Sevgi KIZILCI, Ph.D

FHS / Nursing

sevgi.kizilciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5105

ORCID ID: 0000-0002-0462-5812

Short CV

Doç. Dr. Sevgi Kızılcı, 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuş, 1991 yılında Yüksek lisans, 1997 yılında doktora eğitimini İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Dokuz Eylül Eniversitesi’nde öğretmen, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yapmış, 2013 yılında doçent ünvanını almıştır. Temel çalışma alanları; diyabet hemşireliği, geriatri hemşireliği, hasta eğitimi ve hemşirelik eğitimidir. Halen, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Öz Bakım Modeline Dayalı Hemşirelik Uygulamalarının Hasta ve Hemşire Sonuçlarına Etkisi, 2021.
 • Prediyabetli Bireylerin Sağlık İnancı ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi, 2021.
 • Meslek Yüksekokulu Diyaliz Bölümü Öğrencilerinin Organ Bağışına Yönelik Tutumlarına Eğitimin Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 • Kardiyovasküler Hastalık Tanısıyla Yatan Tip 2 Diyabetli Bireylerin Diyabet Tedavisine Uyumunun Değerlendirilmesi, 2021.
 • Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Uyku hakkında İşlevsel Olmayan İnanç ve Tutumların İncelenmesi, 2021.
 • Sağlık Hizmetleriyle İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesinde Hemşirelerin İş Yaşam Kalitesi ve İzolasyon Önlemlerine Uyumu, 2021.
 • Fazla Kilolu ve Obez Bireylerde Sağlık İnancının İncelenmesi, 2021.
 • Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bilgi Düzeyine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 2019.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 7

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 18

Oral Antidiyabetik İlaç Kullanım Hataları ve Etkileyen Faktörler

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2017)

Tip 2 Diyabet Riski ve Hastalık Sürecinde Uykunun Rolü

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi (2015)

Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Öz Etkililik Düzeyinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi (2015)

Diyabetli Bireylerin Kendi Kendine İnsülin Uygulama Hatalarının İncelenmesi

Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu (2010)

Diyabet ve Özbakım Eksikliği Hemşirelik Teorisinin Kavram Analizi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi (2010)

Diyabet Yönetiminde İnternet Kullanımına Bir Örnek Diyabetli Birey İzlem Sitesi

Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu (2009)

Diyabetli Bireylerin Bilgi Düzeyi Özbakım gücü ve A1c düzeyleri arasındaki ilişki

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi (2009)

Diyabet Eğitimi Programlarına Katılım Durumu ve A1c Düzeyi

Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu (2009)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Deri Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, 2020.
 • Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Klinik El Kitabı, 2020.
 • Göğüs hastalıkları Hemşireliği-Akciğer Tüberkülozu ve Bakımı, 2018.
 • Hemşirelik Terimleri Sözlüğü, 2015.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • The Third İnternational Home Care Congress, 2021.
 • 5. Ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği Eğitimi Çalıştayı, 2020.
 • 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2019.
 • Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2019.
 • 4. Ulusal (Uluslararası katılımlı) İç Hastalıkları Hemşireliği Eğitimi Çalıştayı, 2018.

Administrative Activities

 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2017 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2017 - Devam ediyor.)

Awards

 • Third Oral Presentation Prize, (3rd International Home Care Congress), 2021.

Education and Training Activities

 • İç Hastalıkları Hemşireliği-I, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım II, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • İç Hastalıkları ve Bakım, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • İç Hastalıkları Hemşireliği II, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (PhD / 2018-2019 Bahar)
 • İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması, (PhD / 2018-2019 Bahar)
 • Fizyopatoloji, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • İlaç Güvenliği ve Yönetimi, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • İç Hastalıkları Hemşireliği, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index