Besti ÜSTÜN, Ph.D

Professor of Psychiatric Nursing

besti.ustunuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2603

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0270-6712

Short CV

Besti Üstün RN, PhD is a professor at Usküdar University, Nursing Department of Health Sciences Faculty in Istanbul, Turkey. She received her undergraduate nursing education at Hacettepe University School of Nursing in Ankara and holds Master’s and PhD degree in Psychiatric Nursing at the same university. The main issues are related to the area of Psychiatric / Mental Health Nursing, teaching communication skills in nursing and nursing research. She has extensive experiences guiding nurses about preventing nurses’ burnout and patient’s psychosocial problems. In recent years, she is working on two projects. One of them is Leonardo da Vinci Project: "Training Requirements and Nursing Skills for Mobility"(finished), the other is “Developing Psychoeducation Unit for Nurses, Patients and Their Families in Oncology Clinics” (continued).

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • HEMŞİRELERİN DELİRYUM YÖNETİMİNE YÖNELİK BİLGİ, UYGULAMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ, 2018.
 • Sağlık Çalışanlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Profesyonel Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, 2018.
 • Yoğun Bakım Hemşirelerinin Sedasyon Yönetimine İlişkin Bilgi Düzeyleri Ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi, 2018.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 3

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 2

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Çocuklarda Palyatif Bakım; Terminal Dönemdeki Çocuk ve Aileye Yaklaşım (Bölüm:Terminal Dönemde Olan Hastaların Hemşiresi Olmak: Güçlü Kalabilir miyiz?), 2018.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Erenköy Psikiyatari Hemşireliği Günleri 2, 2019.
 • V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018.
 • Harran Üniversitesi, 2018.
 • VI. MEME KANSERİ HEMŞİRELİĞİ KURSU, 2018.
 • 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi” 21-25 Mart 2018, 2018.
 • 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi”, 2018.

Education and Training Activities

 • Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, (lisans) Güz.
 • Sağlık Hizmetlerinde İletişim, (lisansustu) Güz.
 • Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik I, (lisans) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Güz.
 • Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği, (lisansustu) Bahar.
 • Danışmanlık İlke ve Becerileri, (doktora) Bahar.
 • Hemşirelikte Etik, (lisans) Bahar.
 • Cinsel Sağlık, (lisans) Bahar.
 • Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II, (lisans) Bahar.
 • Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji, (lisans) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliğinde İleri Uygulamalar, (doktora) Güz.
 • Sağlık Hizmetlerinde İletişim, (lisansustu) Güz.
 • Araştırma Yöntemleri, (lisansustu) Güz.
 • Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım VI, (lisans) Güz.
 • Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik I, (lisans) Güz.
 • Kadın Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Bakım, (lisans) Güz.
 • Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Hemşirelikte Araştırma, (doktora) Bahar.
 • Hemşirelikte Araştırma, (doktora) Bahar.
 • Hemşireliğin Kuramsal Temelleri, (doktora) Bahar.
 • Hemşireliğin Kuramsal Temelleri, (doktora) Bahar.
 • Hemşirelikte Etik, (lisans) Bahar.
 • Cinsel Sağlık, (lisans) Bahar.
 • Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II, (lisans) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Hemşirelikte Araştırma, (doktora) Güz.
 • Araştırma Yöntemleri, (lisansustu) Güz.
 • Araştırma Yöntemleri, (lisans) Güz.
 • Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik I, (lisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index