VI.Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi

Atölye

29-30 Nisan 2019

VI. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi

Atölyeleri

1- “Bebek Kütüphanesi: Yoga, Etkileşimli Kitap Okuma, Oyun, Müzik Ve Duyu Eğitimi” - Doç. Dr. Şehnaz CEYLAN

Atölyenin Amacı: Erken çocukluk dönemini hedef alan çocuk kütüphanelerinin en önemli amacı, özellikle çekirdekten yetişen bir kütüphane bilincini oluşturmaktadır. Bunu kazandırırken etkinliklerle kütüphanenin eğlenceli bir yer olduğu mesajını da vermek gerekmektedir. Böylece çocuklar birey olurken bebeklik döneminden alışkanlık kazandığı kütüphane kültürü ile bağlarını koruyacak bilgiye ve eğitime olan tutkusu hayatı boyunca devam edecektir. Aynı zamanda kütüphanedeki sosyal ortamda kazandığı kurallara uyma, iletişim, paylaşma vb. sosyal beceriler sayesinde topluma uyum süreci gerçekleşecektir. Bu süreçte Türkiye’de ilk defa çocuk gelişimcilerin desteği ile kurulmuş “Bebek kütüphanesi” tanıtılacaktır. Bu atölyede bebek kütüphanesinde yapılan yoga, etkileşimli kitap okuma, oyun, müzik ve duyu eğitimi etkinliklerinin paylaşılması amaçlanmıştır.

 

Atölyenin Kazanımları: Çocuk Gelişimcilerin diğer disiplin alanlarıyla (kütüphane vb. ) neler yapabileceğini tartışmak, bebek kütüphanesi kavramını oluşturmak ve Türkiye de yaygınlaştırmak, bebek kütüphanesinde yapılan etkinlikler konusunda bilgi sahibi olmak.

 

 2-Çevrimiçi İnsanın Dramatik Yaşamı” - Uzm. Gökhan KARAOSMANOĞLU

Atölyenin Amacı: Katılımcıların çevrimiçi ortamların kullanımı konusunda tutum ve davranışlarını gözden geçirmelerini, çevrimiçi ortamların etkili ve yararlı kullanımı konusunda etkin bir biçimde düşünmelerini ve bu konuda öneriler geliştirmelerini sağlamak.

Atölyenin Kazanımları: İnternetin ve sosyal medyanın insan yaşamı üzerine etkilerini tartışır. Çevrimiçi ortamları kullanma sürecinde tutum ve davranışlarını gözden geçirir.

İnternetin ve sosyal medyanın etkili kullanımı konusunda öneriler geliştirir.

 3-Çocuk Gelişimci Masallar Diyarında” - Öğr. Gör.Gaye GÖKLÜ

Atölyenin Amacı: Çocuk edebiyatı için vazgeçilmez bir yazın türü olan masalların yaratıcı dramada farklı bir biçimde kullanılarak çocuk gelişimi öğrencilerinin mesleki yeterliliklerini arttırmak.

Atölyenin Kazanımları: Müziğe ve ritme uygun devinimler geliştirir, masalın yaratıcı dramada bir araç olarak nasıl kullanıldığını kavrar, resmin yaratıcı dramada bir araç olarak nasıl kullanıldığını kavrar, iletişim becerilerini geliştirir, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir, grup ile iş birliği yapar.

 

4- “Çocuk ve Müzik- Dans Eden Notalar” - Öğr. Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE

Atölyenin Amacı: Okul Öncesi Dönemde müzik etkinlikleri ve kullanılan teknikler, müzik etkinlikleri ile sanat etkinlikleri ile nasıl birleştirileceği hakkında bilgiler vermek ve uygulamalar yapmak.

Atölyenin Kazanımları: Okul Öncesi Dönemde nefes açma/ses açma çalışmaları, yaratıcı, dans, ritim çalışmaları, bütünleştirilmiş etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmak.

 

 

5- "Çocuklara Kitaplarını Nasıl Seçelim? Nasıl Okuyalım? Çocuğum Okumuyor Demeden Önce..." - Nihal ÜNVER

Atölyenin Amacı: Katılımcılara, çocuk kitaplarıyla ilgili deneyim aktarmak. Çocuk kitaplarının nasıl seçileceğini, okunacağını örneklerle aktarıp çocuklarda kitap sevgisinin oluşumuna destek olmanın öğrenilmesi. 

Atölyenin Kazanımları: Çocuk kitapları resimlemesi, metin okumaları ve seçim yapılması konusunda bilgi sahibi olmak.

