Emel SARI GÖKTEN, MD

Assistant Professor of Pediatric and Adolescent Mental Health and Disorders

emel.sarigoktenuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0003-3734-7895

Citation : 117 | h-index : 6 | i10-index : 6


Short CV

Emel SARI GÖKTEN was born in İzmit. She graduated from İzmit Foreign Language High School and Uludağ University Faculty of Medicine. She specialized in Child and Adolescent Mental Health and Diseases Department of Uludağ University Faculty of Medicine and became a specialist doctor in 2009.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Ebeveyn Tutumlarının İlköğretim Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyi İle İlişkisi, 2020.
 • OTİZM TANILI 2-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DIR/FLOORTİME VE OYUNLA TEDAVİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ, 2020.
 • Serebral Palsili Çocuğa Sahip Anneler İle Normal Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Annelerin Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi, 2020.
 • İlkokul çağındaki çocuklarda saldırganlığın anne baba tutumları ve evlilikte eşler arası uyum ile ilişkisi, 2020.
 • ANAOKULUNA DEVAM EDEN 5 YAŞ ÇOCUKLARININ ANNE BABALARININ EBEVEYN TUTUMLARI, SOSYOEKONOMİK VE SOSYOKÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN OKULA HAZIR BULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ, 2020.
 • ERGOTERAPİDE OTİZM TEDAVİ SÜRECİNE TRANSKRANİYAL MANYETİK UYGULAMANIN ETKİSİ ÖN ÇALIŞMA, 2019.
 • Ergenlerde Yeme Davranışının Psikiyatrik Belirtiler ve Aile Tutumları ile İlişkisinin İncelenmesi, 2019.
 • Çocuk yetiştirme tutumları ile 3-6 yaş arası çocuklardaki davranış sorunlarının ebeveyn öz yeterliği üzerindeki etkileri, 2019.
 • Deneyimsel oyun terapisi'nin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı olan 6-11 yaş arasındaki çocukların duygu ve davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesi, 2019.
 • Zihinsel engeli olan çocukların ebeveynlerinin baş etme becerilerinin ve aile içi ilişki tarzlarının incelenmesi, 2019.
 • Ebeveynleri boşanmış ve birlikte olan çocukların akran zorbalığına maruz kalması ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Okul öncesi çocukların gelişim düzeyleri ve davranışsal özellikleri ile anne tutumları, bağlanma özellikleri ve psikopatolojileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Ebeveyn ve birincil bakım verenleri tarafından travma yaşadığı belirtilen ve belirtilmeyen çocuklarda travma sonrası duygusal stres ile dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtüsellik, karşı gelme sorunları ve davranım sorunları arasındaki ilişki, 2019.
 • Eşlerin bağlanma stilleri ve evlilik uyumları ile çocuklarındaki davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2019.
 • Tek Çocukluk Aileler ile Çoğul Çocuklu Ailelerin Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeyi Bakımından İncelenmesi, 2019.
 • Tek çocuklu aileler ve çoğul çocuklu ailelerin çocuklarının sosyal beceri düzeyi bakımından değerlendirilmesi, 2019.
 • Çocukluk çağı travmaları, algılanan sosyal destek ve algılanan anne baba tutumunun psikolojik sağlık ile arasındaki ilişki, 2018.
 • Kişilerarası ilişki tarzları ve sosyal desteğin psikolojik ve fiziksel iyi oluştaki rollerinin incelenmesi, 2018.
 • Erişkin bağlanma biçimi ve çocukluk çağı travması ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Deneyimsel Oyun Terapisinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Olan 6-11 Yaş Arasındaki Çocukların Duygu ve Davranışlarına Etkisi, 2018.
 • Narsistik kişilik, Empatik Eğilimler, Eleştirel Düşünme ve Saldırganlık Arasındaki İlişkiler, 2018.
 • Cinsel Mitlerin ve Benlik Saygısının Cinsel Doyuma Etkisinin İncelenmesi, 2018.
 • Erişkin Bağlanma Biçimi ve Çocukluk Çağı Travması ile Psikolojik dayanıklılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2018.
 • Cinsel mitlerin ve benlik saygısının cinsel doyuma etkisinin incelenmesi, 2018.
 • Narsistik kişilik, empatik eğilimler, eleştirel düşünme ve saldırganlık arasındaki ilişkiler, 2018.
 • Çocukluk çağı travmaları, algılanan sosyal destek ve algılanan anne baba tutumunun psikolojik sağlık ile arasındaki ilişki., 2018.
 • Kişilerarası ilişki tarzları ve sosyal desteğin psikolojik ve fiziksel iyi oluştaki rollerinin incelenmesi., 2018.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 18

Lens opacities in children using methylphenidate Hydrochloride

Cutaneous and Ocular Toxicology (2017)

Attention deficit and hyperactivity disorder and infantile colic

Minerva pediatrica (2015)

Case report: An extreme homicide-suicide by a 12-year-old girl

Aggression and Violent Behavior (2015)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 11

An Umbrella Disorder: Specific Learning Disorder

Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health (2020)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Metilfenidat, Atomoksetin ve Kombine Tedavinin Etkinliği

Çukurova Medical Journal (2018)

West syndrome and autism: a case report

The European Research Journal (2015)

2009-2011 yılları arasında bir devlet hastanesinde çocuk psikiyatrisi polikliniğine yönlendirilen adli olgular

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (2011)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Aileler Üniversitede, 2021.

Projects > Projects

 • Nörogenetik Hastalık Vakalarında Tanıya Yönelik Genetik Yatkınlık Paneli Çalışması, 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 2. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu, 2020.
 • 8. Ankara Aile Hekimliği Kongresi, 2020.
 • Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Webinar Sempozyumu, 2020.
 • 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , 2018, 2019.
 • 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2019.
 • 16th Annual World Congress of Society for Brain Mapping and Therapeutics, 2019.
 • 23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 2018.
 • 28. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2018.
 • 28. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2018.
 • 10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 6. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 2018.
 • 3. Psikiyatri Zirvesi 10. Ulusal Anksiyete Kongresi, 2018.
 • 8th International Congress on Psychopharmacology 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2016.
 • 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2013.
 • 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2012.

Administrative Activities

 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index