Süreyya YILMAZ, Ph.D

Assistant Professor of Business Administration

sureyya.yilmazuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5065

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6024-4344

Short CV

Dr. Süreyya Yılmaz was born in the district Karasu of Sakarya in 1963. He completed Elementary, Secondary and High School in Karasu. He graduated from Istanbul Technical University, Department of Metallurgy Engineering in 1988 and received M.Sc. degree from Hochschule Bochum in Germany, Department of Management Engineering in 1992.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • İl Sağlık Müdürlüğünde Çalışanların Mobbing Algısı, 2019.
 • Hasta Kabul Sürecinde Yalın Hastanecilik Uygulamaları ve Yalın Çözümler, 2019.
 • Termal Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi, 2019.
 • Refah Modelleri Açısından Türkiye'de Sağlık Sistemi ve Finansmanı, 2019.
 • Yalova Devlet Hastanesi Acil Servisine Bir Yıl İçerisinde Başvuran Hastaların Demografik özelliklerinin İncelenmesi ve Hastalık Tanılarına Göre Yıllık Analizi, 2019.
 • Sağlık Çalışanlarının Problem Çözme Becerisi ve Performansı Arasındaki İlişki, 2018.
 • Hastane İşletmelerinde Maliyet Analizi: İstanbul İli Özel Hastane Örneği, 2018.
 • Hastanelerde Örgütsel Stres Kaynakları ve Stres Yönetimi, 2018.
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti ve Çalışanların İş Doyumu, 2018.
 • Hastanelerde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tüketim Tahmini, 2018.
 • Sağlık Hizmet Kuruluşlarının Akreditasyon Sürecinde İnsan Kaynaklarının Önemi, 2018.
 • Dönüşümcü liderlik tarzı ve örgütsel sessizlik ilişkisi: Özel sağlık sektöründe bir uygulama, 2018.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 14

İngiltere Özelinde Türkiyenin Sağlık Turizmi Fırsatları

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) (2020)

Örgütsel Çatışma Yönetimi ve Stratejileri

Journal of Social nad Humanities Sciences Research (2019)

Hastanelerde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tüketim Tahmini

International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (2019)

Dönüşümcü Liderlik ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) (2019)

Sağlık Turistlerinin Hastaneleri Tercih Etme Kriterleri: Yönetici Görüşleri

Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi (2019)

Örgüt Kültürünün Örgütsel Sinizme Etkileri: Kamu Ve Özel Hastanelerin Karşılaştırılması

International Anatolia Academic Online Journal / Social Science Journal (2019)

İstihdam Politikalarında Ehliyet ve Liyakat Unsurlarının Kapsam Derlemesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (2019)

Sağlık Hizmeti Veren Örgütlerde Sinizm

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi (2019)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Yaşlı Bakım Sektöründe Hemşirelerin Motivasyon Düzeyine Etki Eden Faktörler, 2019.
 • Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi, 2019.
 • İşletme Araştırmaları, 2019.
 • Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri - 3, 2019.
 • Ekonomik ve Yönetimsel Açıdan Sağlık Hizmetleri, 2019.
 • Örgütlerde Duygusal Yetnekler, 2016.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 13. Ulusal 3. Uluslararası Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2019.
 • 4. International Health Sciences and Management Conference, 2019.
 • İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi, 2019.
 • İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi, 2019.
 • 1. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018.

Administrative Activities

 • Kurul Üyeliği, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği 2020.
 • Komisyon Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Komisyon Üyesi, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2020.

Education and Training Activities

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, (doktora) Güz.
 • Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, (lisansustu) Güz.
 • Sağlık Kurumlarında Pazarlama, (lisans) Güz.
 • Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, (lisans) Güz.
 • Bilim ve Felsefe Tarihi, (lisans) Güz.
 • Genel İşletme, (lisans) Güz.
 • İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, (lisans) Güz.
 • Örgütsel Davranış, (doktora) Bahar.
 • Sağlık Kurumlarında Duygusal Yetenekler, (lisansustu) Bahar.
 • Sağlık Kurumlarında Duygusal Yetenekler, (lisans) Bahar.
 • Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, (lisans) Bahar.
 • Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış, (lisans) Bahar.
 • Yönetim ve Organizasyon, (lisans) Bahar.
 • Ebelikte Yönetim, (lisans) Bahar.
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, (doktora) Güz.
 • Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, (lisansustu) Güz.
 • Sağlık Kurumlarında Pazarlama, (lisans) Güz.
 • Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, (lisans) Güz.
 • Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon, (lisans) Güz.
 • Genel İşletme, (lisans) Güz.
 • İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, (lisans) Güz.
 • Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, (lisans) Güz.
 • Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik, (lisans) Güz.
 • Örgütsel Davranış, (doktora) Bahar.
 • Sağlık Kurumlarında Duygusal Yetenekler, (lisansustu) Bahar.
 • Sağlık Kurumlarında Duygusal Yetenekler, (lisans) Bahar.
 • Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, (lisans) Bahar.
 • Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış, (lisans) Bahar.
 • Yönetim ve Organizasyon, (lisans) Bahar.
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, (doktora) Güz.
 • Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, (lisansustu) Güz.
 • Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, (lisansustu) Güz.
 • Sağlık Kurumlarında Pazarlama, (lisans) Güz.
 • Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, (lisans) Güz.
 • Genel İşletme, (lisans) Güz.
 • İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, (lisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index