Üsküdar University

Close

Can DİKER, Ph.D

Assistant Professor of Media Studies

can.dikeruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2974

ORCID ID: 0000-0001-8132-5330

Citation : 1 | h-index : 1 | i10-index : 0


Can Diker had graduated from Vefa Anatolian High School and he attended to Visual Communication Design department of Istanbul Commerce University in 2004, graduated in 2008 in the first place. During his university education, he won four winner place and two 2ndrunner-up awards from the national competition called Young Communicators by Dogan Foundation. He won the “Best Documentary” award with his documentary film, film “Eyes of the Darkness” in Boston Turkish Film Festival. He also became a finalist with his film in significant film festivals, namely 14th Adana Golden Boll Film Festival and 44th Antalya Golden Orange Film Festival. He also won the “Best Istanbul Documentary” award in the Marmara University Communication Faculty 10th Short Film Competition with his film “How Beautiful You Are Belami”.

read more

Education Status & Academic Titles


Supervised Graduate Theses


  • Batı Sinemasında Doğu Algısının Şarkiyatçılık Bağlamında Değerlendirilmesi: Kalküta’nın Çocukları Film Örneği, 2019.
  • Hakikat Sonrası Çağın Medya Üzerinden Üretiminin Ekonomi Politik Eleştirisi: Canan Karatay Örneği, 2019.
  • Yeni Medya Okuryazarlığı Açısından Ortaöğretim Gençliği Üzerinde Ampirik Bir Çalışma, 2019.
  • Dijital Çağda Televizyon Haber Sunumlarında Retoriğin Önemi, 2019.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications)

Toplam: 3
Modern Bireyin ‘Miyop’ Sorunu: Foucault’nun Özne Ve İktidar Kavramları Bağlamında ‘The Lobster’ Filminin Analizi
Sinefilozofi (2019)
Kitap İncelemesi: "Milli Sinema: Osmanlı’da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş”- Osmanlı Sinemasına Dair Arkeolojik Bir Kazı
Etkileşim - Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (2018)
‘Batı’ İdeolojisinin ‘Batı-Dışı’ndan Üretimi: Akademi Ödüllü Ashgar Farhadi Filmlerinin Kültür Emperyalizmi Boyutundan İncelenmesi
TRT Akademi (2018)

Academic Activities > Book - Book Chapter


Book Name Year
Digital Technology, Attraction and Cinema 2019
Complementing the Time-Image by Existentialism: The Implicit Ideology of Nuri Bilge Ceylan’s Filmography 2018

Academic Activities > Congress - Conference Participation


Toplam: 4
Congress - Conference Name Congress Date
2. Sinefilozofi Sinema ve Felsefe Sempozyumu 11 / 2019
SineFilozofi 11 / 2018
International Media Studies Conference 11 / 2018
Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu 10 / 2018

Administrative Activities


Administrative Duty Category Administrative Duty Year
Dekan Yardımcısı İletişim Fakültesi 2019
Bölüm Başkan Yardımcısı Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2019
Komisyon Başkanlığı Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2019
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı KISA FİLM KULÜBÜ 2019
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı SİNEMA KULÜBÜ 2019
Dekan Yardımcısı İletişim Fakültesi 2018
Bölüm Başkan Yardımcısı Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2018
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2018
Komisyon Başkanlığı Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2018
Komisyon Başkanlığı Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2018
Komisyon Üyesi Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı SİNEMA KULÜBÜ 2018
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı KISA FİLM KULÜBÜ 2018

Education and Training Activities


Academic Year Course Name Course Type
2019-2020 GÜZ Kamera ve Kurgu Lisans
2019-2020 GÜZ Kamera ve Kurgu Lisans
2019-2020 GÜZ Kamera ve Kurgu Lisans
2019-2020 GÜZ Sinemanın Psikolojik Dinamikleri Lisansustu
2019-2020 GÜZ İletişime Giriş Lisans
2018-2019 BAHAR Postmodern Teori Lisans
2018-2019 BAHAR Kamera ve Kurgu Teknikleri Lisans
2018-2019 BAHAR Reklam Filmi Prodüksiyonu Lisans
2018-2019 BAHAR Modernite, Postmodernite ve Medya Lisans
2017-2018 BAHAR Eleştirel Film Çözümlemeleri Lisansustu
2017-2018 BAHAR Postmodern Teori Lisans
2017-2018 BAHAR Yapımcılık ve Yönetmenlik Lisans
2017-2018 BAHAR Kamera ve Kurgu Teknikleri Lisans
2017-2018 BAHAR Modernite, Postmodernite ve Medya Lisans
2018-2019 GÜZ Sosyal Medya ve Kültür Lisansustu
2018-2019 GÜZ Sinema ve Kültür Endüstrisi Lisans
2018-2019 GÜZ Kısa Film Yapım ve Yönetimi Lisans
2018-2019 GÜZ Kamera ve Kurgu Lisans
2018-2019 GÜZ Kamera ve Kurgu Lisans
2018-2019 GÜZ İletişime Giriş Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index