Esin TÜMER, Ph.D

Assistant Professor of Architecture

esin.tumeruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5147

Short CV

Tumer, a 1989 graduate of the METU Faculty of Architecture, Department of Architecture, is a Class A OHS specialist. He took a break from his academic studies after his doctorate on Design Criteria for Smart and Energy Efficient Buildings. He worked as a "Project & Construction Manager" in many countries such as Iraq, Iran, Dubai, Abu Dhabi, Azerbaijan, Georgia. After returning to Turkey in the 2000s, he continued his consultancy services in schools and energy buildings in Eastern and Southeastern Anatolia. As a faculty member of the Occupational Health and Safety Department, Dr. Öğr. Its member Esin Tümer teaches at the undergraduate and graduate levels and manages the Master's Theses in the Engineering-Security Section. Tümer has presentations and studies at National and International Congresses, Seminars, Symposiums, Workshops, and has papers and articles in scientific publications. Tümer, who has a book he wrote, is also a Class A Occupational Safety Specialist and has been writing a column for 3 years in the field of "construction-real estate and OHS" in the column "I'm Traveling Your Home" in the Economy Page of Habertürk Newspaper.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği'ne ilişkin bir sistem incelemesi: Katar örneği / A system investigation on occupational health and safety in construction works: Katar case, 2019.
 • Devlet okullarında iş sağlığı ve güvenliği kültürüne yaklaşımın incelenmesi : Şile örneği, 2018.
 • Branş ve teknik öğretmenlerinin iş sağlığı ve güvenliği farkındalık düzeylerinin karşılaştırılması: Kars ili örneği, 2018.
 • Lojistik depo sektöründe reba, rula ve NIOSH yöntemleri ile ergonomi alanında bir irdeleme, 2018.
 • İtfaiyede kullanılan kişisel koruyucu donanımların iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi, 2018.
 • İş güvenliği mevzuatı çerçevesinde toptan gıda ve dağıtım işlerinde örnek alan irdelenmesi, 2017.
 • Otomobil bakım servislerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanmasına yönelik bir örnek alan incelemesi, 2017.
 • Alt işverenlik hizmetlerinde, alt işveren iş güvenliği yükümlülüklerinin iş sağlığı ve güvenliği otomasyon yazılımı ile denetlenmesi, 2017.
 • Hazır beton üretim tesislerinde iş güvenliği açısından bir denetim modeli oluşturulması, 2017.
 • Orta ölçekli ayakkabı imalathanelerinde kimyasal risklerin belirlenmesi ve bertarafı için bir öneri, 2017.
 • Yol bakım ve onarım çalışmalarında trafik emniyetinin iş güvenliğine etkisinin irdelenmesi, 2017.
 • Gürültünün çalışma hayatına etkileri ve bir inşaat şantiyesinde gürültü analiz çalışması, 2016.
 • 6.S modellemesi̇ i̇le i̇ş sağlığı ve güvenli̇ği̇ kültürünün oluşturulması, 2016.
 • Hastanelerde acil durum planı hazırlama kriterlerinin saptanması ve örnek bir uygulama, 2016.
 • Yapı sektöründe kaldırma ekipmanlarının irdelenmesi ve güvenli kullanımı için öneriler, 2015.
 • Trafik de iş güvenliğinin sağlanması için, trafik akademisi eğitim modelinin kurgulanması, 2015.
 • Bir bakır açık işletmesinde ekipman trafiği yönetiminde iş sağlığı ve güvenliği model önerisi, 2015.
 • Ayakkabı, saya imalatı alanında risk değerlendirmesi ile örnek alan incelenmesi, 2015.
 • İş ekipmanlarında güvenlik takibi için bir sistem önerisi: Karekod barkod uygulama, 2014.
 • Dogalgaz dağıtımında iş güvenliği esasları, 2013.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 1

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index