İsmail Arda ODABAŞI, Ph.D

Associate Professor of Communication Science

ismailarda.odabasiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2973

Citation : 108 | h-index : 6 | i10-index : 2


Short CV

Assoc. Prof. İsmail Arda Odabaşı was born in İstanbul in 1973. He graduated from Gazi University Faculty of Economics and Administrative Sciences International Relations Department in 1996. Odabaşı completed his MA at Marmara University Communication Faculty Radio TV Cinema / Communication Sciences Department in 2000 with the thesis “Television and Political Propaganda” and then his PhD in 2006 at the same university and department with the thesis “II. Constitutional Era’s in Press and Intellectual Life Young Pens Journal”. He became associate professor on Communication Studies in 2014.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Mahmud Sadık Bey'in Romanları, 2018.
 • Modernleşme Sürecinde Osmanlı Mahallesinin Dönüşümü: İstanbul/Üsküdar ve Saraybosna/Stari Grad Örnekleri, 2018.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 3

Osmanlı Matbuatında Milliyetçilik ve Psikoloji

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016)

Selanik İttihat ve Terakki Üçüncü Kulübü'nün Köylü/Köycü Gazetesi: Vatandaş

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi (2011)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Cinayet Seyriyle Realiteden Kaçış: I. Dünya Savaşı'nda Popüler Film ve Toplumsal Travma, 2020.
 • Platon’un Toplum ve Devlet Teorilerinin Psikopolitik Karakteri, 2020.
 • Savaş, Boykot ve Sinema: Kitle Hareketleri ve Kitle Eğlenceleri Çağında Sinemada Türkçe Ara-yazı Eylemleri (1913-1914), 2019.
 • II. Meşrutiyet'te Kitle İletişimi (1908-1918), 2017.
 • Milli Sinema - Osmanlı'da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş, 2017.
 • Felsefe Mecmuası, 2016.
 • Türkiye'de Sansür Eğlenceleri, 2016.
 • II. Meşrutiyet Basınında Halkçılık Köycülük Sosyalizm, 2015.
 • Stambulskie Novosti'de Jön Türk Devrimi: Türkiye'de Çıkan İlk Rusça Gazete, 2013.
 • Osmanlı'da Sosyalizm Türkçülük ve İttihatçılık - Rasim Haşmet Bey, 2012.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Poland and Turkic World, 2019.
 • VI. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia (IMCOFE), 2018.

Administrative Activities

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2019)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Radyo, Televizyon ve Sinema, (2018 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)

Awards

 • Yılın İletişim Araştırması Ödülü 2018: Milli Sinema Osmanlı'da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş, (İletişim Araştırmaları Derneği İLAD), 2018.
 • Yunus Nadi 2012 Sosyal Bilimler Araştırması Ödülü: Osmanlı'da Sosyalizm Türkçülük ve İttihatçılık Rasim Haşmet Bey, (Yunus Nadi Ödülleri), 2012.

Education and Training Activities

 • Siyaset Bilimi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Siyaset Bilimi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Siyaset Bilimi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • İletişim Tarihi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Film Endüstrisi, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Türk Sinemasında Gündelik Hayat, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Türk Medya Tarihi, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Türk Medya Tarihi, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Türk Medya Tarihi, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index