 

6- “Çocuklarda Bibliyoterapi Kullanımı” - Öğr. Gör. G. Benan ÖZAN

Atölyenin Amacı: Katılımcıların; çocuk ile çalışmada bibliyoterapi yöntemini kullanmaya yönelik teorik ve uygulama örnek bilgisi edinmesidir.

Atölyenin Kazanımları: Bibliyoterapi yöntemini ve aşamalarını bilir. Bibliyoterapi yöntemine uygun kitap seçer. Çocuk ile çalışmada gelişimsel ve klinik bibliyoterapi çalışmaları planlar.

 

 

 

7-Davranış Problemlerine Müdahale”- Uzm. Yasemin YILMAZER- Uzm. S. Sıla DOKUZ SAYINER

Atölyenin Amacı: Klinikte sıklıkla karşılaşılan davranış problemlerine müdahalede kullanılan pratik yöntemleri tanıtmaktır.

Atölyenin Kazanımları: Kliniklerde sıklıkla karşılaşılan davranış problemlerini bilir. Davranış problemlerine müdahalede kullanılan genle ilkeler ile probleme özel kullanılabilecek yöntem ve teknikleri bilir.  Vaka örnekleri ile bu yöntem ve teknikleri tartışabilir. 

  8-Disleksi, Yaratıcı Drama ve Okuduğunu Anlama” - Uzm. Şenay ARSLAN SOYALTIN

 

Atölyenin Amacı: Yaratıcı drama yoluyla, disleksi ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkiyi  fark etme.

Atölyenin Kazanımları: Disleksi kavramını tanır. Okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin basamaklarını tanır. Disleksi ile okuduğunu anlama becerisi ilişkisini fark eder.

  9-Eğitim Sürecinde Otonomi ve Kum Havuzu Oyunları”- Orff-Schulwerk Elementer Müzik ve Dans Pedagojisi Eğitmeni Can Emre UYGAN 

Atölyenin Amacı: Orff-Schulwerk Pedagojisinin önemli temeller kavramlarından biri olan 'otonomi' ile tanışmak. Otokontrol ve otonomi yaklaşımları arasındaki farkların oyunlar üzerinden çalışılmak Hem kendi otonomimizi hem çocuğun otonomisini gözetebilmemiz konusunda cesaretlenmemiz. 

Atölyenin Kazanımları: Eğitim sürecinde 'otonomi' yaklaşımının eğlenceli oyunlar üzerinden çalışılması. Otonomi yaklaşımı üzerinden kendi öğretmenliğimizi tesis etme üzerine düşünmek. 

 10- Eğitimde Yaratıcı Drama – Okan Yahşi

Atölyenin amacı: Katılımcılara; eğitim ve gelişim için yaratıcı dramanın önemi ve nasıl kullanıldığı konusunda farkındalık yaratmak.

Atölyenin kazanımları: Yaratıcı drama döngüsü ve yaratıcı dramaya giriş.

 11- “Eleştirel Okuma ve Tartışma Uygulamaları” - Neslihan IŞIK

Atölye Amacı: Birlikte düşünme pratiği içinde; dinleme, anlama, kendini ifade etme, farklı bakış açılarından bakabilme deneyimi yaşama

Çocuklarla ya da yetişkinlerle yapılabilecek etkin örnekler edinme

Atölye Kazanımları: Bu atölyede katılımcılarla düşünsel bir yolculuğa çıkılacaktır. Katılımcıların da aktif biçimde yön verebileceği bu yolculukta ön-yargıları kırma, bakış açısı esnetme, beynimizdeki kısa yol alışkanlıklarını deneyimleme ve eleştirel düşünme çalışmaları yapılacaktır. Çocuklarda da bu becerileri geliştirebilme adına örnekler göreceğimiz atölyede farklı oyunlar, videolar ve felsefik tartışmalar bizlere eşlik edecektir.

 12- “Erken Çocukluk Anlatılarında Toplumsal Cinsiyet” -  Uzm. Deniz Devrim ŞAHİN & Arş. Gör. Begüm GAMİŞ

Atölyenin Amacı: Erken Çocukluk anlatılarındaki toplumsal aktarımları nasıl bir gerçeklikte kullanılırız? Bu aktarımları nasıl buluruz? Bulduğumuz kalıpları nasıl tersine çeviririz? Sorularına birlikte cevap aramak.

Atölyenin Kazanımları: Belirlenen bir erken çocukluk anlatısındaki kalıp rolleri belirler. Belirlenen kalıp roller üzerine tartışır.

