Deniz ACUNER, Ph.D

FHS / Health Management

deniz.acuneruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5066

ORCID ID: 0000-0002-1507-7049

Short CV

No resumes have been created yet.

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Hastane çalışanlarının iletişim becerilerinin hasta memnuniyeti ile ilişkisi: Bir özel hastane örneği, 2019.
 • Sağlık Kurumlarında Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesinin De-ğerlendirilmesi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2019.
 • 6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 2019.
 • 13. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 2019.
 • 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2018.
 • SASDER 2. Ulusal Kongresi, 2013.
 • 7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2013.
 • TSK III. Ulusal/Uluslararsı Katılımlı Hemşirelik Kongresi, 2007.

Education and Training Activities

 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon, (lisansustu) Güz.
 • Sağlık Yönetiminde Etik, (lisans) Güz.
 • Sağlık Hizmetlerinin Planlanması, (lisans) Güz.
 • Sağlık Turizmi, (lisans) Güz.
 • Sağlık Kurumları Yönetimi, (lisans) Güz.
 • Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji, (lisans) Bahar.
 • Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji, (lisans) Bahar.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index