Özge KILIÇOĞLU , Ph.D

VSHS / Nuclear Technology and Radiation Safety

ozge.kilicogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5106

ORCID ID: 0000-0002-8443-9816

Citation : 1175 | h-index : 20 | i10-index : 31


Short CV

Özge Kılıçoğlu, who was born in Turhal / TOKAT, completed her high school as the best student degree at İstanbul Kabataş Boys' High School. She graduated from Trakya University Physics Department in 2006 and completed her undergraduate studies. In 2008, she completed her master's degree in Solid State Physics Department at Trakya University with a thesis entitled “Electronic Features of Quantum Points”. She started her Ph.D. education at Solid State Physics Department at Trakya University.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 44

Science mapping for radiation shielding research

Radiation Physics and Chemistry (2021)

Elastic properties and radiation shielding ability of ZnO–P2O5/B2O3 glass system

Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2021)

Classical and quantum capacitances calculated locally considering a two-dimensional Hall bar

Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures (2019)

The current polarization rectification of the integer quantized Hall effect

Physica E Low-dimensional Systems and Nanostructures (2010)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 3

Projects > Projects

 • Radyolojik Doz Takip Sistemi, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • III. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2019.
 • Uluslararası Türk Dünyası Fen ve Mühendislik Kongresi, 2019.
 • INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY (EURASIANSCIENTECH 2018), 2018.
 • INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON MULTİDİSCİPLİNARY ACADEMİC STUDİES, 2018.

Administrative Activities

 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2020 - 2021)
 • Koordinatör Yardımcısı / Deputy Coordinator, Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - 2021)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü Komisyon Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Engelli Öğrenci Birimi, (2020 - 2021)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, ÜSMERA Müdür Yardımcısı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2017 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği, (2017 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu Başkanlığı, (2018 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2018 - 2020)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Elektrik ve Enerji, (2017 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 • Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi 2020

Education and Training Activities

 • Radyasyon Zırhlama İlkeleri, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Nükleer Enerji Teknolojileri, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Biyomekanik, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Matematik, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Matematik, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Matematik, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Matematik, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Matematik, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Mesleki Matematik, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Radyoaktif Malzemeler ve Atık Yönetimi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Ulusal ve Uluslararası Nükleer Mevzuat, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Nükleer Teknolojide Matematik, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Temel Elektrik, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Meslek Etiği, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Biyomedikalde Matematik, (onlisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index