Bahise AYDIN,

VSHS / Child Development Department

bahise.aydinuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5118

ORCID ID: 0000-0001-9815-2843

Citation : 43 | h-index : 3 | i10-index : 2


Short CV

No resumes have been created yet.

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 4

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 7

COVID-19 Pandemisinde Okul Sağlığı Hemşirelerinin Rol ve Sorumlulukları

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (2021)

Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Planlarının Pediyatrik Ağrı Yönetimi Açısından İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi (2019)

Okul Hemşiresinin Rol ve İşlevleri

Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi (2017)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Genetik Bozukluklar (içinde Pediatri Hemşireliği Vaka temelli Yaklaşım), 2022.
 • Hemşirelik ve ebelik öğrencileri için kadın sağlığı ve hastalıkları (sağlıklı yeidoğan), 2022.
 • Hemşireler ve Hemşirelik Öğrencileri için Pediyatrik Ağrıya Yaklaşım, 2021.
 • Yaşam Boyu Sağlığı Geliştirme, 2018.
 • Ebeveynlikte Yetersizlik, 2017.
 • Ebeveynlik Rol Karmaşası, 2017.
 • Ebeveynlikte Yetersizlik Riski, 2017.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi, 2021.
 • HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3, 2021.
 • 3. Uluslararası 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, 2021.
 • ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-Dünyada ve Ülkemizde Covid19 Pandemisinin Hemşireliğe ve Hemşirelik Vizyonuna Etkileri, 2021.
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ulusal Hemşirelik Kongesi - 1, 2021.
 • T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-I, 2021.
 • Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi, 2020.
 • 2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2019.
 • 2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2019.
 • 1. Uluslararası Güncel Sorunlar ve Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, 2018.
 • 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2017.

Administrative Activities

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 61-70 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Hemşirelik Eğitimini Geliştirme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 • Hemşirelik Eğitimi Derneği üyeliği 2021
 • Türk Hemşireler Derneği üyeliği 2019
 • Bilimsel üyelik 2019
 • Bilimsel üyelik 2007
 • Çocuk Hemşireliği Derneği üyeliği 2007

Education and Training Activities

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Sağlıklı Yaşam Süreci ve Hemşirelik, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Çocukta Büyüme Gelişme, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 1, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Seminer, (Master / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index