı Koordinatörü 2020
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2020
Kurul Üyeliği Enstitü Kurulu Üyeliği 2020
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Biyokimyasal Hesaplamalar Grubu 2020
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2020
Komisyon Üyesi Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Öğrenci Danışmanlığı 11-20 Öğrenci Danışmanlığı 2020
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı BİYOMÜHENDİSLİK KULÜBÜ 2020
Dekan Yardımcısı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2019
Bölüm Başkanlığı Biyomühendislik (İngilizce) 2019
Ana Bilim Başkanı Biyomühendislik 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2019
Kurul Üyeliği Enstitü Kurulu Üyeliği 2019
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Biyokimyasal Hesaplamalar Grubu 2019
Komisyon Üyesi Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2019
Koordinatör Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2019
Koordinatör Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2019
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2019
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı BİYOMÜHENDİSLİK KULÜBÜ 2019
Bölüm Başkanlığı Biyomühendislik (İngilizce) 2018
Ana Bilim Başkanı Biyomühendislik 2018
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2018
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Biyokimyasal Hesaplamalar Grubu 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2018
Kurul Üyeliği Enstitü Kurulu Üyeliği 2018
Komisyon Üyesi Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2018
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Koordinatör Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2018
Koordinatör Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2018
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2018

Education and Training Activities


Academic Year Course Name Course Type
2019-2020 GÜZ Biyomühendislik Temel Konular I Lisansustu
2019-2020 GÜZ Process Dynamics and Control Lisans
2019-2020 GÜZ Bioengineering Laboratory I Lisans
2018-2019 BAHAR Seminer Lisansustu
2018-2019 BAHAR Danışmanlı Araştırmalar Lisansustu
2018-2019 BAHAR Biyoreaktör Tasarımı Lisansustu
2018-2019 BAHAR Isı ve Kütle Transferi Lisans
2018-2019 BAHAR Kinetik ve Reaktör Dizaynı Lisans
2018-2019 BAHAR Biyomühendislik Laboratuvarı II Lisans
2018-2019 BAHAR Process Dynamics and Control Lisans
2018-2019 BAHAR Nanoneurobioscience Lisans
2018-2019 BAHAR Heat and Mass Transfer Lisans
2018-2019 BAHAR Engineering Laboratory Lisans
2018-2019 BAHAR Bioengineering Laboratory II Lisans
2018-2019 BAHAR Advanced Molecular Techniques in Bioengineering Lisans
2018-2019 BAHAR Introduction to Bioengineering Lisans
2017-2018 BAHAR Introduction to Bioengineering Lisans
2017-2018 BAHAR Isı ve Kütle Transferi Lisans
2017-2018 BAHAR Kinetik ve Reaktör Dizaynı Lisans
2018-2019 GÜZ Biyoinformatik Lisansustu
2018-2019 GÜZ Biyomühendislikte Matematiksel Metotlar Lisansustu
2018-2019 GÜZ Biyokinetik Lisansustu
2018-2019 GÜZ Proses Dinamiği ve Kontrol Lisans
2018-2019 GÜZ Akışkanlar Mekaniği Lisans
2018-2019 GÜZ Kinetics and Reactor Design Lisans
2018-2019 GÜZ Fluid Mechanics Lisans
2018-2019 GÜZ Bioengineering Laboratory I Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index