Oğuz OMAY , MD

FHSS / Psychology

oguz.omayuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Citation : 82 | h-index : 4 | i10-index : 2


Short CV

Oguz Omay completed his undergraduate medical training in Hacettepe University Faculty of Medicine in Turkey and studied psychiatry in France. He is qualified in both Child/Adolescent Psychiatry and Adult Psychiatry. He has been living and working in France for more than 25 years where he has been working full time in clinical psychiatry.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sosyal medya bağımlılığı bulunan bireylerin psikolojik semptomlarının incelenmesi, 2019.
 • Genç yetişkinlerin cinsel mitlere olan inançlarının cinsel doyuma ve yaşam doyumuna etkisinin incelenmesi, 2019.
 • Batı Karadeniz Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Psikolojik Belirtilerin İlişkisi, 2019.
 • İç Anadolu Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ile Duygudurum İlişkisi, 2019.
 • Kişilerarası ilişkiler psikoterapisi eğitimi almanın mental iyi oluş, sosyal zeka ve duygusal zeka üzerine etkileri, 2018.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Denial of pregnancy

European Psychiatry (2018)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 5

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU- Gebelik İnkârı, 2021.
 • • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel, 2019.
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kişilerarası Danışmanlık, 2019.
 • Gruplar İçin Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi - Klinisyen El Kitabı, 2019.
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi - Klinisyen El Kitabı, 2019.
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Nedir?, 2019.
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisinin Kuramsal Temelleri ve Etki Mekanizması, 2019.
 • Psikoterapi Yöntemleri: Kuramlar ve Uygulama Yönergeleri, 2011.

Academic Activities > Editörlük

 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi, ISSN:, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 7. Uluslararası İletişim Günleri, 2020.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • 8th Biennial of Interpersonal Psychotherapy, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, 2019.
 • Colloque 2018 Soins, corps & langages, 2018.
 • 26th European Congress of Psychiatry - 2018, 2018.
 • 26th European Congress of Psychiatry, 2018.

Education and Training Activities

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Psikolojide İleri Araştırma Yöntemleri ve Etik, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Master / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index