Can DİKER, Ph.D

Assistant Professor of Media Studies

can.dikeruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2974

ORCID ID: 0000-0001-8132-5330

Citation : 30 | h-index : 3 | i10-index : 1


Short CV

Can Diker had graduated from Vefa Anatolian High School and he attended to Visual Communication Design department of Istanbul Commerce University in 2004, graduated in 2008 in the first place. During his university education, he won four winner place and two 2ndrunner-up awards from the national competition called Young Communicators by Dogan Foundation. He won the “Best Documentary” award with his documentary film, film “Eyes of the Darkness” in Boston Turkish Film Festival. He also became a finalist with his film in significant film festivals, namely 14th Adana Golden Boll Film Festival and 44th Antalya Golden Orange Film Festival. He also won the “Best Istanbul Documentary” award in the Marmara University Communication Faculty 10th Short Film Competition with his film “How Beautiful You Are Belami”.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Hayao Miyazaki Filmlerindeki Kadın Karakterlerin Freud ve Lacan Perspektiflerinden Psikanalitik Temsilleri, 2022.
 • Tüketim Kültürü Ekseninde Endüstriyel Futbol ve Taraftarlık: Süper Lig Şampiyonu İstanbul Takımları Üzerinden Bir Araştırma, 2021.
 • Çalıkuşu Romanı ve Dizilerinde Kadın Karakter Temsillerinin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi, 2020.
 • Batı Sinemasında Doğu Algısının Şarkiyatçılık Bağlamında Değerlendirilmesi: Kalküta’nın Çocukları Film Örneği, 2019.
 • Hakikat Sonrası Çağın Medya Üzerinden Üretiminin Ekonomi Politik Eleştirisi: Canan Karatay Örneği, 2019.
 • Yeni Medya Okuryazarlığı Açısından Ortaöğretim Gençliği Üzerinde Ampirik Bir Çalışma, 2019.
 • Dijital Çağda Televizyon Haber Sunumlarında Retoriğin Önemi, 2019.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 8

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Handbook of Research on Contemporary Approaches to Orientalism in Media and Beyond: The Creation of Sustainable Orientalism in Cinema, 2021.
 • (Pandeminin Psikopolitiği) Yağma, Şiddet ve Kanunsuzluk: Salgın Filmlerinin Politik Psikolojisi, 2021.
 • Şarkdöngü: Modern Mitlerin Dolaylı Anlatımı ve Türk Sineması’ndan Örnekler, 2020.
 • Bir Bölüm Daha: Netflix’teki Seri-İzleme Davranışının Tüketim Kültürü Bağlamında İncelenmesi, 2020.
 • Digital Technology, Attraction and Cinema, 2019.
 • Complementing the Time-Image by Existentialism: The Implicit Ideology of Nuri Bilge Ceylan’s Filmography, 2018.

Projects > Projects

 • 9. Uluslararası İletişim Günleri - 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği, 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • IAMCR 2020, 2020.
 • 2. Sinefilozofi Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 2019.
 • SineFilozofi, 2018.
 • International Media Studies Conference, 2018.
 • Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 2018.

Administrative Activities

 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Dijital Eğitim Komisyonu Başkanlığı (Fakülte), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission, Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission, Kalite Komisyon Yardımcısı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Ders Programı Hazırlama Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2017 - 2021)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2017 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2017 - Devam ediyor.)
 • Dekan Yardımcısı / Vice Dean, İletişim Fakültesi, (2016 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı, (2016 - 2020)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2016 - 2021)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2016 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2016 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2016 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2016 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, KISA FİLM KULÜBÜ, (2016 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, SİNEMA KULÜBÜ, (2016 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2015 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2015 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2015 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 • IAMCR Üyeliği 2020

Education and Training Activities

 • Kamera ve Kurgu, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Kamera ve Kurgu, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Kamera ve Kurgu, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Sinemanın Psikolojik Dinamikleri, (Master / 2019-2020 Güz)
 • İletişime Giriş, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Postmodern Teori, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Kamera ve Kurgu Teknikleri, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Reklam Filmi Prodüksiyonu, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Modernite, Postmodernite ve Medya, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index