13- “Etkileşimli Kitap Okuma Programı (EKOP)” - Doç. Dr. Gözde AKOĞLU

Atölyenin Amacı: Gelişimi destekleyici bir yaklaşım olarak Etkileşimli Kitap Okuma programının uygulama ilkelerinin kavranması ve kullanılması

Atölyenin Kazanımları: Erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesi, dil becerilerinin desteklenmesi, özellikle alıcı ve ifade edici sözcük dağarcığı becerilerinde güçlük yaşayan ve/veya risk altında olan çocukların desteklenmesinde sistematik ve etkililiği çok sayıda araştırma bulgusu ile kanıtlanmış olan EKOP’un etkin bir şekilde kullanımı öğrenilir.

 

 

14- “Gökkuşağı Ağacı” - Aslı KILIÇASLAN

Atölyenin Amacı: Bir okuma kitabının okumaktan öte nasıl harekete, müziğe, oyunsu ve yaratıcı süreçlere dönüştüğünü deneyimlemek; doğaçlama cesaretimizin artmasını sağlamak; çocuklarla çalışırken küçücük bir malzeme, kelime, materyal vb. çıkış noktalarını nasıl kademe kademe büyütebileceğimizi deneyimlemek.

Atölyenin Kazanımları: Oyunsu ve yaratıcı süreçlerimizi çocuklarla eş seviyeye getirebilir ve yeniden canlandırabilirler.

15- ‘’Kayan Yıldızını Bekleyen Küçük Yıldız’’ - Başak SÖNMEZ& Nur Niyaz BİLDİK

Atölyenin Amacı: Kitap okurken ya da masal anlatırken sanatı nasıl kullanırız ve bunun çocuklara katkıları

Atölyenin Kazanımları: Kitap okumada bedenimizi, sesimizi kullanabilmek ve beden dilimizle kendimizi özgürce ifade ederek dansı yaratabilmek.

16-Kendi Boya Robotunu Yap” -      Öğr. Gör. Arzu BÜKE & Öğr. Gör. Ece Uluser YEGÜL

Atölyenin Amacı: fen etkinlikleri çerçevesinde elektrik ve enerji konusu ile bağlantılı; aynı zamanda yeni teknolojik gelişimlere uygun robotlarla, çocukların yaratıcı ve özgün bir şekilde renk kullanması

Atölyenin Kazanımları: Basit düzeyde elektrik ve motor konularını bilir. Elektrik motoru, kablo ve kullanarak bir devre kurabilir. Özgün ve yaratıcı bir şekilde boya yapar.

 17- “Kesede Ne Var?” - Ozan GÖRGÜ

Atölyenin Amacı: Katılımcıların müzik eşliğinde grupla amaçlı hareket edebilmesini ve yaratıcı düşünmesini sağlamak.

Atölyenin Kazanımları: Katılımcılar, yaratıcı süreçlere katılır.

 Müzik eşliğinde ve grupla birlikte amaçlı hareket eder. Oyun dürtüsünden hareketle sanatsal ifadeye ulaşırlar.

 *"Müzik ve müziğin öğrenilmesi insanın içinde başlar. Çalgıyla, ilk parmak dokunuşuyla, şu veya bu akortla başlamaz. İlk önce insanın kendi sessizliği vardır; kendini dinlemek, müziğe hazır olmak, kendi yüreğinin vuruşunu ve nefesinin sesini duymak... Çocuklar da yetişkinler de müziğe böyle başlamalıdır; bu kadar yalın, böylesine kapsamlı ve kendiliğinden dışa vuran biçimde"

  18- “Müzikli Oyunlar ve Ritim Atölyesi” - Gönül Kazancı YEPREM

Atölyenin Amacı: Okul öncesi alanda eğitim alan öğretmen adaylarını müzik uygulamaları ve işitsel dikkat alanında etkinlik örnekleriyle buluşturmak.

Atölyenin Kazanımları: Basit ritim aletleri kullanarak ses özelliklerini (kalın-ince, hızlı-yavaş, kuvvetli-hafif) sınıf içinde etkin şekilde uygular. Müzikal etkinliklerle işitsel dikkat çalışmaları yapar.

 19- ''Nasıl Bir Ekoloji Atölyesi?'' - Nur AKDEMİR

Atölyenin Amacı: Bu atölyede, çevre felaketleriyle özdeşleştirdiğimiz ekoloji ve çevre eğitimi üzerine tekrar düşünüp farklı yaş gruplarıyla ekoloji eğitimi, ekofobi, doğa yoksunluğu gibi kavramları incelemek.

Atölyenin Kazanımları: Ekolojik Mahalle kitabından ilham alınarak hazırlanmış atölyeyi tartıştıktan sonra katılımcılar kendi atölyelerini tasarlayacaklardır.

