Bahise AYDIN,

VSHS / Child Development Department

bahise.aydinuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5118

ORCID ID: 0000-0001-9815-2843

Short CV

No resumes have been created yet.

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 3

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 7

COVID-19 Pandemisinde Okul Sağlığı Hemşirelerinin Rol ve Sorumlulukları

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (2021)

Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Planlarının Pediyatrik Ağrı Yönetimi Açısından İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi (2019)

Okul Hemşiresinin Rol ve İşlevleri

Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi (2017)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Hemşireler ve Hemşirelik Öğrencileri için Pediyatrik Ağrıya Yaklaşım, 2021.
 • Hemşirelik ve Ebelik Öğrencileri için Kadın Sağlığı ve Hastalıkları (içinde Sağlıklı Yenidoğan), 2021.
 • Yaşam Boyu Sağlığı Geliştirme, 2018.
 • Ebeveynlikte Yetersizlik, 2017.
 • Ebeveynlik Rol Karmaşası, 2017.
 • Ebeveynlikte Yetersizlik Riski, 2017.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3, 2021.
 • 3. Uluslararası 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, 2021.
 • ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-Dünyada ve Ülkemizde Covid19 Pandemisinin Hemşireliğe ve Hemşirelik Vizyonuna Etkileri, 2021.
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ulusal Hemşirelik Kongesi - 1, 2021.
 • T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-I, 2021.
 • Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi, 2020.
 • 2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2019.
 • 2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2019.
 • 1. Uluslararası Güncel Sorunlar ve Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, 2018.
 • 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2017.

Administrative Activities

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 • Hemşirelik Eğitimi Derneği üyeliği 2021
 • Türk Hemşireler Derneği üyeliği 2019
 • Bilimsel üyelik 2019
 • Bilimsel üyelik 2007
 • Çocuk Hemşireliği Derneği üyeliği 2007

Education and Training Activities

 • Sağlıklı Yaşam Süreci ve Hemşirelik, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • İlaç Güvenliği ve Yönetimi, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım IV, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index