Mehmet Emrah CANGİ, Ph.D

Assistant Professor of Speech and Language Therapists

mehmetemrah.cangiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 4123

ORCID ID: 0000-0001-8149-3254

Citation : 17 | h-index : 3 | i10-index : 0


Short CV

Emrah Cangi completed his undergraduate education at the University of Hacettepe in the department of Psychological Counseling and Guidance in 2003. He undertook masters degree studies in 2009 with a focus on comparing multidimensional perfectionism levels in an adolescent stuttering population. In 2015 he completed his PhD studies at the department of Speech and Language Therapy at Anadolu University exploring the effectiveness of telepractice for chronic stuttering.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Hızlı-Bozuk Konuşan ve Kekemeliği Olan Yetişkinlerin Konuşma Akıcısızlıklarının Karşılaştırılması, 2021.
 • 65-85 Yaş Arası Türkçe Konuşan Bireylerin Konuşma Akıcısızlıklarının İncelenmesi, 2021.
 • Kekemeliği Olan Çocuklarda Mükemmeliyetçilik, Öz Şefkat, Bilinçli Farkındalık, Benlik Saygısı ve Algılanan Kekemelik Şiddeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2021.
 • İlkokul Çağı Çocuklarının Konuşma Akıcısızlıklarının Türleri ve Sıklıklarının İncelenmesi, 2021.
 • Silikon Tüp ve Maskeli Silikon Tüp Egzersizlerinde Farklı Uygulama Sürelerinin Çeşitli Zaman Noktalarında Ölçülen Akustik ve Elektroglottografik Parametrelere Etkisi, 2021.
 • Farklı Özellikteki Mikrofonlardan ve Akıllı Telefonlardan Elde Edilen Parametrelerin Sağlıklı ve Disfonik Sesi Ayırt Etmedeki Tanısal Performanslarının Karşılaştırılması, 2021.
 • 9-13 Yaş Arası Kekemeliği Olan Çocukların Okullardaki Kekemelik Deneyimlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma, 2021.
 • Farklı Kariyer Dönemlerindeki Kekemeliği Olan Yetişkinlerin Kekemelik Şiddeti ve Kekemeliğe İlişkin Öz Değerlendirmeleri Açısından Karşılaştırılması, 2021.
 • Online ve Yüz Yüze Ortamda Yapılan Sesletim Değerlendirmesinin Güvenirliğinin Karşılaştırılması, 2021.
 • Kekemeliği Olan Yetişkinlerin İletişim Durumlarına İlişkin Duygusal Tepkileri ve Bu Tepkilerin Duygu Düzenleme ile İlişkisi, 2021.
 • Covid-19 Pandemisinde Okul Öncesi Çocuklara Tele-Terapi Hizmeti Sunan Dil ve Konuşma Terapistlerinin Bu Sunum Yöntemine İlişkin Deneyimleri ve Görüşleri, 2021.
 • Kekemelikte Akıcısızlıkları Öngören Durumlar Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 2021.
 • Farklı Ünlü Fonasyonlarına İlişkin Akustik ve Elektroglottografik Ölçüm Parametrelerinin Karşılaştırılması ve Bu Parametrelere Ait Özgüllük ve Duyarlılık Değerlerinin Belirlenmesi, 2020.
 • İnatçı Kekemeliği Olan Çocuklar İle Kekemeliği İyileşen Çocukların Biliş, Dil Bilgisi ve Mizaç Özellikleri Açısından Karşılaştırılması, 2019.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 4

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 9

NAZALANS SKORUN VÜCUT KİTLE İNDEKSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi (2020)

Çocukluk Çağı Kekemeliğinde Yürütücü İşlevler: Sistematik Derleme

Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (2020)

Gecikmiş Dil ve Konuşma Vakalarının İfade Edici Dil Becerilerinin İncelenmesi

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi (2018)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Çocuklarla Online Dil ve Konuşma Terapisi, 2021.
 • Nörobilim ve Dil-Konuşma Bozuklukları- Ortak Kavramlar ve Uygulamaları, 2020.
 • Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Çocuklar, 2018.
 • Alternatif ve Destekleyici İletişim Nasıl Kullanılır?, 2015.
 • Sosyal Beceri Nasıl Öğretilir ve Akran Sosyal Etkileşimi Nasıl Planlanır?, 2013.
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları Olan Çocuklar, 2011.

Academic Activities > Editörlük

 • DKYAD | Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, ISSN:2651-2548, 2020.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2021.
 • II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, 2021.
 • 3. Nörobilim Kongresi, 2019.
 • 3. Nörobilim Kongresi, 2019.
 • 3. Nörobilim Kongresi, 2019.
 • 3. Nörobilim Kongresi, 2019.
 • X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019.
 • X. Ulusal DKT Kongresi, 2019.
 • X. Ulusal DKT Kongresi, 2019.
 • X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019.
 • X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019.
 • X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2019.
 • 1.Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, 2019.
 • 1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, 2019.
 • 1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, 2019.
 • 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association-ICPLA, 2008.

Administrative Activities

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkan Yardımcısı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - Devam ediyor.)

Awards

 • Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, Sözel Bildiri Birinciliği, Fatma Zehra Turan, M. Emrah Cangi, (Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, Kongre Düzenleme Kurulu), 2019.

Education and Training Activities

 • İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği, Akademik Öğretim Becerileri ve Mentörlük I, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Akıcılık Bozuklukları II, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Çocukluk Çağı Dil Bozuklukları ve Erken Girişim, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • İletişim, Dil ve Konuşma Bozukluklarına Genel Bakış, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Kekemeliğin Doğası, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Dil Konuşma Bozuklukları ve terapisinde Akademik Öğretim Becerileri II, (PhD / 2018-2019 Bahar)
 • Özel Alan İleri Klinik Uygulama II, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Çocukluk Çağı Dil Bozuklukları ve Erken Girişim, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Otizmli Bireylerde Dil ve Konuşma Terapisinde Özel Uygulamalar, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Dil ve Konuşma Terapisinde Klinik Değerlendirme, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Kekemeliğin Yönetimi ve Terapisi, (Master / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index