Not: Katılımcılar, atık materyallerini (kumaş parçaları, kutular, el işi kağıtları, düğmeler vb.) getirirlerse kendi atölyelerinin üretim sürecinde kullanabilirler. İsteğe bağlıdır.

20- “Sanatla Yaratma Cesareti”- Uzm. Funda MARAL

Atölyenin Amacı: Yaratıcı potansiyel ve sanatla dışavurumun çocuk gelişimine olan etkisini anlamak. 

Atölyenin Kazanımları: Çocuk gelişimci olarak; sanatsal yaratıcılığı hazırlayan süreç hakkında farkındalık kazanma, yaratıcılığı destekleyici stratejiler geliştirme, esneklik becerisini geliştirme stratejileri hakkında farkındalık geliştirme.

21-‘’Sanatta Görsel, Duyusal Yaratıcı Süreç Atölyesi’’ - Engin BEYAZ

Atölyenin amacı: 1960 larda j.Polloc'un öncülüğünü yaptığı soyut dışavurum. Resmi anlatımcılık çıkmazından kurtarmak için kullanılan bir yöntemdir. Yere etik kumaş ve benzeri malzemelerin serilerek öğrencilerimizin seçtikleri renkleri kullanarak yüzeye akıtmaları ve yer yer hareketlendirerek renkleri birbirine karıştırmaları ile ortaya çıkan ise hem pentür hem renksel bir görselliğin müzik eşliğinde vecd olaneller tarafından şiirsel bir tatla bizlere sunumu... Öyle ki ne bizler böyle bir görselliğe bir kez daha şahit olabileceğiz nede bu resmin bir tekrarı yapılabilecek

Atölyenin Kazanımları: Resmin yeteneğin dışında bir şey olabileceğini de göstermek günlük duygu durumlarının yansımalarını en hızlı şekilde elde etmek, çağımızın hız serüvenini bu anlık resimlerde yaşamak yaşatmak.

22- ‘’Yaratıcı Dans’’ - Bahar GÜREY

Atölyenin Amacı: Bu atölye Yaratıcı Dans'ın temel yapısını oluşturan dansın ögelerini anlatmayı ve katılımcılarla beden, mekân ogelerinin çalışılmasını amaçlamaktadır. 

Atölyenin Kazanımları: Yaratıcı Dans hakkında bilgi edinir. Dansın ögelerini bilir. Beden ve mekân ögesi üzerinden etkinliklere katılır. Lokomotor ve nonlokomotor hareketleri deneyimler. Seviyeleri deneyimler. Kişisel ve genel mekânı fark eder. 

*Katılımcıların rahat kıyafetle gelmesi rica olunur. Yedek t-shirt de getirmeleri iyi olacaktır.

 23-‘’Yaratıcı Düşün, Oyun Kur’’ – Öğr. Gör. Eda ALBAYRAK

Atölyenin Amacı: Doğuştan gelen bir özellik, bir yetenek, benzersiz bir özgünlük olan yaratıcılığın; eskimiş, alışılmış, bilinenlerin yerine yeniden düşünerek nasıl ortaya çıkarılacağını, nasıl geliştirileceğini uygulayarak öğrenmek.

 

Atölyenin Kazanımları: Yaratıcı düşünme modellerini tanıma, yaratıcı zekanın gelişimi için oyun geliştirme.

*Atölyeler alfabetik sırayla verilmiştir. Ücretsizdir.

 

VI. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi Atölye- Derslik Planı

 

Yerleşkeler

  1. Gün (29.04.19 – Pazartesi)
  1. Gün (30.04.19 – Salı)

Derslikler

Atölye İsimleri

Derslikler

Atölye İsimleri

Çarşı Yerleşke

Z.29

“Eğitimde Yaratıcı Drama” - Okan YAHŞİ

Z.29

“Eğitimde Yaratıcı Drama” - Okan YAHŞİ

Z.30 

“Çocuk ve Müzik- Dans Eden Notalar” - Öğr. Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE

Z.30 

“Çocuk ve Müzik- Dans Eden Notalar” - Öğr. Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE

