Eren Ekin ERCAN, Ph.D

FC / New Media and Journalism Department

erenekin.ercanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2951

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0643-6270

Citation : 27 | h-index : 3 | i10-index : 1


Short CV

Eren Ekin ERCAN graduated from Anadolu University Department of Journalism in 2010. Having completed his master’s degree in Gazi University Journalism in 2014, ERCAN received his PhD from Anadolu University / Journalism in 2018 with his thesis on the TRNC press. Having articles and papers published in national and international journals, ERCAN continues his academic studies as an Assistant Professor at Üsküdar University Communication Faculty Journalism Department. His interests include journalism, media sociology, modern and postmodern theory, and visual culture.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Covid-19 Pandemi Sürecinde Tüketim Kültürü: Alışveriş Alışkanlıklarına Dair Bir Alan Araştırması, 2021.
 • Sinemada Aşk ve Zaman: Sevmek Zamanı (1965) ve Masumiyet (1997) Filmleri Üzerine Bir İnceleme, 2021.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 11

Modernizm, Postmodernizm: Ihab Hassan'ı Okumak

Etkileşim: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi (2020)

Kıbrıs Türk Toplumunda Milliyetçiliğin Tarihsel Dinamikleri ve Basın

Etkileşim: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi (2019)

KKTC Basınında Dava ve Barış Politikalarının Günümüzdeki Durumu

Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi (2019)

The Present and The Future of Journalism Education

Quality & Quantity International Journal of Methodology (2017)

Netokrasi, Netokratlar ve Mobilistik Gerçeklikler

Moment Dergi: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi (2015)

Body on the Border: Hannibal or The Popularity of Chopping Up on TV

Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi (2015)

Yetiştirme Kuramı: Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Yapılan Araştırma

E-Gifder Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (2015)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Niyazi Berkes’in “Türk Aydını” Kavrayışı: Yön Dergisindeki Yazıları Üzerine, 2021.
 • Kadın Cinayetlerinde İnternet, Haber ve Görsellik: Pınar Gültekin ve Merve Aslan Cinayetlerine İlişkin Göstergebilimsel Bir Analiz, 2021.
 • Haber ve Misenformasyon Bağlamında Yeni Gazetecilik Pratikleri: Veri, Mecra ve Robot Gazeteciliği, 2021.
 • İnternetin Gazetecilik ve Haber Kültürüne Etkileri: Gazetecilerin Konuya Dair Yaklaşımları, 2021.
 • Sağlık Haberciliği ve Etik: Covid-19 Haberlerinin Tüketimi ve Etiği Üzerine Anket Çalışması, 2021.
 • Basın, Gerçeklik ve Post-Gerçeklik: İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Anket, 2021.
 • KKTC'de Basın Kültürü, 2020.
 • Prolog, 2020.

Academic Activities > Editörlük

 • Kıbrıs Türk Basını: Tarihsel, Siyasal, Kurumsal ve Güncel Tartışmalar, ISSN:, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi ve Sergisi (ART&DESIGN-2021), 2021.
 • Üsküdar Üniversitesi 8.Uluslararası İletişim Günleri, 2021.
 • Üsküdar Üniversitesi 8.Uluslararası İletişim Günleri, 2021.
 • 3rd Communication and Technology Congress, 2021.
 • Sinefilozofi 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 2020.
 • II. Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi (ICAY), 2020.
 • CIM 17th International Sypmposium Communication in the Millennium: Today and Future, 2020.
 • CSPK Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern Europe, 5th Conference of Centre for the Study of Popular Culture, 2020.
 • CİDA Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu: Süreklilikler ve Kesintiler, 2020.
 • Üsküdar Üniversitesi 7. Uluslararası İletişim Günleri, 2020.
 • Üsküdar Üniversitesi 7. Uluslararası İletişim Günleri, 2020.
 • Üsküdar Üniversitesi 7. Uluslararası İletişim Günleri, 2020.
 • Üsküdar Üniversitesi 7. Uluslararası İletişim Günleri, 2020.
 • International Pegem Conference on Education, 2020.
 • Responsible Journalism and Communication in Divided and Conflicted Societies, 2020.
 • 3rd International Cultural Informatıcs, Communıcatıon & Media Studies Conference, 2020.
 • 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı: Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, 2015.
 • Disiplinlerarası Medya Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı, 2011.
 • 7. Uluslararası Katılımlı İletişim Öğrencileri Sempozyumu: Sınırlar ve Engeller, 2011.

Administrative Activities

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Soruşturma Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Toplum ve İletişim Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Haber ve Duyuru Komisyonu, (2020 - 2021)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2021)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - 2021)

Scientific Memberships

 • Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Etkileşim Dergisi Bilim Danışma Kurulu Üyeliği 2021
 • İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) Üyesi 2019

Education and Training Activities

 • Kültür ve Küreselleşme, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Medya Anlatıları, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • İletişim ve Etik, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • İletişim ve Etik, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • İletişim ve Etik, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • İletişime Giriş, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index