Emine EKİCİ, Ph.D

FHS / Nursing

emine.ekiciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5117

ORCID ID: 0000-0001-7933-4107

Short CV

Emine EKİCİ  was born in 1978 in Isparta. She graduated from Isparta Gazi Lisesi in 1994 and Dokuz Eylül University Nursing College in 1998. In 2001, she completed her master's degree in the field of Public Health Nursing, Dokuz Eylül University Health Sciences Institute Nursing Department. In 2015, she completed his doctorate at the Department of Nursing at the Institute of Health Sciences at Haliç University. She worked as a nurse at Dokuz Eylül University Hospital between 1998-1999. She worked as a research assistant in Mersin University School of Health  Nursing Department between 1999-2002 and then as a lecturer in Kocaeli University School of Health between 2003-2010.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • EBEVEYNLERİN AKILCI İLAÇ KULLANIM TUTUMLARI VE ETKİLİ FAKTÖRLER, 2018.
 • HEMŞİRELERİN ÜRİNER İNKONTİNANSA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ, 2018.
 • Göç Eden ve Göç Etmeyen Kadınların Doğum Korkusu Düzeylerinin İncelenmesi, 2018.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 2

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 12

COVID-19 Pandemisinde Okul Sağlığı Hemşirelerinin Rol ve Sorumlulukları

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (2021)

Ebeveynlerin Akılcı İlaç Kullanım Tutumlarının İncelenmesi

Turkish Journal of Pediatric Disease (2021)

Covid 19 Pandemisi Sürecinde Yaşlı Bireylerin Bakım Yönetimi

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2020)

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN REHABİLİTASYONUNDA HEMŞİRE TEMELLİ YAKLAŞIM

İZMİR DEMOCRACY UNIVERSITY HEALTH SCIENCES JOURNAL (2018)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Synthetic Peptide Vaccine Models Design, Synthesis, Purification and Characterization, 2021.
 • DOĞUM ÖNCESİ BAKIM, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Maltepe University İnternational Student Congress, 2022.
 • I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi, 2021.
 • 6. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ, 2021.
 • 6. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE DİYABET VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ, 2021.
 • The Third İnternational Home Care Congress, 2021.
 • HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3, 2021.
 • ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-Dünyada ve Ülkemizde Covid19 Pandemisinin Hemşireliğe ve Hemşirelik Vizyonuna Etkileri, 2021.
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ulusal Hemşirelik Kongesi - 1, 2021.
 • T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-I, 2021.
 • 2. Ulusal 3. Uluslararası Halk Sağlığı Hemşireliği Kpngresi, 2021.
 • 4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2020.
 • 38. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi, 2020.
 • Haliç Üniversitesi 1. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi, 2020.
 • 3. Uluslararası - 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2019.
 • 3. Uluslararası - 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2019.
 • 12th European Public Health Conference, 2019.
 • 12th European Public Health Conference Building bridges for solidarity and public health, 2019.
 • 12th European Public Health Conference, 2019.
 • 12th European Public Health Conference, 2019.
 • 12th European Public Health Conference, 2019.
 • 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağılığı Hemşireliği Kongresi, 2019.
 • 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2019.
 • 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 • 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 • 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2018.
 • 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2018.

Administrative Activities

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)

Awards

 • Sözel Bildiri üçüncülük ödülü, (KENT ÜNİVERSİTESİ), 2021.

Scientific Memberships

 • Lisansüstü tez jüri üyeliği Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Ezgi Hasret Kozan'ın Yüksek lisans bitirme tez jüri üyeliği 2019

Education and Training Activities

 • Sağlığın Değerlendirmesi, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım VII, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Evde Bakım Hemşireliği, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Sağlıklı Yaşam Süreci ve Hemşirelik, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Odyologlar İçin Halk Sağlığı, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • İlaç Güvenliği ve Yönetimi, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Halk Sağlığı Hemşireliği, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlığın Değerlendirilmesi, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Toplum Sağlığı Hizmetleri, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index