Ceylan ERGÜL, MD

Assistant Professor

ceylan.erguluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0001-6635-5195

Documents : 12 | Citation : 143 | h-index : 6

Citation : 196 | h-index : 6 | i10-index : 6


Short CV

Asst. Prof. Ceylan ERGÜL was born in 1986. She graduated from İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine in 2010 and later, she completed her medical specialty education in İstanbul University Department of Psychiatrics in 2016. Nowadays, Ceylan ERGÜN works as Asst. Prof. in the Faculty of Medicine Department of Psychiatrics.

read more

Education Status & Academic Titles

Education and Training Activities

  1. Bağımlılıkta Rehabilitasyon, (Master / 2022-2023 Bahar)
  2. Bağımlılıkta Rehabilitasyon, (Master / 2022-2023 Bahar)
  3. Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları ve Davranışsal ve Diğer Bozukluklar, (Master / 2022-2023 Güz)