Üsküdar University

Close

Süreyya YILMAZ, Ph.D

Assistant Professor of Business Administration

sureyya.yilmazuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5065

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6024-4344


Dr. Süreyya Yılmaz was born in the district Karasu of Sakarya in 1963. He completed Elementary, Secondary and High School in Karasu. He graduated from Istanbul Technical University, Department of Metallurgy Engineering in 1988 and received M.Sc. degree from Hochschule Bochum in Germany, Department of Management Engineering in 1992.

read more

Education Status & Academic Titles


Supervised Graduate Theses


 • İl Sağlık Müdürlüğünde Çalışanların Mobbing Algısı, 2019.
 • Hasta Kabul Sürecinde Yalın Hastanecilik Uygulamaları ve Yalın Çözümler, 2019.
 • Termal Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi, 2019.
 • Refah Modelleri Açısından Türkiye'de Sağlık Sistemi ve Finansmanı, 2019.
 • Yalova Devlet Hastanesi Acil Servisine Bir Yıl İçerisinde Başvuran Hastaların Demografik özelliklerinin İncelenmesi ve Hastalık Tanılarına Göre Yıllık Analizi, 2019.
 • Sağlık Çalışanlarının Problem Çözme Becerisi ve Performansı Arasındaki İlişki, 2018.
 • Hastane İşletmelerinde Maliyet Analizi: İstanbul İli Özel Hastane Örneği, 2018.
 • Hastanelerde Örgütsel Stres Kaynakları ve Stres Yönetimi, 2018.
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti ve Çalışanların İş Doyumu, 2018.
 • Hastanelerde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tüketim Tahmini, 2018.
 • Sağlık Hizmet Kuruluşlarının Akreditasyon Sürecinde İnsan Kaynaklarının Önemi, 2018.
 • Dönüşümcü liderlik tarzı ve örgütsel sessizlik ilişkisi: Özel sağlık sektöründe bir uygulama, 2018.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications)

Toplam: 13
Bir Sağlık Kurumunda Yönetim, Vizyon ve Liderlik Özellikleri İle İlgili Çalışanların Yöneticileri Hakkındaki Düşünceleri

(2019)

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences
Hastanelerde Hemşirelik Hizmetleri Etkinliğinin Belirlenmesi

(2019)

Ekev Akademi Dergisi
ADLİYE ÇALIŞANLARININ ALGILANAN ÖRGÜTSEL STRES VE İŞ DOYUMU İLİŞKİSİ

(2019)

The Journal of Academic Social Sciences
Türkiye’deki Sağlık Turizmi Çeşitliliğini Artırmak İçin Yeni Bir Model Önerisi: Sağlıklı Yaşam Kampüsü (SAYKA)

(2019)

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)
Örgütsel Çatışma Yönetimi ve Stratejileri

(2019)

Journal of Social nad Humanities Sciences Research
Hastanelerde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tüketim Tahmini

(2019)

International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies
Dönüşümcü Liderlik ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki

(2019)

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)
Sağlık Harcamalarının Hane Halkı Gelirleri Üzerinde Katastrofik Etkisi

(2019)

Social Sciences Studies Journal
Sağlık Turistlerinin Hastaneleri Tercih Etme Kriterleri: Yönetici Görüşleri

(2019)

Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi
Örgüt Kültürünün Örgütsel Sinizme Etkileri: Kamu Ve Özel Hastanelerin Karşılaştırılması

(2019)

International Anatolia Academic Online Journal / Social Science Journal
İstihdam Politikalarında Ehliyet ve Liyakat Unsurlarının Kapsam Derlemesi

(2019)

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Sağlık Hizmeti Veren Örgütlerde Sinizm

(2019)

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi
Duygusal Yetenek ile Pazarlama Yeteneği Arasındaki İlişkiler ve İşletme Performansına Etkileri

(2016)

İşletme Araştırmalar Dergisi

Academic Activities > Book - Book Chapter


Book Name Year
Yaşlı Bakım Sektöründe Hemşirelerin Motivasyon Düzeyine Etki Eden Faktörler 2019
Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi 2019
İşletme Araştırmaları 2019
Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri - 3 2019
Ekonomik ve Yönetimsel Açıdan Sağlık Hizmetleri 2019
Örgütlerde Duygusal Yetnekler 2016

Academic Activities > Congress - Conference Participation


Toplam: 5
Congress - Conference Name Congress Date
13. Ulusal 3. Uluslararası Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 10 / 2019
4. International Health Sciences and Management Conference 07 / 2019
İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi 02 / 2019
İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi 02 / 2019
1. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 11 / 2018

Administrative Activities


Administrative Duty Category Administrative Duty Year
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2020
Kurul Üyeliği Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2020
Komisyon Üyesi Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2020
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Kurul Üyeliği Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2019
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2018
Kurul Üyeliği Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2018
Komisyon Üyesi Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2018
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018

Education and Training Activities


Academic Year Term Course Name Course Type
2017-2018 Bahar Yönetim ve Organizasyon Lisans
2017-2018 Bahar Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Lisans
2017-2018 Bahar Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Lisans
2017-2018 Bahar Sağlık Kurumlarında Duygusal Yetenekler Lisans
2017-2018 Bahar Örgütsel Davranış Doktora
2017-2018 Bahar Sağlık Kurumlarında Duygusal Yetenekler Lisansustu
2018-2019 Güz Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik Lisans
2018-2019 Güz Sağlık Kurumlarında Pazarlama Lisans
2018-2019 Güz Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans
2018-2019 Güz Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Doktora
2018-2019 Güz İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Lisans
2018-2019 Güz Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Lisansustu
2018-2019 Güz Genel İşletme Lisans
2018-2019 Güz Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon Lisans
2018-2019 Güz Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index