Nazan AYDIN, MD

FHSS / Psychology

nazan.aydinuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0003-3232-7713

Citation : 3230 | h-index : 28 | i10-index : 86


Short CV

No resumes have been created yet.

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Anne stresinin primitif refleksler üzerine etkisinin incelenmesi, 2021.
 • Doğum Korkusuyla Baş Etmede Sosyal Paylaşım Platformu ve Çevrimiçi Doğuma Hazırlık Eğitiminin Kullanılabilirliğini ve Etkinliğini Değerlendirme, 2021.
 • Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Depresyon Yaygınlığı ve İlişkili Faktörler: Bir İzlem Çalışması, 2014.
 • Erzurum il Merkezinde Gebelik İnkârının 1 Yıllık Prevalansı ve Risk Faktörlerinin Araştırılması, 2012.
 • Gebelik ve Depresyonun Bilişsel İşlevler Üzerine Olan Etkisinin Karşılaştırılması, 2012.
 • Erzurum İl Merkezinde Gebeliğinin İlk Üçayında Olan Kadınlarda Depresif Bozuklukların Yaygınlığı ve İlişkili Etmenler, 2011.
 • Epilepsi Hastalarında Kişilik Özellikleri ve İlişkili Etmenler, 2010.
 • Profesyonel Futbolcularda Depresyon Düzeyi, Anksiyete Düzeyi ve Kişilik Özelikleri İle Sporda Başarı Motivasyonu Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi, 2009.
 • Unipolar ve Bipolar Depresif Atak Geçirmiş Hastaların Mizaç ve Karakter Yönünden Karşılaştırılması, 2007.
 • Panik Bozukluğunda Sosyodemografık Özellikler ve Komorbidite, 2005.
 • Yatarak Tedavi gören İki Uçlu Duygulanım Bozukluklu Hastalarda Seyir ve Tanı Değişmeleri: 5 Yıllık Retrospektif İzlem Çalışması., 2004.
 • Alzheimer Tipi Demansta Apolipoprotein E-E4 Allel Sıklığının İncelenmesi, 2000.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 39

Rediscovery of penicillin of psychiatry: haloperidol decanoate

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology (2018)

The Effects of Vitamin D3 on Brain Development and Autism

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology (2014)

Earthquake experience and preparedness in Turkey

Disaster Prevention and Management (2014)

The depression in women in pregnancy and postpartum period: A follow-up study

International Journal of Social Psychiatry (2014)

Use of Movies for Group Therapy of Psychiatric Inpatients: Theory and Practice

INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP PSYCHOTHERAPY (2014)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 3

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Depresyon Sağaltım Kılavuzu, 2021.
 • • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel, 2019.
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kişilerarası Danışmanlık, 2019.
 • Gruplar İçin Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi - Klinisyen El Kitabı, 2019.
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi - Klinisyen El Kitabı, 2019.
 • Yas ve Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi, 2019.
 • Kadın Sağlığı Sorunlarının Psikosomatik Yansımaları, 2017.
 • Çalışma Hayatında Kadın, 2017.
 • DISCOVERY OF TASTE ROSEA OF HEDONIA, 2015.
 • Van-Erciş 2011 Depremleri TPD Etkinlikleri ve Deneyimleri, 2014.
 • Olgularla Depresif Bozukluklarda Bireyselleştirilmiş Tedavi, 2014.
 • Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı, 2013.
 • Psikoterapi Yöntemleri: Kuramlar ve Uygulama Yönergeleri, 2011.
 • Şizofrenide Tedavi Kılavuzu, 2005.
 • Psikiyatrik Bozukluklar ve Otoimmünite, 2001.

Academic Activities > Editörlük

 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi, ISSN:, 2014.
 • Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Ruhsal Bozuklukların Sağaltım Kılavuzu, ISSN:, 2021.
 • GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU, ISSN:, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 4. Bütüncül Psikoterapi Kongresi, 2020.
 • 8th Biennial of Interpersonal Psychotherapy, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 • 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.

Administrative Activities

 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ABRSM, (2019 - Devam ediyor.)

Awards

 • En İyi Araştırma Makalesi Ödülleri, (Psikiyatri ve Klinik Psikofarmakoloji Dergisi), 2019.
 • Poster ve Sözel Bildiri Araştırma Teşvik Ödülleri, (10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi), 2018.
 • Nörovasküler Alanında En İyi Bilimsel Çalışma Ödülü, (Türk Nöroşirürji Derneği), 2018.
 • Bilimsel Araştırma Ödülü, (Türk Nöroşirürji Derneği), 2018.
 • İkincilik Ödülü, En iyi sözlü bildiri / Uncouplingprotein 2 gene (UCP2) -866 (G /A) variant isassociated with Nicotine dependence and/or Schizophrenia, (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi), 2018.
 • Poster Bildiri Birincilik Ödülü / Unipolar depresyona karşı Bipolar Depresyon: Bipolariteyi kestirmede mizaç ve karakter özellikleri öngördürücü olabilir mi?, (Türkiye Psikiyatri Derneği), 2008.
 • Kariyer Geliştirme Bursu, (Psikofarmakoloji Derneği), 2007.
 • En İyi Çalışma Ödülü (Birinci) / Olanzapine bağlı kilo alımında peroxisome proliferator activated receptor (PPAR) γ2 Pro 12A1a polimorfizminin olası etkileri., (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi), 2007.
 • Araştırma (Poster Bildiri) Üçüncülük Ödülü / Şizofreni Hastalarında Aileden Algılanan Sosyal Desteğin Yetiyimi Düzeyleri İle İlişkisi, (Türkiye Psikiyatri Derneği), 2005.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index