Şaziye SEÇKİN YILMAZ,

FHS / Speech and Language Therapy Department

saziye.seckinyilmazuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 4098

ORCID ID: 0000-0003-0488-9639

Citation : 49 | h-index : 4 | i10-index : 2


Short CV

No resumes have been created yet.

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

A Study on Dyslexia-Related Knowledge Levels of Speech Language Therapist Candidates

International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) (2020)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 12

Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Pragmatik Dil Becerilerinin İncelenmesi

Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (DKYAD) (2020)

Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sözcük Okuma ve Sesbilgisel İşlemleme Becerilerinin İncelenmesi

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi (2020)

Türkiye’de yaşayan yetişkinlerin disleksiye ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2019)

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN YETİŞKİNLERİN DİSLEKSİYE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2019)

Joubert Sendromunda Genel Gelişim, Dil ve Oyun Becerilerinin Değerlendirmesi

Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (2019)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Eğitimi, 2020.
 • Otizm Spektrum Bozukluğu: İletişim ve Dil, 2020.
 • Nörobilim ve Dil-Konuşma Bozuklukları, 2020.
 • Öğrenme Güçlüklerinde Değerlendirme ve Müdahale, 2020.
 • Otizm Spektrum Bozukluğunda Dil ve İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi, 2020.
 • Nörobilim ve Dil-Konuşma Bozuklukları- Ortak Kavramlar ve Uygulamaları, 2020.
 • Yazma Güçlüğü (Disgrafi), 2020.
 • Özel Eğitim II, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi, 2019.
 • 1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi, 2019.
 • 1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi, 2019.
 • 10. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019.
 • 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019.
 • 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 2018.

Administrative Activities

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)

Awards

 • Sözlü bildiri ikinciliği, (1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi), 2019.

Education and Training Activities

 • Dil Bozukluklarının Sınıflandırılması ve Temelleri, (Master / 2019-2020 Güz)
 • İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği ve Mentörlük III, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Uygulamalı Davranış Analizi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Özel Öğrenme Bozuklukları ve Disleksinin Değerlendirilmesi, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Uygulamalı Davranış Analizi, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Gelişimsel ve Edinilmiş Dil Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Terapisi, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği ve Mentörlük IV, (PhD / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği ve Mentörlük III, (PhD / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği ve Mentörlük II, (PhD / 2018-2019 Bahar)
 • Özgül Öğrenme Bozuklukları: Disleksi ve Disgrafi, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Özel Gereksinimli Bireyler, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Disleksinin Değerlendirilmesi ve Terapisi, (Master / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index