Z.31

“Çocuk Gelişimci Masallar Diyarında” - Öğr. Gör. Gaye GÖKLÜ

Z.31

-

Z. 32

“Çevrimiçi İnsanın Dramatik Yaşamı” - Uzm. Gökhan KARAOSMANOĞLU

Z. 32

“Çevrimiçi İnsanın Dramatik Yaşamı” - Uzm. Gökhan KARAOSMANOĞLU

Z.33

“Müzikli Oyunlar ve Ritim Atölyesi” - Gönül Kazancı YEPREM

Z.33

“Yaratıcı Dans’’ - Bahar GÜREY

Z. 34

“Disleksi, Yaratıcı Drama ve Okuduğunu Anlama” - Uzm. Şenay ARSLAN SOYALTIN

Z. 34

“Disleksi, Yaratıcı Drama ve Okuduğunu Anlama” - Uzm. Şenay ARSLAN SOYALTIN

Z.35

“Sanatla Yaratma Cesareti”- Uzm. Funda MARAL

Z.35

“Sanatla Yaratma Cesareti”- Uzm. Funda MARAL

119

''Nasıl Bir Ekoloji Atölyesi?'' - Nur AKDEMİR

119

''Nasıl Bir Ekoloji Atölyesi?'' - Nur AKDEMİR

205

“Bebek Kütüphanesi: Yoga, Etkileşimli Kitap Okuma, Oyun, Müzik Ve Duyu Eğitimi” - Doç. Dr. Şehnaz CEYLAN

205

“Bebek Kütüphanesi: Yoga, Etkileşimli Kitap Okuma, Oyun, Müzik Ve Duyu Eğitimi” - Doç. Dr. Şehnaz CEYLAN

Yuşa Salonu

“Kesede Ne Var?” - Ozan GÖRGÜ

Yuşa Salonu

“Kesede Ne Var?” - Ozan GÖRGÜ

Beylerbeyi Salonu

“Kayan Yıldızını Bekleyen Küçük Yıldız’’ - Başak SÖNMEZ& Nur Niyaz BİLDİK

Beylerbeyi Salonu

“Kayan Yıldızını Bekleyen Küçük Yıldız’’ - Başak SÖNMEZ& Nur Niyaz BİLDİK

Emir Nebi 2 Salonu

“Erken Çocukluk Anlatılarında Toplumsal Cinsiyet” -  Uzm. Deniz Devrim ŞAHİN & Arş. Gör. Begüm GAMİŞ

Emir Nebi 2 Salonu

“Erken Çocukluk Anlatılarında Toplumsal Cinsiyet” -  Uzm. Deniz Devrim ŞAHİN & Arş. Gör. Begüm GAMİŞ

 

Yerleşkeler

  1. Gün
  1. Gün

Derslikler

Atölye İsimleri

Derslikler

Atölye İsimleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkez Yerleşke

A.108

“Etkileşimli Kitap Okuma Programı (EKOP)” - Doç. Dr. Gözde AKOĞLU

A.301

“Sanatta Görsel Duyusal Süreç Atölyesi” - Engin BEYAZ

A.203

“Eğitim Sürecinde Otonomi ve Kum Havuzu Oyunları”- Orff-Schulwerk Elementer Müzik ve Dans Pedagojisi Eğitmeni Can Emre UYGAN

A.306

“Eğitim Sürecinde Otonomi ve Kum Havuzu Oyunları”- Orff-Schulwerk Elementer Müzik ve Dans Pedagojisi Eğitmeni Can Emre UYGAN

A.221

“Çocuklarda Bibliyoterapi Kullanımı” - Öğr. Gör. G. Benan ÖZAN

A.330

“Çocuklarda Bibliyoterapi Kullanımı” - Öğr. Gör. G. Benan ÖZAN

A.226

“Yaratıcı Düşün, Oyun Kur’’ – Öğr. Gör. Eda ALBAYRAK

A.333

“Yaratıcı Düşün, Oyun Kur’’ – Öğr. Gör. Eda ALBAYRAK

A.227

“Eleştirel Okuma ve Tartışma Uygulamaları” - Neslihan IŞIK

MB05

“Davranış Problemlerine Müdahale”- Uzm. Yasemin YILMAZER & Sıla DOKUZ SAYINER

A.303

"Çocuklara Kitaplarını Nasıl Seçelim? Nasıl Okuyalım? Çocuğum Okumuyor Demeden Önce..." - Nihal ÜNVER

MB207

"Çocuklara Kitaplarını Nasıl Seçelim? Nasıl Okuyalım? Çocuğum Okumuyor Demeden Önce..." - Nihal ÜNVER

A.308

“Gökkuşağı Ağacı” - Aslı KILIÇASLAN

MB401

“Gökkuşağı Ağacı” - Aslı KILIÇASLAN

A.335

“Kendi Boya Robotunu Yap” -      Öğr. Gör. Arzu BÜKE & Öğr. Gör. Ece ULUSER YEGÜL

 

 

Geçmiş Yıllar

Konferans Tarihine Kalan Süre

Önemli Tarihler

28 Nisan
2019

Kongre Tarihi