Üsküdar University

Close

İsmail Arda ODABAŞI, Ph.D

Associate Professor of Communication Science

ismailarda.odabasiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2973

ORCID ID:

Citation : 80 | h-index : 5 | i10-index : 1

Short CV


Assoc. Prof. İsmail Arda Odabaşı was born in İstanbul in 1973. He graduated from Gazi University Faculty of Economics and Administrative Sciences International Relations Department in 1996. Odabaşı completed his MA at Marmara University Communication Faculty Radio TV Cinema / Communication Sciences Department in 2000 with the thesis “Television and Political Propaganda” and then his PhD in 2006 at the same university and department with the thesis “II. Constitutional Era’s in Press and Intellectual Life Young Pens Journal”. He became associate professor on Communication Studies in 2014.

read more

Supervised Graduate Theses


 • Mütareke Döneminde Yayınlanan Zuhr / Mid-Day Gazetesinin İncelenmesi ve Çevriyazısı, 2019.
 • 1913-1914 Boykotajı Sırasında Çıkan Bir Dergi: Musavver İslâm Salon Mecmuası, 2019.
 • Birinci Dünya Savaşı Dönemi Basın Hayatında Propaganda Aracı Olarak Harp Mecmuası, 2019.
 • Birinci Dünya Savaşı Sırasında Kültürel İlişkiler Kapsamında Türk Gazetecilerin Müttefik Ülkelere Seyahatleri, 2019.
 • Mahmud Sadık Bey'in Romanları, 2018.
 • Film Müziklerinde Batı Klasik Müziği Kullanımı, 2018.
 • Modernleşme Sürecinde Osmanlı Mahallesinin Dönüşümü: İstanbul/Üsküdar ve Saraybosna/Stari Grad Örnekleri, 2018.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications)

Toplam: 3
Osmanlı'da Sinema Yayıncılığı ve Bilinen İlk Türkçe Sinema Gazetesi: Türk Sineması
Journal of Universal History Studies (2019)
Osmanlı Matbuatında Milliyetçilik ve Psikoloji
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016)
Selanik İttihat ve Terakki Üçüncü Kulübü'nün Köylü/Köycü Gazetesi: Vatandaş
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi (2011)

Academic Activities > Book - Book Chapter


Book Name Year
Savaş, Boykot ve Sinema: Kitle Hareketleri ve Kitle Eğlenceleri Çağında Sinemada Türkçe Ara-yazı Eylemleri (1913-1914) 2019
II. Meşrutiyet'te Kitle İletişimi (1908-1918) 2017
Milli Sinema - Osmanlı'da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş 2017
Felsefe Mecmuası 2016
Türkiye'de Sansür Eğlenceleri 2016
II. Meşrutiyet Basınında Halkçılık Köycülük Sosyalizm 2015
Stambulskie Novosti'de Jön Türk Devrimi: Türkiye'de Çıkan İlk Rusça Gazete 2013
Osmanlı'da Sosyalizm Türkçülük ve İttihatçılık - Rasim Haşmet Bey 2012

Academic Activities > Congress - Conference Participation


Toplam: 6
Congress - Conference Name Congress Date
Fotoğrafçılık Kulübü Etkinliği 12 / 2019
TESAK Cumartesi Söyleşileri 11 / 2019
Poland and Turkic World 05 / 2019
Doğumunun 135. Yıl Dönümünde Ömer Seyfettin ve Milli Edebiyat 03 / 2019
Bir Kitap Bir Yazar: Milli Sinema Osmanlı'da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş 10 / 2018
VI. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia (IMCOFE) 09 / 2018

Administrative Activities


Administrative Duty Category Administrative Duty Year
Bölüm Başkanlığı Radyo, Televizyon ve Sinema 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Komisyon Başkanlığı Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Kurul Üyeliği Yayın Kurulu Üyeliği 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2019
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Bölüm Başkanlığı Radyo, Televizyon ve Sinema 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2018
Kurul Üyeliği Yayın Kurulu Üyeliği 2018
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2018
Komisyon Başkanlığı Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018

Education and Training Activities


Academic Year Course Name Course Type
2019-2020 GÜZ Siyaset Bilimi Lisans
2019-2020 GÜZ Siyaset Bilimi Lisans
2019-2020 GÜZ Siyaset Bilimi Lisans
2019-2020 GÜZ İletişim Tarihi Lisans
2018-2019 BAHAR Film Endüstrisi Lisans
2018-2019 BAHAR Türk Sinemasında Gündelik Hayat Lisansustu
2018-2019 BAHAR Türk Medya Tarihi Lisans
2018-2019 BAHAR Türk Medya Tarihi Lisans
2018-2019 BAHAR Türk Medya Tarihi Lisans
2017-2018 BAHAR Türkiye'de Medya ve Kültür Lisansustu
2017-2018 BAHAR Retorik Lisans
2017-2018 BAHAR Sosyal Psikoloji ve Sinema Lisans
2017-2018 BAHAR Türk Medya Tarihi Lisans
2017-2018 BAHAR Türk Medya Tarihi Lisans
2017-2018 BAHAR Türk Medya Tarihi Lisans
2017-2018 BAHAR Türk Medya Tarihi Lisans
2017-2018 BAHAR Türk Medya Tarihi Lisans
2017-2018 BAHAR Türk Medya Tarihi Lisans
2018-2019 GÜZ Türk Modernleşmesi ve Gazetecilik Lisansustu
2018-2019 GÜZ Siyaset Bilimi Lisans
2018-2019 GÜZ Siyaset Bilimi Lisans
2018-2019 GÜZ Siyaset Bilimi Lisans
2018-2019 GÜZ Siyaset Bilimi Lisans
2018-2019 GÜZ Siyaset Bilimi Lisans
2018-2019 GÜZ Siyaset Bilimi Lisans

Awards & Memberships


Yılın İletişim Araştırması Ödülü. "Milli Sinema: Osmanlı'da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş" isimli kitaba verilmiştir.
İletişim Araştırmaları Derneği İLAD

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index